Árubeszerzések - 205410-2019

03/05/2019    S86

Magyarország-Komló: Gépek műanyag megmunkálására

2019/S 086-205410

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: RÁK ANTENNA Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_50533170
Postai cím: Anna akna 1/B
Város: Komló
NUTS-kód: HU231 Baranya
Postai irányítószám: 7300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Arató Péter
E-mail: arato@rakantenna.hu
Telefon: +36 72581150
Fax: +36 72482915
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.rakantenna.hu/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000234342019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000234342019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Támogatott szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Híradás-technikai berendezés gyártása

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Eszközbeszerzés a RÁK ANTENNA Gyártó Kft. részére

Hivatkozási szám: EKR000234342019
II.1.2)Fő CPV-kód
42994200 Gépek műanyag megmunkálására
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Eszközbeszerzés adásvételi szerződésekkel a RÁK ANTENNA Gyártó Kft. részére a GINOP-1.2.1-16-2017-01046 azonosító számú projekthez kapcsolódóan részajánlattételi lehetőséggel

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Szárító berendezés és műa. ipari segédberendezés

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
42994200 Gépek műanyag megmunkálására
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU231 Baranya
A teljesítés fő helyszíne:

7300 Komló,Anna akna 1/B.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1. 5 db Szárazlevegős szárítóberendezés,

Alkalmazása: Szabadon folyó, nedvszívó műanyag granulátumok szárítása.

Fő részegységek:

A.) 1db Szárazlevegő előállító rendszer

B.) 2db Anyagfelszívó

C.) 1db Tartály

2. 1 db Meleglevegős szárítóberendezés,

Alkalmazása: Szabadon folyó, nedvszívó műanyag granulátumok szárítása

3. 1 db Fémszeparátor,

Alkalmazása: Mágnesezhető, ill. nem mágnesezhető fémszennyeződés eltávolítása szabadon átfolyó műanyag alapanyag-granulátumból

Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi a beszerzendő eszköz helyszínre szállítása, üzembe helyezése, valamint az üzemeltetéssel, használattal kapcsolatos betanítás elvégzése. Betanítással kapcs. rendelkezés: a 3 féle eszköznél 1 főt kell betanítani 3 óra/eszköz időtartamban (összesen 9 óra). A betanítás költségét az ajánlatban külön fel kell tüntetni.

Az eszközöknek újaknak kell lenniük. AK új eszköz alatt használatba még nem vett, ill. üzembe nem helyezett berendezést ért. A részletes műszaki specifikációt az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

Ajánlatot az ajánlati dokumentációban előírt minimális műszaki paramétereknek megfelelő, vagy annál kedvezőbb paraméterekkel rendelkező termék megajánlásával lehet tenni.

Ahol a közbeszerzési dokumentumokban Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§. (3) bekezdés.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. részszempont: Jótállás vállalása (max. 36 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 11
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

GINOP-1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése konstrukció keretében a GINOP-1.2.1-16-2017-01046 azonosítószámon benyújtásra került pályázat

II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Fröccsöntőgépek, robotok és szoftverek

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
38810000 Ipari folyamatirányítási készülékek
42994200 Gépek műanyag megmunkálására
42997300 Ipari robotok
48151000 Számítógépes vezérlőrendszerek
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU231 Baranya
A teljesítés fő helyszíne:

7300 Komló, Anna akna 1/B.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1. 1 db Fröccsöntőgép + robot

Alkalm.: Hőre lágyuló műanyag alapanyagok feldolg.

Fő részegységek:

— 1db Meghajtóegység

Szabad oszloptávolság: min. 470 mm

Max. záróerő: min. 1500 kN

Alkalmazása: fröccsszerszám rögzítése, nyitás és zárás

— 1db Szervo-szabályozott vízszintes fröccsegység

Alkalm.: a rög. szerszámlapon keresztül történő befröccsöléshez, koptató, maró tulajdonságú vagy magas hőmérsékletű hőre lágyuló műanyagok feldolg.-hoz

Fröccsegység (EUROMAP szerint): min. 400

— 1 db Záróegység

Max. nyitóerő: min. 350 kN

— 1 db Vezérlés (kapcsolószekrény, csatlakozók)

— 1 db Robotrendszer

Max. anyagmozgatási tömeg (megfogóval): min. 6 kg

2. 2 db Fröccsöntőgép + robot

Alkalm.: Hőre lágyuló műanyagok alapanyagok feldolg.

