Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Szolgáltatások - 20414-2022

14/01/2022    S10

Magyarország-Debrecen: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2022/S 010-020414

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Debreceni Egyetem
Nemzeti azonosító szám: 15329750409
Postai cím: Egyetem Tér 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dóka Edit
E-mail: dokaedit@fin.unideb.hu
Telefon: +36 5251270072173
Fax: +36 52258670
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe: https://kancellaria.unideb.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Központi költségvetési szerv
I.5)Fő tevékenység
Egészségügy

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

DEK-1026_Energiahatékonysági beruházások tervezése

Hivatkozási szám: EKR000426062021
II.1.2)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

DEK-1026: KEHOP-5.2.15-21. sz., „Középületek energetikai fejlesztéseinek előkészítése” című európai uniós pályázat keretében energiahatékonysági beruházások tervezése.

1. rész:

Debreceni Egyetem, Nagyerdei Campus, Elméleti Tömb energetikai fejlesztés (hőszigetelés, nyílászáró cseréje)

2. rész:

Debreceni Egyetem, Nagyerdei Campus, Elméleti Tömb energetikai fejlesztés (fűtés/hűtés rendszer rekonstrukció)

3. rész:

Debreceni Egyetem, Egyetem téri Campus, Kémia épület energetikai fejlesztés (hőszigetelés, nyílászárók cseréje)

A Debreceni Egyetem Nagyerdei Campusának területén lévő Elméleti Tömb épületének energetikai fejlesztéséhez, fűtési/hűtési rendszerének korszerűsítéséhez szükséges építési engedélyezési, kivitelezési tervdokumentáció elkészítése valamint a Debreceni Egyetem Egyetem téri campusának területén lévő Kémia épületének energetikai fejlesztéséhez szükséges építési engedélyezési, kivitelezési tervdokumentáció elkészítése a megfogalmazott ajánlatkérői igények szerint, valamint a beruházások kivitelezésére kiírandó közbeszerzési eljárások során szakértői közreműködés az ajánlatkérő részére.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 125 100 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

1. Elm. Tömb energetikai fejl.(hőszig.,nyílászáró)

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71250000 Építészeti, mérnöki és felmérési szolgáltatások
71314000 Energetikai és azzal kapcsolatos szolgáltatások
71334000 Gépészeti és villamos tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:

Debreceni Egyetem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

DEK-1026: KEHOP-5.2.15-21. sz., „Középületek energetikai fejlesztéseinek előkészítése” című európai uniós pályázat keretében energiahatékonysági beruházások tervezése

1. rész:

Debreceni Egyetem KK Elméleti Tömb energetikai rekonstrukciója I. az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V.24.) TNM-rendeletnek (továbbiakban: TNM rendelet) megfelelően.

Tervezési feladat: az épület hőszigetelése, nyílászárók cseréje tervezése.

Megvalósulási helyszín:

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. (hrsz.: 22249/1)

Általános adatok, előzmények:

Korunk egyik legdinamikusabban fejlődő ágazata az egészségügy, amivel nem csak a gyógyítás, de az oktatás és képzés terén is a korszerű és innovatív környezetet szükséges megteremteni. Amellett, hogy tradíciók és hagyományok fennmaradjanak, szükséges az elméleti és gyakorlati oktatási környezet megújítása is, ami a közösségi tereken, digitális technológiákon, rugalmas elrendezésen keresztül megteremti a korszerű tudásátadás lehetőségét, a csoportmunka, kutatás, és interaktív együttműködések környezetét.

A Debreceni Egyetem Klinikai Központjában számos területen zajlik egészségtudományi és orvostudományi képzési, viszont az egyik legnagyobb területű erre szolgáló platform az Elméleti Tömb, mely 1973-ban épült. Mára az épület állapota jelentősen leromlott, elavult, átfogó korszerűsítés infrastrukturális fejlesztés nem történt, így ennek okán mind a szakmai, mind az oktatási tárgyi feltételek színvonala csökkent.

A tervezési feladat részletezése / szakmai tartalom:

Az épület jelenlegi nettó hasznos alapterülete: ~10 531 m2. Az épületet a hatályos TNM rendelet szerint meghatározott vastagságú külső hőszigetelő rendszerrel kell ellátni. Homlokzati hőszigetelő rendszer: 4908 m2 felületen készítendő. A homlokzaton a vegyes és elavult nyílászárók helyett új nyílászárók elhelyezése szükséges. Nyílászárók cseréje: 2175 m2 felületen háromrétegű üvegezéssel ellátott alumínium nyílászárókat kell elhelyezni. A nyílászárócserék következtében szükségessé váló járulékos belső javítások elvégzése is feladat. A tetőre a hatályos TNM rendelet előírása alapján számított kiegészítő hőszigetelés szükséges 3398 m2-en valamint a teljes vízszigetelés, vízelvezetés a járulékos bádogos, villámvédelmi és egyéb kiegészítő munkák elkészítése is szükséges. Az épület tetején elhelyezett villámhárító rendszer leszerelése, majd a rekonstrukciót követő visszaszerelése a feladat részét képezi.

