Tjenesteydelser - 204753-2019

03/05/2019    S86    Agenturer - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Belgien-Bruxelles: EPALE (Elektronisk platform for voksenuddannelse i Europa): Central supporttjeneste

2019/S 086-204753

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur (EACEA)
Postadresse: Avenue du Bourget 1
By: Brussels
NUTS-kode: BE10
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-mail: EACEA-TENDERS@ec.europa.eu

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://eacea.ec.europa.eu/homepage_en

Internetadresse for køberprofilen: https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/calls-for-tenders_en

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4700
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4700
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

EPALE (Elektronisk platform for voksenuddannelse i Europa): Central supporttjeneste

Sagsnr.: EACEA/2019/01
II.1.2)Hoved-CPV-kode
80400000 - FA01 - JA10 - QA11 - QA12 - QA04
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Agenturet ønsker at indgå en tjenesteydelseskontrakt om overtagelse og implementering af den centrale supporttjeneste (»CSS«, Central Support Service) til en flersproget elektronisk platform for voksenuddannelse i Europa (EPALE). CSS vil desuden være ansvarlig for fællesskabsopbyggende aktiviteter, som skal sikre, at EPALE er kendt af målgrupperne, og at brugerne engageres i aktiviteterne på EPALE-platformen. Dette involverer pr-, animations- og indholdsrelaterede aktiviteter, brug af sociale medier, tilrettelæggelse af konferencer og arrangementer, samt støtte, undervisning og koordinering af et netværk af nationale supporttjenester.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 9 210 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
80420000
32000000
72400000
72500000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: 00
Hovedudførelsessted:

Kontrahentens lokaler.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Se internetadressen i punkt I.3).

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 9 210 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 51
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Se internetadressen i punkt I.3).

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Se internetadressen i punkt I.3).

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

Erasmus+-programmet

II.2.14)Yderligere oplysninger

Se internetadressen i punkt I.3).

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Se internetadressen i punkt I.3).

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Se internetadressen i punkt I.3).

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 13/06/2019
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Engelsk, Bulgarsk, Dansk, Tysk, Græsk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Lettisk, Litauisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Spansk, Svensk, Tjekkisk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 8 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 14/06/2019
Tidspunkt: 14:30
Sted:

EACEA, Room J-59 00/A077 (16p), Ground Floor, Rue Joseph II 59, 1000 Brussels, BELGIEN.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Se internetadressen i punkt I.3).

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

Se internetadressen i punkt I.3).

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxemburg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: CG.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetadresse: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Se internetadressen i punkt I.3).

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/04/2019