Fő részegys. (1 db fröccsöntőhöz):

— 1db Meghajtóegység

Szabad oszloptávolság: min. 720 mm

Max. záróerő: min 3 000 kN

Alkalmazása: fröccsszerszám rögzítése, nyitás és zárás

— 1db Szervo-szabályozott vízszintes fröccsegység

Alkalm.: a rögzített szerszámlapon keresztül történő befröccsöléshez, koptató, maró tulajdonságú vagy magas hőmérsékletű hőre lágyuló műanyagok feldolgoz.-hoz

Fröccsegység (EUROMAP szerint): min. 1 300

— 1 db Záróegység

Max. nyitóerő: min. 800 kN

— 1 db Vezérlés (kapcsolószekrény, csatlakozók)

— 1 db Robotrendszer

Max. anyagmozg.-i tömeg (megfogóval): min. 15 kg

3. 1 db Fröccsöntőgép + robot

Alkalm.: Hőre lágyuló műanyagok alapanyagok feldolg.

Fő részegységek (1 darab fröccsöntőhöz):

— 1db Meghajtóegység

Szabad oszloptávolság: min. 720 mm

Max. záróerő: min 3 200 kN

Alkalm.: fröccsszerszám rögzítése, nyitás és zárás

— 1db Szervo-szabályozott vízszintes fröccsegység

Alkalm.: a rögz. szerszámlapon keresztül történő befröccsöléshez, koptató, maró tulajdonságú vagy magas hőmérsékletű hőre lágyuló műanyagok feldolg.-hoz

Fröccsegység (EUROMAP szerint): min. 1 300

— 1 db Záróegység

Hidraulikus maghúzó max. térfogatárama: min. 100 liter/min

— 1 db Vezérlés (kapcsolószekrény, csatlakozók)

— 1 db Robotrendszer

Max. anyagmozg.-i tömeg (megfogóval): min. 15 kg

4. 1 db Fröccsöntőgép + robot

Alkalm.: Hőre lágyuló műanyagok alapanyagok feldolg.

Fő részegységek:

— 1db Meghajtóegység

Szabad oszloptávolság: min. 1 120 mm

Max. záróerő: min 6 500 kN

Alkalm.: fröccsszerszám rögzítése, nyitás és zárás

— 1db Szervo-szabályozott vízszintes fröccsegység

Alkalm.: a rögz. szerszámlapon keresztül történő befröccsöléshez, koptató, maró tulajdonságú vagy magas hőmérsékletű hőre lágyuló műanyagok feldolg.-hoz

Fröccsegység (EUROMAP szerint): min. 4 600

— 1 db Záróegység

Hidraulikus maghúzó max. térfogatárama: min. 100 liter/min

— 1 db Vezérlés (kapcsolószekrény, csatlakozók)

— 1 db Robotrendszer

Max. anyagmozgatási tömeg (megfogóval): min. 40 kg

5. 2 db Robot (570H/570S-hez)

Alkalm.: Fröccsöntőgép által gyártott termékek manipulációja, elvétele, lerakása

A robotrendszernek csatlakoznia kell és felszerelhetőnek kell lennie 12 db meglévő ARBURG gyártmányú fröccsöntőgépre

Max. anyagmozgatási tömeg (megfogóval): 6 kg

6. 1 db Robot (270C-hez)

Alkalm.: Fröccsöntőgép által gyártott termékek manipulációja, elvétele, lerakása

A robotrendszernek csatlakoznia kell és felszerelhetőnek kell lennie meglévő ARBURG gyártmányú fröccsöntőgépre

Max. anyagmozgatási tömeg (megfogóval): 1 kg

7. 1 db Vezér-számítógépes rendszer HW + SW

Alkalm.: Gépi, üzemi, gépbeállítási és munkaadatok rögzítése, ellenőrzése és feldolgozása, az optimalizált kapacitástervezés és gépkihasználtság érdekében - Ethernet hálózaton keresztül

A programnak csatlak. kell a jelenl. 5 db és meglévő 12 db ARBURG gyártmányú fröccsöntőgépekhez.

