Tjänster - 204753-2019

03/05/2019    S86

Belgien-Bryssel: Epale (webbplattform för vuxenutbildning i Europa): Centrala stödtjänsten

2019/S 086-204753

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (Eacea)
Postadress: Avenue du Bourget 1
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-post: EACEA-TENDERS@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://eacea.ec.europa.eu/homepage_en
Upphandlarprofil: https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/calls-for-tenders_en
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4700
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4700
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Epale (webbplattform för vuxenutbildning i Europa): Centrala stödtjänsten

Referensnummer: EACEA/2019/01
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
80400000 Vuxen- och annan undervisning - FA01 - JA10 - QA11 - QA12 - QA04
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Eacea vill sluta ett tjänsteavtal som ska ta över och genomföra den centrala stödtjänsten (CSS - central support service) för en flerspråkig webbplattform för vuxenutbildning i Europa (Epale). CSS kommer också att ansvara för samhällsbyggande verksamheter och därigenom säkerställa att Epale är välkänd för målgrupper, samt att användarna är engagerade i Epale-plattformens verksamhet. I detta ingår verksamheter såsom, marknadsföring, animering och innehållsrelaterade aktiviteter, användning av sociala medier, anordnande av konferenser och evenemang, och stöd, utbildning och samordning av ett nätverk av nationella stödtjänster.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 9 210 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
80420000 E-lärande
32000000 Radio-, televisions-, kommuniktions- och telekommunikationsutrustning samt tillhörande utrustning
72400000 Internettjänster
72500000 Datortjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: 00 Not specified
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Uppdragstagarens lokaler.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Se internetadressen som anges i rubrik I.3).

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 9 210 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 51
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Se internetadressen som anges i rubrik I.3).

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Se internetadressen som anges i rubrik I.3).

II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens:

Programmet Erasmus+

II.2.14)Kompletterande upplysningar

Se internetadressen som anges i rubrik I.3).

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Se internetadressen som anges i rubrik I.3).

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Se internetadressen som anges i rubrik I.3).

III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 13/06/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska, Bulgariska, Danska, Tyska, Grekiska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Lettiska, Litauiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Spanska, Svenska, Tjeckiska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 8 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 14/06/2019
Lokal tid: 14:30
Plats:

Eacea, Room J-59 00/A077 (16p), Ground Floor, Rue Joseph II 59, 1000 Brussels, BELGIEN.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Se internetadressen som anges i rubrik I.3).

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: ja
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Se internetadressen som anges i rubrik I.3).

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxemburg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: CG.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Se internetadressen som anges i rubrik I.3).

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
26/04/2019