Supplies - 20429-2019

Display compact view

15/01/2019    S10

Poland-Katowice: Parts of conveyors

2019/S 010-020429

Contract award notice – utilities

Directive 2004/17/EC

Section I: Contracting entity

I.1)Name, addresses and contact point(s)

Official name: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postal address: ul. Powstańców 30
Town: Katowice
Postal code: 40-039
Country: Poland
Contact person: Polska Grupa Górnicza S.A. Centrum Logistyki Materiałowej
For the attention of: Czesław Kinder
E-mail: c.kinder@pgg.pl
Telephone: +48 327572919
Fax: +48 327572304

Internet address(es):

General address of the contracting entity: http://www.pgg.pl

Address of the buyer profile: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

I.2)Main activity
Exploration and extraction of coal and other solid fuels
I.3)Contract award on behalf of other contracting entities
The contracting entity is purchasing on behalf of other contracting entities: no

Section II: Object of the contract

II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract
Dostawa części zamiennych do przenośnika zgrzebłowego PATENTUS dla Polskiej Grupy Górniczej S.A.Oddział KWK Sośnica – nr grupy 292-10-07
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Supplies
Purchase
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Oddział Polskiej Grupy Górniczej S.A. KWK Sośnica

NUTS code PL22A Katowicki

II.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
II.1.4)Short description of the contract or purchase(s):
Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.), oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych do przenośnika zgrzebłowego PATENTUS dla Polskiej Grupy Górniczej S.A.Oddział KWK Sośnica.
II.1.5)Common procurement vocabulary (CPV)

42419800 Parts of conveyors

II.1.6)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.2)Total final value of contract(s)
II.2.1)Total final value of contract(s)
Value: 4 811 593,50 PLN
Excluding VAT

Section IV: Procedure

IV.1)Type of procedure
IV.1.1)Type of procedure
Open
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria
Lowest price
IV.2.2)Information about electronic auction
An electronic auction will be used: yes
Additional information about electronic auction:
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting entity:
411800907
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract

Periodic indicative notice

Notice number in the OJEU: 2018/S 034-074731 of 17.2.2018

Contract notice

Notice number in the OJEU: 2018/S 185-418857 of 26.9.2018

Section V: Award of contract

V.1)Award and contract value
Contract No: 1
Lot title: Zadanie nr 1 - Segment inspekcyjny trasy
V.1.1)Date of contract award decision:
18.12.2018
V.1.2)Information about offers
Number of offers received: 3
V.1.3)Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Official name: Petek i Wspólnicy Sp. z o.o. Sp. K.
Postal address: ul. Dąbrowskiego 2
Town: Zabrze
Postal code: 41-800
Country: Poland

V.1.4)Information on value of contract
Total final value of the contract:
Value: 1 043 593,50 PLN
Excluding VAT
V.1.5)Information about subcontracting
V.1.6)Price paid for bargain purchases
V.1)Award and contract value
Contract No: 2
Lot title: Zadanie nr 2 - Segment liniowy trasy
V.1.1)Date of contract award decision:
18.12.2018
V.1.2)Information about offers
Number of offers received: 3
V.1.3)Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Official name: Patentus S.A.
Postal address: ul. Górnośląska 11
Town: Pszczyna
Postal code: 43-200
Country: Poland

V.1.4)Information on value of contract
Total final value of the contract:
Value: 3 768 000,00 PLN
Excluding VAT
V.1.5)Information about subcontracting
V.1.6)Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.2)Additional information:
VI.3)Procedures for appeal
VI.3.1)Body responsible for appeal procedures

Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.3.2)Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Dział VI Rozdział 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)
VI.3.3)Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Official name: Urząd Zamówien Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4)Date of dispatch of this notice:
11.1.2019