Az eszk.-nek újaknak kell lenniük.A részl. műsz. specifikációt a dok. tartalmazza.

Nyertes AT feladatát képezi a beszerzendő eszk. helyszínre szállítása, telepítése, üz.be helyezése és a betanítása.

Ajánlatot az ajánlati dok.-ban előírt minimális műszaki paramétereknek megf., vagy annál kedvezőbb paraméterekkel rendelk. termék megajánlásával lehet tenni.

AK felhívja a figyelmet a (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§. (3) bek.-re

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. részszempont: Jótállás vállalása (max. 36 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 11
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

GINOP-1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése konstrukció keretében a GINOP-1.2.1-16-2017-01046 azonosítószámon benyújtásra került pályázat

II.2.14)További információk

Betanítással kapcs. rendelkezés: a 7 féle eszköznél 1 főt kell betanítani 3 óra/eszköz időtartamban (összesen 21 óra). A betanítás költségét az ajánlatban külön fel kell tüntetni. AK új eszköz alatt használatba még nem vett, ill. üzembe nem helyezett berendezést ért.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Szerszámgépek és csomagológép

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
42600000 Szerszámgépek
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU231 Baranya
A teljesítés fő helyszíne:

7300 Komló, Anna akna 1/B.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1. 1 db Egyetemes eszterga

Alkalmazása: Fröccsöntő szerszámok alkatrészeik előállítása egyedi gyártásban, ill. kis szériák esetén

Főmotor teljesítmény: min. 2,2 kW

2. 1 db Síkköszörű

Alkalmazása: Fröccsöntő szerszámok alkatrészeinek nagypontosságú síkmegmunkálása

Motorteljesítmény: min. 7,5 kW-max. 9,0 kW

3. 1 db Tömbszikra forgácsoló

Alkalmazása: Fröccsöntő-szerszámok nagypontosságú, 3D megmunkálása

Max. generátoráram:75 A

4. 1 db Univerzális maró

Alkalmazása: Nem forgástest jellegű, alakos munkadarabok forgácsoló megmunkálása egyedi gyártásban

Főmotor teljesítménye:min. 5,5 kW -max. 7,5 kW

5. 1 db Sugárfúrógép

Alkalmazása: Fröccsöntőszerszámok egyedi gyártása és javítása

Főmotor teljesítménye:min. 1,5 kW

6. 1 db Élezőgép

Alkalmazása: Hengeres gyorsacél keményfém vágóélű forgácsolószerszámok élezése, szabványos élgeometria kialakítása

Villamos teljesítmény: min. 0,18 kW - max.0,22 kW

7. 1 db Egységrakomány-rögzítő, rámpával Forgótányér átmérő: min. 1 800 mm Produktivitás: min. 25 csomag/h Max. rakománytömeg: min. 2 000 kg

Az eszközöknek újaknak kell lenniük. AK új eszköz alatt használatba még nem vett, ill. üzembe nem helyezett berendezést ért. A részletes műszaki specifikációt az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi a beszerzendő eszköz helyszínre szállítása, üzembe helyezése, valamint az üzemeltetéssel, használattal kapcsolatos betanítás elvégzése. Betanítással kapcs. rendelkezés: a 7 féle eszköznél 1 főt kell betanítani 3 óra/eszköz időtartamban (összesen 21 óra). A betanítás költségét az ajánlatban külön fel kell tüntetni.

Ajánlatot az ajánlati dokumentációban előírt minimális műszaki paramétereknek megfelelő, vagy annál kedvezőbb paraméterekkel rendelkező termék megajánlásával lehet tenni.