Ajánlattevő feladata továbbá a beruházás kivitelezésére kiírandó közbeszerzési eljárás során szakértői közreműködés az ajánlatkérő részére.

A további részleteket a Műszaki dokumentáció tartalmazza.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az M.1.1.) alkalmassági követelmény szerinti, a szerz telj-ben résztvevő szakembernek az É jog-ság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasz-a (min. 0 max. 24 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Az M.1.2.) alkalmassági követelmény szerinti, a szerz telj-ben résztvevő szakembernek a G jog-ság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasz-a (min. 0 max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M.1.3.) alkalmassági követelmény szerinti, a szerz telj-ben résztvevő szakembernek a V jog-ság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasz-a (min. 0 max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M.1.4.) alk. követelmény szerinti, a szerz telj-ben résztvevő szakembernek a TÉ jog-ság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasz-a (min. 0 max. 24 hónap) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-5.2.15-21. „Középületek energetikai fejlesztéseinek előkészítése” című felhívás, amennyiben Ajánlatkérő támogatási igénye elfogadásra kerül.

II.2.14)További információk

1. A II.2.7) pontban feltüntetett 6 hónap teljesítési határidő a szerződés hatályba lépésének napjától számítandó.

2. Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.

Értékelési módszerek: az ár esetében fordított arányosítás; a minőségi kritériumok tekintetében egyenes arányosítás.

A további részleteket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

2. Elm. Tömb fűtés/hűtési rendszer rekonstukciója

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71250000 Építészeti, mérnöki és felmérési szolgáltatások
71314000 Energetikai és azzal kapcsolatos szolgáltatások
71334000 Gépészeti és villamos tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:

Debreceni Egyetem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

DEK-1026: KEHOP-5.2.15-21. sz., „Középületek energetikai fejlesztéseinek előkészítése” című európai uniós pályázat keretében energiahatékonysági beruházások tervezése

2. rész:

Debreceni Egyetem KK Elméleti Tömb energetikai rekonstrukciója I. az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V.24.) TNM-rendeletnek (továbbiakban: TNM rendelet) megfelelően.

Tervezési feladat: fűtési/hűtési rendszer rekonstrukciójának tervezése.

Megvalósulási helyszín:

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. (hrsz.: 22249/1)

Általános adatok, előzmények:

Korunk egyik legdinamikusabban fejlődő ágazata az egészségügy, amivel nem csak a gyógyítás, de az oktatás és képzés terén is a korszerű és innovatív környezetet szükséges megteremteni. Amellett, hogy tradíciók és hagyományok fennmaradjanak, szükséges az elméleti és gyakorlati oktatási környezet megújítása is, ami a közösségi tereken, digitális technológiákon, rugalmas elrendezésen keresztül megteremti a korszerű tudásátadás lehetőségét, a csoportmunka, kutatás, és interaktív együttműködések környezetét.

A Debreceni Egyetem Klinikai Központjában számos területen zajlik egészségtudományi és orvostudományi képzési, viszont az egyik legnagyobb területű erre szolgáló platform az Elméleti Tömb, mely 1973-ban épült. Mára az épület állapota jelentősen leromlott, elavult, átfogó korszerűsítés infrastrukturális fejlesztés nem történt, így ennek okán mind a szakmai, mind az oktatási tárgyi feltételek színvonala csökkent.

A tervezési feladat részletezése / szakmai tartalom:

Az épület jelenlegi nettó hasznos alapterülete: ~10 531 m2. Az épület számított hővesztesége kb. 500 kW, az épület fűtési/hűtési hőigényét 125 db geotermikus talajszondára épülő hőszivattyús rendszerrel tervezzük biztosítani. 4 csöves Fan-coil hőleadók beépítését tervezzük. A meglévő fűtési, hűtési rendszer elbontásra kerül.

Ajánlattevő feladata továbbá a beruházás kivitelezésére kiírandó közbeszerzési eljárás során szakértői közreműködés az ajánlatkérő részére.

A további részleteket a Műszaki dokumentáció tartalmazza.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az M.1.1.) alkalmassági követelmény szerinti, a szerz telj-ben résztvevő szakembernek az É jog-ság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasz-a (min. 0 max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M.1.2.) alkalmassági követelmény szerinti, a szerz telj-ben résztvevő szakembernek a G jog-ság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasz-a (min. 0 max. 24 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Az M.1.3.) alkalmassági követelmény szerinti, a szerz telj-ben résztvevő szakembernek a V jog-ság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasz-a (min. 0 max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M.1.4.) alk. követelmény szerinti, a szerz telj-ben résztvevő szakembernek a TÉ jog-ság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasz-a (min. 0 max. 24 hónap) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-5.2.15-21. „Középületek energetikai fejlesztéseinek előkészítése” című felhívás, amennyiben Ajánlatkérő támogatási igénye elfogadásra kerül.

