Dienstleistungen - 204817-2022

15/04/2022    S75

Finnland-Joensuu: Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht

2022/S 075-204817

Soziale und andere besondere Dienstleistungen – öffentliche Aufträge

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Nationale Identifikationsnummer: 2296962-1
Postanschrift: Torikatu 36 A
Ort: Joensuu
NUTS-Code: FI1D3 Pohjois-Karjala
Postleitzahl: 80100
Land: Finnland
Kontaktstelle(n): Ulla Kuronen
E-Mail: tyovoimakoulutus.pohjois-karjala@ely-keskus.fi
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.ely-keskus.fi
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=389688&tpk=c4ef8f5a-a8df-4aad-9b0f-55227678391e
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=389688&tpk=c4ef8f5a-a8df-4aad-9b0f-55227678391e
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Teknologiateollisuuden alan yhteishankintakoulutukset, puitejärjestely

Referenznummer der Bekanntmachung: POKELY/283/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
80400000 Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä "ELY-keskus") pyytää tarjouksia tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kilpailutuksella hankitaan julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012, JTYPL) 5 luvun mukaista työvoimakoulutusta.

Hankinnan kohteena on Pohjois-Karjalan alueen yritysten ja muiden työnantajien ja Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen yhteisrahoituksella järjestettävät, työvoimakoulutuksina toteutettavat yhteishankintakoulutukset työnantajien rekrytointitarpeisiin (RekryKoulutus), henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämiseen (TäsmäKoulutus) ja yritysten muutostilanteisiin (MuutosKoulutus).

Hankittavan palvelun sisältö on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteenä olevassa palvelukuvauksessa (Liite 1). Tarjouspyynnön liitteet löytyvät tarjouspyynnön kohdasta liitteet ja linkit.

Hankittavan palvelun ennakoitu arvo ylittää julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki 1397/2016) 25 §:n mukaisen kynnysarvon liitteen E hankinnoille, joten kilpailutuksessa sovelletaan hankintalakia. Lisäksi hankinnassa noudatetaan tarjouspyynnön Muut asiat -kohdassa ja liitteenä olevassa sopimusmallissa ilmoitettuja säännöksiä ja ohjeita.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI1D3 Pohjois-Karjala
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Tämän kilpailutuksen perusteella muodostetaan puitejärjestely, johon valitaan viisi (5) palveluntuottajaa, ellei kelpoisuusehdot täyttäviä tarjoajia ja hyväksyttäviä tarjouksia ole vähemmän. Palveluntuottajat valitaan kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella.

Puitejärjestelyssä tarjouksen hyväksyminen tarkoittaa sitä, että tarjoaja voi saada koulutustilauksia, mutta se ei anna hyväksytylle tarjoajalle subjektiivista oikeutta saada ennalta määriteltyä määrää koulutuksia.

Tilaaja on oikeutettu kilpailuttamaan hankinnan uudelleen sopimuskauden aikana. Lisäksi tilaajalla on oikeus hankkia sopimuskauden aikana tämän hankinnan kohteena olevaa palvelua myös puitejärjestelyn ulkopuolisilta toimittajilta.

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags oder der Rahmenvereinbarung
Laufzeit in Monaten: 18
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
IV.1.10)Identifizierung der geltenden nationalen Vorschriften für das Verfahren:
IV.1.11)Hauptmerkmale des Vergabeverfahrens:
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge / Schlusstermin für den Eingang von Interessenbekundungen
Tag: 11/05/2022
Ortszeit: 12:00
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Finnisch

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Tällä ilmoituksella on liitteitä/linkkejä osoitteessa https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/68878/notice/98288

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Markkinaoikeus
Postanschrift: Sörnäistenkatu 1
Ort: Helsinki
Postleitzahl: 00580
Land: Finnland
E-Mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefon: +358 295643300
Internet-Adresse: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Tarkemmat muutoksenhakuohjeet annetaan hankintapäätöksen liitteenä.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/04/2022