Ahol a közbeszerzési dokumentumokban Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§. (3) bekezdés.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. részszempont: Jótállás vállalása (max. 36 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 11
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

GINOP-1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése konstrukció keretében a GINOP-1.2.1-16-2017-01046 azonosítószámon benyújtásra került pályázat

II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Hűtőberendezések

Rész száma: 4
II.2.2)További CPV-kód(ok)
31141000 Vízhűtők
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU231 Baranya
A teljesítés fő helyszíne:

7300 Komló,Anna akna 1/B.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1 db Vízhűtő szabadhűtővel egybeépítve egy egységben, mobil hőcserélő egységgel

Fő részegységek:

— 1db Vízhűtő berendezés

Hűtőkapacitás (+15 oC víz / +25oC környezet): min. 102 kW

Beépített villamos teljesítmény: min. 43,5 kW

— 1db Mobil hőcserélő egység

Max. teljesítmény: min. 130 kW

Az eszközöknek újaknak kell lenniük. AK új eszköz alatt használatba még nem vett, ill. üzembe nem helyezett berendezést ért. A részletes műszaki specifikációt az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi a beszerzendő eszköz helyszínre szállítása, üzembe helyezése, valamint az üzemeltetéssel, használattal kapcsolatos betanítás elvégzése. Betanítással kapcs. rendelkezés: 1 főt kell betanítani 3 óra időtartamban. A betanítás költségét az ajánlatban külön fel kell tüntetni.

Ajánlatot az ajánlati dokumentációban előírt minimális műszaki paramétereknek megfelelő, vagy annál kedvezőbb paraméterekkel rendelkező termék megajánlásával lehet tenni.

Ahol a közbeszerzési dokumentumokban Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§. (3) bekezdés.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. részszempont: Jótállás vállalása (max. 36 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 11
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

GINOP-1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése konstrukció keretében a GINOP-1.2.1-16-2017-01046 azonosítószámon benyújtásra került pályázat

II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Napelemes kiserőmű

Rész száma: 5
II.2.2)További CPV-kód(ok)
09331000 Napelemek
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU231 Baranya
A teljesítés fő helyszíne:

7300 Komló, Anna akna 1/B.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Napelemes rendszer

Alkalmazása: Villamos energiatermelés napenergia konverziójával

Max. csatlakozási teljesítmény: min. 49,5 kVA — max. 50 kVA

Szerkezeti kialakítás: Megrendelő telephelyén telepítve, beüzemelve, rendszerbe kötve, a szükséges hatósági engedélyekkel és dokumentációval.

Kisfeszültségű (0,4 kV) hálózatra csatlakozó rendszer

Polikristályos napelemekkel

Teljesítményoptimalizáló technológiával

Földeléssel

Fő részegységek:

— 184 db Polikristályos napelem modul

— 184 db Teljesítmény optimalizáló

— 2 db Inverter

— 1 klt. Tartószerkezet

— 1 klt. Kábelek, elektromos szerelési anyagok, túlfeszültségvédelem

Szerkezeti kialakítás:

Ferde, trapézlemez tetőre;

Alumínium szerkezet;

Rozsdamentes acél kötőelemek;

Vízszigeteléssel ellátva;

Az eszközöknek újaknak kell lenniük. AK új eszköz alatt használatba még nem vett, ill. üzembe nem helyezett berendezést ért. A részletes műszaki specifikációt az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi a beszerzendő eszköz helyszínre szállítása, üzembe helyezése, valamint az üzemeltetéssel, használattal kapcsolatos betanítás elvégzése. Betanítással kapcs. rendelkezés: 1 főt kell betanítani 3 óra időtartamban. A betanítás költségét az ajánlatban külön fel kell tüntetni.

Ajánlatot az ajánlati dokumentációban előírt minimális műszaki paramétereknek megfelelő, vagy annál kedvezőbb paraméterekkel rendelkező termék megajánlásával lehet tenni.

Ahol a közbeszerzési dokumentumokban Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§. (3) bekezdés.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. részszempont: Jótállás vállalása (max. 36 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 11
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

GINOP-1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése konstrukció keretében a GINOP-1.2.1-16-2017-01046 azonosítószámon benyújtásra került pályázat

II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Daruk

Rész száma: 6
II.2.2)További CPV-kód(ok)
42414100 Daru
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU231 Baranya
A teljesítés fő helyszíne:

7300 Komló, Anna akna 1/B.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1 db Portáldaru 3 tonna

Alkalmazása: Függőleges teheremelés és tehermozgatás

Teherbírás: min. 30 kN

Emelési magasság: min. 3 320 mm

Fő részegységek:

— 1 db Portáldaru tartószerkezet

— 1 db Elektromos láncos-emelő

— 1db Elektromos haladómű

Az eszközöknek újaknak kell lenniük. AK új eszköz alatt használatba még nem vett, ill. üzembe nem helyezett berendezést ért. A részletes műszaki specifikációt az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi a beszerzendő eszköz helyszínre szállítása, üzembe helyezése, valamint az üzemeltetéssel, használattal kapcsolatos betanítás elvégzése. Betanítással kapcs. rendelkezés: 1 főt kell betanítani 3 óra időtartamban. A betanítás költségét az ajánlatban külön fel kell tüntetni.

