Services - 204892-2015

Display compact view

13/06/2015    S113

Czech Republic-Prague: Highways consultancy services

2015/S 113-204892

Prior information notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1)Name, addresses and contact point(s)

Official name: Ministerstvo dopravy
National registration number: 66003008
Postal address: nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
Town: Praha
Postal code: 110 15
Country: Czechia
Contact person: Odbor strategie
For the attention of: Ing. Martin Janeček
E-mail: martin.janecek@mdcr.cz
Telephone: +420 225131656

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://www.mdcr.cz

Address of the buyer profile: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMD

Further information can be obtained from:
The above mentioned contact point(s)

I.2)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local sub-divisions
I.3)Main activity
Other: doprava
I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: yes

Section II.B: Object of the contract (Supplies or services)

II.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
Poskytování služeb právního, finančního a technického poradenství před a v průběhu zadávacího řízení na výběr koncesionáře pro projekt PPP R4 včetně uzavření příslušných smluv.
II.2)Type of contract and place of delivery or of performance
Service category No 12: Architectural services; engineering services and integrated engineering services; urban planning and landscape engineering services; related scientific and technical consulting services; technical testing and analysis services
Místem plnění je sídlo zadavatele.

NUTS code CZ0 ČESKÁ REPUBLIKA

II.3)Information on framework agreement
The notice involves the establishment of a framework agreement: no
II.4)Short description of nature and quantity or value of supplies or services:
Předmětem této veřejné zakázky bude poskytování komplexních konzultačních a poradenských služeb při přípravě a realizaci zadávacího řízení, jehož cílem bude výběr koncesionáře, který by v rámci projektu PPP byl odpovědný za dokončení rychlostní silnice R4 a její provozování ve stanovených parametrech. Poptávané komplexní konzultační a poradenské služby budou zaměřeny na právní, finanční a technické poradenství a na podporu zadavatele v průběhu přípravy a realizace zadávacího řízení, jehož cílem bude výběr koncesionáře (včetně následného smluvního a finančního uzavření).
Estimated cost excluding VAT: 75 000 000 CZK

Lots

This contract is divided into lots: no
II.5)Common procurement vocabulary (CPV)

71311210 Highways consultancy services, 71311300 Infrastructure works consultancy services, 79400000 Business and management consultancy and related services, 79412000 Financial management consultancy services, 79140000 Legal advisory and information services

II.6)Scheduled date for start of award procedures
31.7.2015
II.7)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
II.8)Additional information:
Odůvodnění zakázky: Rychlostní silnice R4 v nedokončeném úseku II/118 (Háje) – Mirotice prokázala ekonomickou efektivitu za předpokladu realizace jednotlivých staveb v časovém harmonogramu stanoveném v tahové studii. Současně i existující úseky R4, resp. I/4 vyžadují provozování v kvalitativně odpovídajících parametrech. V období 05/2015–07/2015 bude zpracováno vyhodnocení proveditelnosti a vhodnosti realizace rychlostní silnice R4 formou PPP ve srovnání s modelem tradičních veřejných zakázek. Pro případ, že předmětný projekt R4 bude realizován modelem PPP, bude na straně zadavatele (MD) nezbytné zajištění vysoce profesionálního přístupu v průběhu přípravy zadávacího řízení a samotné realizaci zadávacího řízení s cílem smluvně i finančně uzavřít koncesionářskou smlouvu. Zadavatel sám nedisponuje potřebnými odbornými kapacitami, které by byly dostatečné pro provedení všech požadovaných činností v potřebné kvalitě v daném časovém rámci. Z uvedeného důvodu plánuje zadavatel poptat zajištění těchto služeb externě.
Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny: Uzavření koncesionářské smlouvy na realizaci projektu „PPP R4“ včetně finančního uzavření.
Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele: Výběr poradce na právní, technické a finanční poradenství a na podporu, která je nutná pro úspěšné uzavření koncesionářské smlouvy (včetně finančního uzavření) je přímý. Zadavatel není sám schopen bez poptávaných služeb naplnit své potřeby (úspěšně uzavřít koncesionářskou smlouvu vč. finančního uzavření).
Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky: 6/2017.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions relating to the contract
III.1.1)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
III.2)Conditions for participation
III.2.1)Information about reserved contracts

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.2)Additional information:
VI.3)Information on general regulatory framework
VI.4)Date of dispatch of this notice:
9.6.2015