II.2.14)További információk

1. A II.2.7) pontban feltüntetett 6 hónap teljesítési határidő a szerződés hatályba lépésének napjától számítandó.

2. Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.

Értékelési módszerek: az ár esetében fordított arányosítás; a minőségi kritériumok tekintetében egyenes arányosítás.

A további részleteket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

3. Kémia épület homlokzati rekonstrukció

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71250000 Építészeti, mérnöki és felmérési szolgáltatások
71314000 Energetikai és azzal kapcsolatos szolgáltatások
71334000 Gépészeti és villamos tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:

Debreceni Egyetem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

DEK-1026: KEHOP-5.2.15-21. sz., „Középületek energetikai fejlesztéseinek előkészítése” című európai uniós pályázat keretében energiahatékonysági beruházások tervezése

3. rész:

Debreceni Egyetem Kémia épület energetikai fejlesztése (hőszigetelés, nyílászárók cseréje), az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V.24.) TNM-rendeletnek (továbbiakban: TNM rendelet) megfelelően.

A tervezési feladat részletezése / szakmai tartalom:

Az épület jelenlegi nettó hasznos alapterülete: ~16 950 m2. Az erodálódott mészkő burkolat, vakolatok és műkő elemek és tartószerkezeti elemeinek bontása után a TNM rendeletnek is megfelelő, szerelt homlokzati rendszer illetve kéregbeton és kőburkolat homlokzati rendszerek építése a feladat. Az erodálódott, hőhidas acél-alu üvegfalak és nyílászárók, műanyag nyílászárók és külső poliészter lamellás árnyékoló szerkezetek bontása, és a fogadószerkezetek helyreállítása után, a TNM rendeletnek is megfelelő, hőhídmentes, hővédő alumínium szerkezetű üvegfalak és nyílászáró rendszerek építése szükséges, a toronyépületek déli oldalát külső árnyékoló szerkezetekkel is védeni kell az extrém hőterheléstől.

Ajánlattevő feladata továbbá a beruházás kivitelezésére kiírandó közbeszerzési eljárás során szakértői közreműködés az ajánlatkérő részére.

Megvalósulási helyszín:

4032 Debrecen, Egyetem tér 1., hrsz.: 22246/1.

A további részleteket a Műszaki dokumentáció tartalmazza.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az M.1.1.) alkalmassági követelmény szerinti, a szerz telj-ben résztvevő szakembernek az É jog-ság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasz-a (min. 0 max. 24 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Az M.1.2.) alkalmassági követelmény szerinti, a szerz telj-ben résztvevő szakembernek a G jog-ság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasz-a (min. 0 max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M.1.3.) alkalmassági követelmény szerinti, a szerz telj-ben résztvevő szakembernek a V jog-ság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasz-a (min. 0 max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M.1.4.) alk. követelmény szerinti, a szerz telj-ben résztvevő szakembernek a TÉ jog-ság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasz-a (min. 0 max. 24 hónap) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-5.2.15-21. „Középületek energetikai fejlesztéseinek előkészítése” című felhívás, amennyiben Ajánlatkérő támogatási igénye elfogadásra kerül.

II.2.14)További információk

1. A II.2.7) pontban feltüntetett 6 hónap teljesítési határidő a szerződés hatályba lépésének napjától számítandó.

2. Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.

Értékelési módszerek: az ár esetében fordított arányosítás; a minőségi kritériumok tekintetében egyenes arányosítás.

A további részleteket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 129-342664
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: DEK-1026
Rész száma: 1
Elnevezés:

1. Elm. Tömb energetikai fejl.(hőszig.,nyílászáró)

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
21/12/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 8
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 8
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 8
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Perfektum Építész Kft.
Nemzeti azonosító szám: 26295464241
Postai cím: Perc Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
E-mail: epitesz@perfektumcsoport.hu
Telefon: +36 17766005
Fax: +36 17766006
Internetcím: http://www.perfektumcsoport.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 37 500 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

energetikai tanúsítási feladatok ellátása, gépész tervezői feladatok ellátása

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: DEK-1026
Rész száma: 2
Elnevezés:

2. Elm. Tömb fűtés/hűtési rendszer rekonstukciója

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
21/12/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 10
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 10
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 10
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: MAGYAR ENERGIA CENTRUM Projektfejlesztő és Koordinációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 22743831243
Postai cím: Nagytétényi Út 190 B. ép. 1. em. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1223
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@mec.co.hu
Telefon: +36 706252566
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 30 700 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