Ajánlatot az ajánlati dokumentációban előírt minimális műszaki paramétereknek megfelelő, vagy annál kedvezőbb paraméterekkel rendelkező termék megajánlásával lehet tenni.

Ahol a közbeszerzési dokumentumokban Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§. (3) bekezdés.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. részszempont: Jótállás vállalása (max. 36 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 11
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

GINOP-1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése konstrukció keretében a GINOP-1.2.1-16-2017-01046 azonosítószámon benyújtásra került pályázat

II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (továbbiakban:AT), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bek. meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bek. meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevőnek — valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetnek — ajánlatának benyújtásakor az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. hatálya alá. Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az EEKD-val egyidejűleg köteles benyújtani. A R1. § (2) bekezdése értelmében az AK által a Kbt. 69. §(4)–(8) bek. alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a III és IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá AK a kizáró okok fenn nem állásának ellenőrzése, vizsgálata során a R.8.§, 10. § és 12–16.§-ai alapján jár el. A R.8.§ ib) és 10. § gb) pontjában foglaltaktól eltérően a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek a pénzmosásról szóló 2017. évi LIII. trv. 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló trv. 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. A R. 18. § (1) bekezdése értelmében a Hatóság útmutatót ad ki a 8–11. §-ban hivatkozott, a Magyarországon, valamint az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők által benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról. A Hatóság a Kbt. 69. § (11) bekezdésének megfelelő magyarországi hatósági elektronikus nyilvántartásokról útmutatót ad ki. A Hatóság a Kbt. 187. § (10) bekezdése szerinti útmutató mellett a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont ka) alp. foglalt nemzetközi szervezetek tagállamainak és egyezmények részeseinek listáját is közzéteszi honlapján és biztosítja annak folyamatos elérhetőségét. A R. 1. § (7) bek. alapján a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését, azaz az eljárást megindító felhívás feladásának időpontját megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. AK — ellenkező bizonyításig — az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

2. AK a részvételi feltételeket (kizáró okok) a minősített ajánlattevőkre vonatkozó követelményeknél szigorúbban határozza meg, azonban a R. 12. §-ban foglaltakat is alkalmazza.

3. AT -nek nyilatkoznia kell (a Kbt. 67. § (4) bek. alapján), hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a fentiek szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha AK az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.)

4. A R. 13. § alapján, ha AT vonatkozásában változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott vált.bejegyz. kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is. Ha AT von. vált.bejegyz. elj. nincs foly., nemleges tart. vált.bejegyz. nyilatk.-ot kell az ajánlat részeként benyújtani. 5. AK felhívja a figyelmet a R. 1. § (7) bekezdésében foglaltakra, valamint a Kbt. 69. § (11a) bek.-re.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

