Szolgáltatások - 204282-2018

12/05/2018    S90

Magyarország-Budapest: IT-szolgáltatások: tanácsadás, szoftverfejlesztés, internet és támogatás

2018/S 090-204282

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK15777
Postai cím: Pozsonyi út 56.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bereczki László
E-mail: kbfcs@mnv.hu
Telefon: +36 12374400
Fax: +36 12374100
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mnv.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.mnv.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: vagyonkezelés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Az egységes integrált állami vagyonnyilvántartás közhitelességének és adatkonzisztenciájának ellenőrzéséhez szükséges további fejlesztési feladatok ellátása az MNV Zrt. részére

II.1.2)Fő CPV-kód
72000000 IT-szolgáltatások: tanácsadás, szoftverfejlesztés, internet és támogatás
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés az alábbi tárgyban: „Az egységes integrált állami vagyonnyilvántartás közhitelességének és adatkonzisztenciájának ellenőrzéséhez szükséges további fejlesztési feladatok ellátása az MNV Zrt. részére”.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 1 584 261 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
72000000 IT-szolgáltatások: tanácsadás, szoftverfejlesztés, internet és támogatás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

1133 Budapest, Pozsonyi út 56.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

„Az egységes integrált állami vagyonnyilvántartás közhitelességének és adatkonzisztenciájának ellenőrzéséhez szükséges további fejlesztési feladatok ellátása az MNV Zrt. részére”, amely az alábbi főbb feladatokat foglalja magában:

— informatikai rendszerfejlesztések tervezése és megvalósítása (kiemelten: Adatszolgáltatási Keretrendszer; Megjelenítő Keretrendszer és az annak részét képező Bérleti Licit Portál),

— országos térképi lefedettséget biztosító térinformatikai kliens fejlesztéssel,

— több mint 150 konkurens térképi felhasználó kezelésével,

— térinformatikai metaadatbázisra épülve több mint 15 000 000 objektum kezelésével,

— webes felhasználói felülettel,

— az elektronikus aukciók lebonyolítása esetében ügyfélkapus integrációval,

— adattisztítási feladatok koncepcionális kereteinek kidolgozása és adattisztítás szakértői támogatása (a részletes / egyedi vagyonelem megjelenítéseket támogatandó),

— kb. 600-700 ezer rekord ellenőrzését magában foglaló adattisztítás, azonosított hiányosságok kijavítása, adatprofilozása és adatminőség ellenőrzése,

— az adattisztítási feladat volumene miatt az adattisztítás csak szoftveres adattisztító eszköz alkalmazásával biztosítható hatékonyan,

— valamint igazgatásszervezési szakértői feladatok ellátása (jelenlegi működés felmérése, és új működéskereteinek kialakítása) az ajánlattételi dokumentáció Műszaki Leírása szerint.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Szakmai ajánlat / Súlyszám: 40
Ár - Súlyszám: 60
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00013
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  • Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be nyílt eljárás
Magyarázat:

Az irányelveknek megfelelően a Kbt. 81. § szerint megindított nyílt eljárásban (2017/S019-031773) nem érkezett be az ajánlattételi határidőig ajánlat. Ezek alapján fennálltak a Kbt. 98.§ (2) bek. b.) pontjának feltételei, amelyet a Közbeszerzési Hatóság HNT-00389/04/20L7. sz.határozatával elfogadott. A fentiek alapján 2017. augusztus 24. napján az ajánlatkérő a Kbt. 98. §(2) bek. b.) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást indított.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Az egységes integrált állami vagyonnyilvántartás közhitelességének és adatkonzisztenciájának ellenőrzéséhez szükséges további fejlesztési feladatok ellátása az MNV Zrt. részére

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
06/04/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: T-Systems Magyarország Zrt. (Symmetria Magyarország Zrt., Kermann Műszaki Fejlesztő Kft. közös ajánlattevők)
Postai cím: Budafoki út 56.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: szabo4.andras@t-systems.hu
Telefon: +36 306297153
Fax: +36 14521297
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Symmetria Magyarország Zrt.
Postai cím: Kálmán I. u. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
E-mail: szabo4.andras@t-systems.hu
Telefon: +36 306297153
Fax: +36 14521297
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Kermann Műszaki Fejlesztő Kft.
Postai cím: Röppentyű u. 48.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
E-mail: szabo4.andras@t-systems.hu
Telefon: +36 306297153
Fax: +36 14521297
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 583 832 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 584 261 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők:

T-Systems Magyarország Zrt. (Symmetria Magyarország Zrt., Kermann Műszaki Fejlesztő Kft. közös ajánlattevő) 1117 Budapest, Budafoki út 56. Adószám: 212928099-2-44

HUMANsoft Kft. 1037 Budapest, Montevideo u. 8. Adószám: 10239025-2-44.

SYSDATA PSE Kft. 1143 Budapest, Gizella u. 51-57.

Adószám: 10881952-2-42.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
08/05/2018