építmények gépészeti tervezése, építményvillamossági tervezés

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: DEK-1026
Rész száma: 3
Elnevezés:

3. Kémia épület homlokzati rekonstrukció

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
21/12/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 7
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 7
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Balázs és Vecsey Építésziroda Kft
Nemzeti azonosító szám: 11900870209
Postai cím: Kálvin Tér 14 fsz. 2
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
Postai irányítószám: 4026
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@balazsesvecsey.hu
Telefon: +36 707717900
Internetcím: http://www.balazsesvecsey.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 56 900 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

elektromos tervezés, gépészeti tervezés, energetikus, tűzvédelmi tervezés

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1., Ajánlattevők neve, címe, adószáma:

1. rész:

Magyar Energia Centrum Kft. (1223 Budapest, Nagytétényi út 190. B.ép.1/2., adószám: 22743831-2-43)

Berép-Terv Beruházó, Építő és Tervező Kft. (4028 Debrecen, Laktanya u. 46. fszt. 1., adószám: 10614790-2-09)

TSPC Technical Supervision and Planning Consulting Hungary Kft. (9022 Győr, Dunakapu tér 7., adószám: 24084794-2-08)

Medmix Center Tervező-Beruházó-Kivitelező-Kereskedő és Szolgáltató Kft. (4032 Debrecen, Civis u. 12. II/23., adószám: 11555683-2-09)

Balázs és Vecsey Építésziroda Kft. (4026 Debrecen, Kálvin tér 14. fszt. 2., adószám: 11900870-2-09)

Perfektum Építész Kft. (1036 Budapest, Perc u. 2., adószám: 26295464-2-41)

MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft. (1125 Budapest, szarvas G. út 42/a. al.1., adószám: 13079909-2-43)

Hámori-Menyhárt Mérnökiroda Kft. (4028 Debrecen, Kardos Albert u. 21/a. 3/15., adószám: 28760975-2-09)

2. rész:

Magyar Energia Centrum Kft. (1223 Budapest, Nagytétényi út 190. B.ép.1/2., adószám: 22743831-2-43)

Berép-Terv Beruházó, Építő és Tervező Kft. (4028 Debrecen, Laktanya u. 46. fszt. 1., adószám: 10614790-2-09)

Reál-Energo Mérnökiroda és Szolgáltató Kft. (2030 Érd, Ligetszépe u. 8., adószám: 11792721-2-13)

TSPC Technical Supervision and Planning Consulting Hungary Kft. (9022 Győr, Dunakapu tér 7., adószám: 24084794-2-08)

Medmix Center Tervező-Beruházó-Kivitelező-Kereskedő és Szolgáltató Kft. (4032 Debrecen, Civis u. 12. II/23., adószám: 11555683-2-09)

Balázs és Vecsey Építésziroda Kft. (4026 Debrecen, Kálvin tér 14. fszt. 2., adószám: 11900870-2-09)

Optimum Energy Szolgáltató Kft. (1139 Budapest, Gömb u. 7. 3/55., adószám: 23740422-2-41)

Perfektum Építész Kft. (1036 Budapest, Perc u. 2., adószám: 26295464-2-41)

MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft. (1125 Budapest, szarvas G. út 42/a. al.1., adószám: 13079909-2-43)

Hámori-Menyhárt Mérnökiroda Kft. (4028 Debrecen, Kardos Albert u. 21/a. 3/15., adószám: 28760975-2-09)

3. rész:

Magyar Energia Centrum Kft. (1223 Budapest, Nagytétényi út 190. B.ép.1/2., adószám: 22743831-2-43)

Berép-Terv Beruházó, Építő és Tervező Kft. (4028 Debrecen, Laktanya u. 46. fszt. 1., adószám: 10614790-2-09)

TSPC Technical Supervision and Planning Consulting Hungary Kft. (9022 Győr, Dunakapu tér 7., adószám: 24084794-2-08)

Medmix Center Tervező-Beruházó-Kivitelező-Kereskedő és Szolgáltató Kft. (4032 Debrecen, Civis u. 12. II/23., adószám: 11555683-2-09)

Balázs és Vecsey Építésziroda Kft. (4026 Debrecen, Kálvin tér 14. fszt. 2., adószám: 11900870-2-09)

MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft. (1125 Budapest, szarvas G. út 42/a. al.1., adószám: 13079909-2-43)

Hámori-Menyhárt Mérnökiroda Kft. (4028 Debrecen, Kardos Albert u. 21/a. 3/15., adószám: 28760975-2-09)

2., Az eljárás során környezetvédelmi vagy szociális szempontok nem kerültek meghatározásra.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
10/01/2022