AT, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet a Kbt.67.§(1)bek. szerinti Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozat benyújtására köteles,mely szerint megfelel azelőírt alkalmassági követelményeknek. AK elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelmények előzetes igazolása kapcsán, azaz az EEKD IV.Rész «alfa» szakasz kitöltését. Az alkalmasság igazolása a Kbt.69.§szerinti AK felhívásra — utólagos igazolási kötelezettség körében — az alábbiak szerint történik: M/1. Ismertetni kell a R. 21.§(1)bek. a)pontja alapján a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 év legjelentősebb szállításait. Csatolandó a R.22.§ (1)–(2)bek.szerinti igazolás vagy nyilatkozat. A dokumentumnak (ref.ig., ref.nyil.) tartalmazni kell legalább a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap részletességgel), a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, valamint mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, amelyből egyértelműen ki kell derülnie az M/1. pontban előírt alkalmassági feltételek teljesülésének. Amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az AK csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amelyet konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként saját maga teljesített, figyelemmel a Kbt.140.§(9)bek. meghatározottakra is. Az alkalmassági követelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek a Kbt.65.§(6)bek. foglaltaknak megfelelően. Amennyiben AT az alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy AT alkalmasságát aKbt.65.§.(7)bek. szerint köteles igazolni. Az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirattal igazolni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.. Azokban az esetekben, amelyekben a 28.§. és 36.§-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az EU egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott,a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni. A gazdasági szereplő által ajánlatában az ajánlatkérő erre vonatkozó, Kbt.69.§ szerinti felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és elegendő azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében bevonni a bírálatba,amely ajánlattevőket AK az igazolások benyújtására kívánt felhívni. Amennyiben az AT az igazolásokat korábban benyújtotta, az AK nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az AK felhívására nyújtották volna be — és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér. AK felhívja a figyelmet a R. 1. § (7) bekezdésében foglaltakra, valamint a Kbt. 65. § (12) bek és a 69. § (11a) bek.-re.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha: M/1. az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben nem rendelkezik szerződésszerűen teljesített, sikeres műszaki átadás-átvétellel zárult, a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 22.§. szerint igazolt szállítási referenciával, amely legalább

1. ajánlati rész: legalább 1 db szárazlevegős szárítóberendezés a szállítását igazolja.

2. ajánlati rész:

M.1.1.: legalább 2 db fröccsöntőgép szállítását igazolja,

M.1.2.: legalább 2 db fröccsöntőgéphez tartozó robot szállítását igazolja

M.1.3.: legalább 1 db olyan vezér-számítógépes rendszer szállítását igazolja, amely legalább 3 db fröccsöntőgépet kapcsol össze.

3. ajánlati rész: legalább 2 db bármilyen ipari szerszámgép szállítását igazolja (többfélével is igazolható).

4. ajánlati rész: legalább 1 db szabadhűtővel egybeépített vízhűtő szállítását igazolja, amely hűtőkapacitása (+15 oC víz / +25oC környezet): min. 50 kW.

5. ajánlati rész: legalább 1 db napelemes rendszer szállítását igazolja, ahol a napelem száma legalább 60 db, és a max. csatlakozási teljesítmény: min. 20 kVA. Ajánlatkérő építési beruházás tárgyú referenciát is elfogad, amennyiben az előírt minimim követelményeket megfelelően teljesíti.

6. ajánlati rész: legalább 1 db, min. 1 tonnás portáldaru szállítását igazolja.

Az 1., 2. és 3. részajánlati körben az előírt érték több szállítási referenciával is igazolható. Több részre történő ajánlat esetén ugyanazon referencia — amennyiben megfelel — több részre is bemutatható. Ajánlatkérő csak azokat a szerződéseket fogadja el az előírt időszakon belül teljesítettnek, melyek befejezési dátuma a felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven belül esik, és legfeljebb 6 éven belül megkezdett. Amennyiben a bemutatni kívánt korábbi szállítás osztható, úgy az M1. alkalmassági követelmények tekintetében elfogadható, ha a bemutatásra kerülő megosztott rész befejező időpontja esik a vizsgált időszakra (a felhívás feladásától visszafelé 3 év). Ilyen esetben értelemszerűen a bemutatásra kerülő megosztott résznek kell megfelelnie az M1. alkalmassági követelmények keretében előírt egyéb feltételeknek is.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A kifiz. jogsz. feltételei: Ptk. 6:130.§ (1)–(2) bek.,a Kbt. 135. § (1), (6) bek. és a 272/2014. (XI. 5.) Korm.

A kifizetési és garanciális feltételek, valamint a szerződéses mellékkötelezettségek részenként eltérőek melyeket részletesen részajánlati körönként külön-külön a Dokumentáció tartalmazza.

Az ajánlattétel, a szerződés, a kifizetések pénzneme valamennyi rész esetében egységesen HUF. A pénzügyi fedezet részben saját forrásból (részben önerőből, részben hitelből), részben a GINOP-1.2.1-16-2017-01046 számú pályázat keretében (utófinanszírozásos formában) Európai Unióforrásából biztosított. A támogatás mértéke a projekt elszámolható költségének 49,99 %-a. Minden részajánl. körben az előteljesítés megengedett.

