Szolgáltatások - 204052-2019

02/05/2019    S85

Magyarország-Budapest: Műszaki ellenőrzési szolgáltatások

2019/S 085-204052

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Külgazdasági és Külügyminisztérium
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_58073616
Postai cím: Bem Rakpart 47.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Nagy Renátó
E-mail: Renato.Nagy@mfa.gov.hu
Telefon: +36 14583537
Fax: +36 14583537
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium
A felhasználói oldal címe: http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Külügy, külpolitika

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

MKTTK műszaki ellenőri feladatok

Hivatkozási szám: EKR000948852018
II.1.2)Fő CPV-kód
71631000 Műszaki ellenőrzési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

MKTTK kivitelezés teljeskörű műszaki ellenőri feladatainak elvégzése tárgyú megbízási szerződés

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 244 890 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71244000 Költségszámítás, költségfelügyelet
71248000 Projektfelügyelet és dokumentáció
71310000 Mérnöki tanácsadói és kivitelezési szolgáltatások
71356100 Műszaki ellenőrző szolgáltatások
71356300 Műszaki támogatási szolgáltatások
71541000 Építési projektvezetői szolgáltatások
71631300 Épülettel kapcsolatos műszaki ellenőrzési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: 00 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

A moszkvai Magyar Kulturális, Tudományos és Tájékoztatási Központ épülete — 121069 Moszkva, Povarszkaja 21., Oroszország

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Moszkvai Kulturális, Tudományos és Tájékoztatási Központ székházának (Moszkva, Povarszkaja u. 21., Oroszország) teljeskörű felújítása és funkcióváltása kapcsán a komplett rekonstrukciós kivitelezési munkálatok szakági műszaki ellenőri feladatinak elvégzése

— Együttműködés az Ajánlatkérő, Tervező és a Kivitelező képviselőivel,

— Magyar és külföldi tervezők közötti terv egyeztetések koordinálása és dokumentálása

— Megrendelői követelmények és a külföldi engedélyezési tervek közötti különbségek feltárása, és dokumentálása,

— Projekt előkészítési fázisában projekt menedzsment feladatok ellátása — Fővállalkozó támogatása

— Tervek és szakági dokumentációk ellenőrzése a kivitelezés megkezdése előtt és közben,

— Munkaterület átadástól műszaki átadás-átvételig hetente írásos jelentés és fényképes dokumentáció készítése a kivitelezési munkákról,

— Megvalósulást hátráltató akadályok kezelése, javaslattétel,

— A Kivitelező által készített és az Ajánlatkérő által elfogadott ütemtervet megismerése, ütemtervtől eltérő munkavégzés jelzése az Ajánlatkérő felé,

— A Kivitelező tevékenységének rendszeres, hetente történő szakágankénti (építész, gépész, villamos, restaurátor) ellenőrzése, a naplóbejegyzések, és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése illetve észrevételezése, az Ajánlatkérő folyamatos tájékoztatása,

— Műszaki, ill. gazdasági szükségességből indokolt változtatásokkal kapcsolatos javaslatok megtétele Ajánlatkérő részére,

— A kivitelező által benyújtott dokumentációk, ütemtervek, technológiai utasítások, mintavételi és minősítési tervek meglétének felülvizsgálata, javíttatása, elfogadása, Ajánlatkérővel való ismertetése,

— A munkák eltakarása előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzése. Eltakarás engedélyezése építési naplóban megfelelőség esetén,

— Minősítési dokumentációk felülvizsgálata, szükség esetén javíttatása,

— A beépítendő anyagok megfelelőség-igazolása meglétének ellenőrzése, a Kivitelezőtől kapott alkalmassági vizsgálatok, illetve helyszíni szemrevételezés alapján,

— Próbaüzem és üzempróbák ellenőrzése,

— A kivitelező által elkészített megvalósulási tervdokumentáció és minősítési dokumentumok felülvizsgálata, esetleges hibákat javíttatása,

— Műszaki átadás-átvétel eljárás előkészítése,

— Hiba és hiányjegyzék összeállítása és azok pótoltatása,

— Műszaki átadáson való részvétel

— Üzembe helyezés és birtokbaadás megtartása,

— 1. és 2. évet lejártát követően az éves utófelülvizsgálatok megtartása.

A felújítás a teljes épületegyüttesre terjed ki, a fejlesztésbe bevonni tervezett nettó alapterület összesen (hasznos alapterület): 2 415 m2.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Személyi állomány tapasztalata (min. 0, max. 276 hónap) / Súlyszám: 50
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

1. ütem — Projektelőkészítő műszaki ellenőri feladatok (ld: főösszesítő 4. tétel Engedélyezési/kiviteli tervmenedzsmentben való részvétel): óradíjas elszámolásban

2./B ütem — Szükség szerint helyi orosz műszaki ellenőri feladatok: megvalósítási szakasz, kivitelezés közben és a használatbavételhez

Opciók mennyisége:

1. ütem — Projektelőkészítő műszaki ellenőri feladatok (ld: főösszesítő 4. tétel Engedélyezési/kiviteli tervmenedzsmentben való részvétel): óradíjas elszámolásban (max. 600 óra erejéig).

2./B ütem — Szükség szerint helyi orosz műszaki ellenőri feladatok: megvalósítási szakasz, kivitelezés közben és a használatbavételhez (tervezetten 50 mérnöknap)

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Telj.munkanapokban kifejezett tervezett időtartama: engedélyezés 70 munkanap, jogerő 40 munkanap, 20 munkanap kiviteli terv befejezésére, kivitelezés határideje: az ép.eng.jogerőre emelkedésétől számított 365 munkanap, 251 munkanap + 251 munkanap (1. és 2. év) garanciális felülvizsgálat

A szerződés időtartama a 495 munkanapon felül tartalmazza az 1. és 2. évi garanciális felülvizsgálatot is.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 224-512935
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

MKTTK műszaki ellenőri feladatok

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
13/03/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: 3E International Beruházás-szervező Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_10672314
Postai cím: Lövőház utca 2–6. 4. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
E-mail: info@3eintl.hu
Telefon: +36 12240180
Fax: +36 12024770
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ÓBUDA-ÚJLAK Beruházásszervező és Fővállalkozó Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_60524744
Postai cím: Hévízi út 3/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
E-mail: borbely.mariann@obuda-ujlak.hu
Telefon: +36 309905616
Fax: +36 13687205
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 244 890 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A nyertes ajánlattevő adószáma: V.2.3) pontban

Az ajánlattevők neve, címe és adószáma: V.2.3) pontban

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (3) bek. szerint.

A III.1.3) pont (A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése) folytatása:

A formanyomtatvány IV. rész α: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése szakaszban elegendő az alkalmassági feltételeknek való megfelelőségről nyilatkozni.

Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.

Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
29/04/2019