Szolgáltatások - 204774-2019

03/05/2019    S86

Franciaország-Strasbourg: Költöztetési, anyagmozgatási és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása

2019/S 086-204774

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Parlament
Postai cím: 1 avenue du Président Robert Schuman
Város: Strasbourg
NUTS-kód: FRF11 Bas-Rhin
Postai irányítószám: 67070
Ország: Franciaország
Kapcsolattartó személy: Service de passation des marchés
E-mail: INLO.CFT@ep.europa.eu
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: www.europarl.europa.eu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4708
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Költöztetési, anyagmozgatási és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása

Hivatkozási szám: 06B50/2019/M022
II.1.2)Fő CPV-kód
79620000 Személyzettel és ideiglenes személyzettel való ellátási szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A szerződés tárgya költöztetési, anyagmozgatási és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása az Európai Parlament épületkomplexuma számára Strasbourgban. A nyertes ajánlattevő vállalja, hogy esetenként, az Európai Parlament kérésére külső emelőszerkezetet bocsát rendelkezésre az áruk be- és kirakodásához.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: FRF11 Bas-Rhin
A teljesítés fő helyszíne:

Strasbourg

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az elsődleges cél 5–10 anyagmozgató személy adott időben történő biztosítása a plenáris ülés alatt, akiknek feladata a szállítóládák be- és kirakodása az ülés előtt és után, valamint 0–3 anyagmozgató személy fokozott jelenléte az ülés hetén és esetenként meghatározott feladatok ellátásához vagy eseti műveletekhez az ülésidőszakokon kívül.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A kereslet kezelése / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Az operatív rendszer megszervezése / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Minőség-ellenőrzési intézkedések / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 60
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

A szakmai vagy cégjegyzékbe történt felvétel és/vagy külön engedély a származási országban, vagy valamely szakmai szervezetben fennálló tagság.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

— a szerződés tárgyát képező területen elért forgalomnak legalább 200 000 EUR-nak kell lennie,

— szakmai kockázati felelősségbiztosítás megfelelő szintje az érintett ágazatban érvényes gyakorlatnak megfelelően,

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

— az elmúlt 2 lezárt pénzügyi év pénzügyi beszámolói (éves jelentés),

— biztosítási kötvény.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlattevőnek legalább 3 év tapasztalattal kell rendelkeznie a szóban forgó szerződésben igényeltekhez hasonló szolgáltatások tekintetében.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Az elmúlt 3 év során teljesített főbb szolgáltatások és árubeszerzések listája, az összeg, a dátum és az érintett állami vagy magánügyfél feltüntetésével.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 03/06/2019
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Bolgár, Cseh, Dán, Német, Görög, Angol, Spanyol, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Litván, Lett, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Svéd
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 6 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 04/06/2019
Helyi idő: 10:30
Hely:

Luxembourg, Plateau de Kirchberg, Konrad Adenauer (KAD) épület.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Az Európai Unió Bíróságának Törvényszéke
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Internetcím: http://www.curia.europa.eu
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Európai Ombudsman
Postai cím: 1 avenue du Président Robert Schuman
Város: Strasbourg
Postai irányítószám: 67001
Ország: Franciaország
E-mail: euro-ombudsman@europarl.europa.eu
Internetcím: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Greffe du tribunal de l'Union européenne
Város: Luxembourg
Ország: Luxemburg
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
26/04/2019