Varer - 205325-2019

03/05/2019    S86    - - Varer - Forhåndsmeddelelse uden indkaldelse af tilbud - Finder ikke anvendelse 

Danmark-Viborg: Mikroskoper

2019/S 086-205325

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Region Midtjylland
Skottenborg 26
Viborg
8800
Danmark
Kontaktperson: Jeanne Qvortrup
E-mail: jeanne.qvortrup@stab.rm.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.regionmidtjylland.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Invitation til indledende markedsdialog om kommende udbud af mikroskoper til Neurokirurgisk afdeling på Aarhus Universitetshospital i Region Midtjylland

II.1.2)Hoved-CPV-kode
38510000
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Som forberedelse til kommende udbud af mikroskoper til Hjerne- og rygkirurgi på Aarhus Universitetshospital, Skejby, inviteres interesserede virksomheder hermed til indledende markedsdialog.

Tidsplanen for udbuddet er endnu ikke fastlagt, og punkterne for markedsdialogen ligger ikke endelig fast, men vil blive fremsendt til interesserede virksomheder inden dialogmødet. Der vil blive fremsendt en endelig dagsorden forud for dialogmøderne.

Dialogmøderne vil blive gennemført med interesserede virksomheder enkeltvis.

(Det bemærkes, at den endelige opdeling i delkontrakter endnu ikke kendes, og tallet angivet nedenfor i pkt. II.1.6 er alene symbolsk, ligesom den foreløbige dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse ligeledes er symbolsk.)

Processen vil blive tilrettelagt på en sådan måde, at der sikres overholdelse af ligebehandlingsprincippet og gennemsigtighedsprincippet.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
38510000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Se indledende beskrivelse.

II.2.14)Yderligere oplysninger

Den indledende markedsdialog ønskes gennemført fredag den 21.6.2019. Dialogen vil blive gennemført i Aarhus. Interesserede virksomheder, som ønsker at deltage i en sådan dialog bedes rette henvendelse til: Jeanne Qvortrup: jeanne.qvortrup@stab.rm.dk Sidste frist for tilmelding er fredag den 7.6.2019.

II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
28/08/2019

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/04/2019