Palvelut - 204465-2019

02/05/2019    S85    - - Palvelut - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Suomi-Jyväskylä: Apteekkipalvelut

2019/S 085-204465

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut – hankintasopimukset

Hankintailmoitus

Palvelut

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Jyväskylän kaupunki
0174666-4
Vapaudenkatu 32, PL 193
Jyväskylä
40101
Suomi
Yhteyshenkilö: Hanna Siirtola
Sähköpostiosoite: hankinnat@jyvaskyla.fi
NUTS-koodi: FI193

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.jyvaskyla.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/jyvaskyla
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/jyvaskyla?id=224782&tpk=db414fea-20e9-46c0-b0bb-5c798952a23c
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Lääkkeiden koneellinen annosjakelu- ja toimituspalvelu

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
85149000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on Jyväskylän kaupungin vanhuspalveluiden kotihoidon (jatkossa tilaaja) asiakkaiden lääkkeiden koneellisen annosjakelun ja toimituksen palvelu. Lääkkeiden koneellinen annosjakelu on palvelu, jossa apteekki toimittaa asiakkaan säännöllisesti käyttämät lääkkeet koneellisesti jaettuna annoskohtaisiin pusseihin.

Hankinta on jaettu viiteen (5) osaan, jotka koostuvat yhdestä (1) tai kahdesta (2) kotihoidon alueesta. Osat, niihin kuuluvat kotihoidon alueet, arviot tarjouspyynnön julkaisuhetken asiakasmääristä sekä lääkkeiden toimitusosoitteet on kuvattu tarkemmin liitteessä 2 Hankinnan osat.

Lääkkeiden koneellisen annosjakelupalvelun piiriin tulevat kaikki asiakkaat, joilla on käytössään palveluun soveltuvia lääkkeitä. Asiakasmäärä voi vaihdella sopimuskauden aikana, eikä tilaaja sitoudu tiettyyn asiakasmäärään.

Tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä on lisätietoa hankinnan kohteesta.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea kaikkia osia
Yhdelle tarjoajalle myönnettävien osien enimmäismäärä: 2
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Osa 1: Pohjoinen

Osa nro: 1
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
85149000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI193
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Osa 1: Pohjoinen koostuu kahdesta kotihoidon alueesta: Tikkakoski-Pohjoinen Palokka sekä Lohikoski-Palokka keskusta. Tikkakoski-Pohjoinen Palokka -alueella on käynnissä 1.2.2019 alkanut lääkkeiden koneellisen annosjakelun kokeilu, joka päättyy 31.7.2019. Osan 1: Pohjoinen asiakasmääräarvio on 230 tarjouspyynnön julkaisuhetkellä.

Tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä on lisätietoa hankinnan kohteesta.

II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen tai puitesopimuksen kesto
Alkamispäivä: 15/06/2019
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Osa 2: Länsi

Osa nro: 2
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
85149000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI193
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Osa 2: Länsi koostuu Kypärämäki-Kuohu-Vesanka-Laajavuori -kotihoidon alueesta. Osan 2: Länsi asiakasmääräarvio on 150 tarjouspyynnön julkaisuhetkellä.

Tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä on lisätietoa hankinnan kohteesta.

II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen tai puitesopimuksen kesto
Alkamispäivä: 15/06/2019
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Osa 3: Korpilahti

Osa nro: 3
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
85149000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI193
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Osa 3: Korpilahti koostuu Korpilahti-Korpihovi -kotihoidon alueesta. Osan 3: Korpilahti asiakasmääräarvio on 120 tarjouspyynnön julkaisuhetkellä.

Tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä on lisätietoa hankinnan kohteesta.

II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen tai puitesopimuksen kesto
Alkamispäivä: 15/06/2019
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Osa 4: Itä

Osa nro: 4
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
85149000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI193
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Osa 4: Itä koostuu kahdesta (2) kotihoidon alueesta: Vaajakoski-Jyskä-Leppälahti sekä Kuokkala-Halssila. Osan 4: Itä asiakasmääräarvio on 270 tarjouspyynnön julkaisuhetkellä.

Tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä on lisätietoa hankinnan kohteesta.

II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen tai puitesopimuksen kesto
Alkamispäivä: 15/06/2019
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Osa 5: Keskusta

Osa nro: 5
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
85149000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI193
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Osa 5: Keskusta koostuu kahdesta (2) kotihoidon alueesta: Tourula-Tapionkatu sekä Mäki-Matti-Viitaniemi-Kortepohja. Tourula-Tapionkatu -alueella on käynnissä 1.2.2019 alkanut lääkkeiden koneellisen annosjakelun kokeilu, joka päättyy 31.7.2019. Osan 5: Keskusta asiakasmääräarvio on 210 tarjouspyynnön julkaisuhetkellä.

Tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä on lisätietoa hankinnan kohteesta.

II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen tai puitesopimuksen kesto
Alkamispäivä: 15/06/2019
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.4)Objektiiviset säännöt ja perusteet osallistumiselle
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn muoto
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä
IV.1.10)Menettelyyn sovellettavien kansallisten sääntöjen tunnistaminen:
IV.1.11)Hankintamenettelyn keskeiset piirteet:
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika / Määräaika kiinnostuksen osoitusten vastaanottamiselle
Päivämäärä: 28/05/2019
Paikallinen aika: 14:00
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
30/04/2019