Kellékszavatosság a Ptk. 6:159.-6:163. § szerint a a teljesítés igazolását és a teljes átadás-átvételt követő naptól számítva, amelynek elévülését követően Ajánlattevő további jótállást vállalhat, amely egyben értékelési szempont.

Késedelmi kamat: évi 3 % időarányosan.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 31/05/2019
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 31/05/2019
Helyi idő: 12:00
Hely:

A bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Az ajánlatokat az EKR rendszeren keresztül lehet benyújtani a IV.2.2) pontban megadott időpontig.

2. AK szerződéses mellékkötelezettségként valamennyi részajánlati körben késedelmi kötbért, meghiúsulási kötbért, és kellékszavatosságot határozott meg. A késedelmi kötbér alapja a teljes nettó ajánlati ár, mértéke 1,0 %-a/hét, maximális összege a vételár 10 %-a. Minden megkezdett hét egésznek számít. Meghiúsulási kötbér a teljes nettó vételár 20 %-a. AK a késedelmi kötbér maximum elérése esetén jogosult a szerződést felmondani. További részletek a dokumentációban.

3. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az ajánlattevőt terheli.

4. AK a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a alapján biztosítja, és felhívja a figyelmet a 71. § (3) és (8) bekezdésében foglaltakra. AK alkalmazza a 71. (6) bekezdését.

5. Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról szóló — egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalást tartalmazó [Kbt. 35. § (6) bekezdése] — megállapodást az ajánlathoz csatolni kell, a közb.-i dok.-ban részletezett tartalommal.

6. Ajánlattevő ajánlatához köteles becsatolni valamennyi, az ajánlati felhívásban és a közb.-i dok.-ban meghatározott nyilatkozatot, igazolást és dokumentumot.

7. Ha valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Az EKR-ben továbbított dokumentumokra, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekre, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokra az e-Kr. 10–13. §-ai vonatkoznak.

8. Az ajánlathoz felolvasólapot kell csatolni.

9. Az ajánlatban a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint nyilatkozni kell.

10. Az ajánlatban a megajánlott részhez csatolni kell a szakmai ajánlatot, az 1.,2. és 3. részek vonatkozásban ár részletezőt.

11. Azon alkalmassági feltétel és előírt igazolási mód, mely a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban került megállapításra: III.1.3. pont szerinti M.1 alkalmassági követelmények.

12. AK a Kbt. 35. § (9) bekezdés alapján projekttársaság létrehozását kizárja.

13. AK az eljárás során nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

14. AK az ajánlatok elbírálása során alkalmazza a Kbt. 81. § (4)–(5) bekezdését.

15. Csatolandó az ajánlatban aláírók aláírási címpéldánya, vagy aláírásmintája.

16. AK konzultációt nem tart, a felhívással, illetve dokumentációval kapcsolatban kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 56. §-nak megfelelően az EKR rendszeren keresztül kérhet.

17. AK 9.5.2019. 10:00 órakor helyszíni bejárást tart. Találkozás helye: 7300 Komló, Anna akna 1/B.

18. A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírásai és a végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni.

19. Irányadó idő: Az ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.

20. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0–10

21. Az értékelés módszere: 1. részszempont esetében a fordított arányosítás, 2. részszempont esetében egyenes arányosítás. A módszerek részletes leírását a dok. tartalmazza.

22. A 2. részszempontnál a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az ajánlati elem legkedvezőbb szintje: maximum 36 hónap

23. Az eljárásba bevont FAKSZ: dr. Zoric Ildikó; lajstromszám: 000158

24. AK az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.

25. AT az ajánlatban köteles megadni valamennyi megajánlott termékek konkrét típusát és származási helyét.

26. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 53. § (6) és 135. § (12) bek-ben foglaltakra.

27. AK a IV.2.6 pontban megadott 2 hónap alatt 60 napot ért.

Karakterkorlátozás miatt további információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § (3) bekezdésnek megfelelően.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
29/04/2019