Teenused - 20549-2019

Kuva koondatud vaade

16/01/2019    S11

Luksemburg-Luxembourg: Pakkumiskutse nr Chafea/2017/Health/01, mis käsitleb ELi mõõdet alkoholist põhjustatud kahjude ennetamisel, standardiseeritud Euroopa alkoholiuuringu (Standardised European Alcohol Survey (SEAS)) järeluuringu läbiviimisel ja liikmesriikide toetamisel

2019/S 011-020549

Hankelepingu sõlmimise teade

Teenused

Direktiiv 2004/18/EÜ

I osa: Hankija

I.1)Nimi, aadressid ja kontaktandmed

Ametlik nimetus: Tarbija-, Tervise-, Põllumajandus- ja Toiduküsimuste Rakendusamet (Chafea), Health and Food Safety Unit
Postiaadress: L-2920 Luxembourg
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: L-2920
Riik: Luksemburg
Kontaktisik: Georgios Margetidis
E-post: chafea-hp-tender@ec.europa.eu
Telefon: +352 4301-37228

Internetiaadress(id):

Hankija üldaadress: http://ec.europa.eu/chafea/

I.2)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.3)Hankija põhitegevus
Tervishoid
I.4)Hankeleping sõlmitakse teiste hankijate nimel
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel: ei

II osa: Hankelepingu objekt

II.1)Kirjeldus
II.1.1)Hankelepingule antud nimetus
Pakkumiskutse nr Chafea/2017/Health/01, mis käsitleb ELi mõõdet alkoholist põhjustatud kahjude ennetamisel, standardiseeritud Euroopa alkoholiuuringu (Standardised European Alcohol Survey (SEAS)) järeluuringu läbiviimisel ja liikmesriikide toetamisel
II.1.2)Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
Teenused
NUTS kood
II.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi (DPS) kohta
II.1.4)Hankelepingu või hanke/hangete lühikirjeldus
ELis alkoholist põhjustatud kahjude vähendamiseks peab CHAFEA saama regulaarseid teenuseid, et toetada ELi liikmesriikide tegevusi selles valdkonnas. Kõnealune teenus kutsub üles viima 2018./2019. aastal läbi standardiseeritud Euroopa alkoholiuuringu järeluuringut, et toetada liikmesriikide suutlikkuse suurendamist alkoholipoliitika valdkonnas, ning valmistama ette alkoholi liigtarvitamisse lühisekkumiste (Alcohol Brief Interventions (ABI)) katselist rakendamist.
II.1.5)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

73110000 Uurimistööteenused

II.1.6)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepingu (GPA) kohta
Hankeleping on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga (GPA): ei
II.2)Hankelepingu(te) lõplik kogumaksumus
II.2.1)Hankelepingu(te) lõplik kogumaksumus
Maksumus: 999 397,00 EUR
Käibemaksuta

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Hankemenetluse liik
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud
IV.2)Hindamiskriteeriumid
IV.2.1)Hindamiskriteeriumid
majanduslikult soodsaim pakkumus
1. esimese standardiseeritud Euroopa alkoholiuuringu käigus kogutud andmete analüüsi lõpule viimiseks pakutud metoodika kvaliteet. Osakaal 10
2. teise standardiseeritud Euroopa alkoholiuuringu läbiviimiseks pakutud metoodika kvaliteet. Osakaal 40
3. kvaliteediseire ja -kontroll; alkoholiga seotud kahju ennetusmeetmete valdkonnas liikmesriikide toetamiseks teadmiste kogumise, hea tava ja suutlikkuse suurendamisega pakutud metoodika kvaliteet, sh riski kaalutlemine, mõju vähendamise kavad. Osakaal 20
4. teostatavusuuringu välja töötamiseks pakutud metoodika kvaliteet ja alkoholi liigtarvitamisse lühisekkumiste liikmesriikides rakendamiseks ühe piirkondliku rakendamiskava koostamine. Osakaal 15
5. levitamis- ja koordineerimistegevuste jaoks pakutud metoodika kvaliteet. Osakaal 15
IV.2.2)Teave elektroonilise oksjoni kohta
Kasutatud on elektroonilist oksjonit: ei
IV.3)Haldusalane teave
IV.3.1)Hankija poolt toimikule antud viitenumber
Chafea/2017/Health/01
IV.3.2)Sama hankelepingu kohta on varem avaldatud teade/teated

Hanketeade

Teate number ELTs: 2018/S 057-125183 , 22.3.2018

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Hankelepingu nr: 20177113
V.1)Hankelepingu sõlmimise otsuse kuupäev:
21.12.2018
V.2)Teave pakkumuste kohta
Esitatud pakkumuste arv: 3
Elektrooniliselt esitatud pakkumuste arv: 0
V.3)Sellise pakkuja nimi ja aadress, kelle kasuks hankelepingu sõlmimise otsus tehti

Ametlik nimetus: Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica (FCRB)
Postiaadress: C/ Rosselló, 149-153
Linn: Barcelona
Sihtnumber: 08036
Riik: Hispaania
Internetiaadress: www.fundacioclinic.org

V.4)Andmed hankelepingu maksumuse kohta
Hankelepingu esialgne eeldatav kogumaksumus:
Maksumus: 1 000 000,00 EUR
Käibemaksuta
Hankelepingu lõplik kogumaksumus:
Maksumus: 999 397,00 EUR
Käibemaksuta
V.5)Teave allhangete kohta
Hankelepinguga kaasnevad tõenäoliselt allhanked: ei

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: jah
Viide projekti(de)le ja/või programmi(de)le: Leping on seotud Euroopa Liidu rahastatava projektiga ja/või programmiga: jah.
Viide projekti(de)le ja/või programmi(de)le: Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11.3.2014 määrus (EL) nr 282/2014, millega luuakse liidu kolmas tervisevaldkonna tegevusprogramm
aastateks 2014–2020 ja tunnistatakse kehtetuks otsus nr 1350/2007/EÜ.
VI.2)Lisateave:
VI.3)Vaidlustusmenetlus
VI.3.1)Vaidlustusmenetluse eest vastutav organ

Ametlik nimetus: Üldkohus
Postiaadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: L-2925
Riik: Luksemburg
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Internetiaadress: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7039/en/

Lepitusmenetluse eest vastutav organ

Ametlik nimetus: Üldkohus
Postiaadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: L-2925
Riik: Luksemburg
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Internetiaadress: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7039/en/

VI.3.2)Vaidlustuse esitamine
VI.3.3)Vaidlustuse esitamise kohta teavet pakkuv asutus

Ametlik nimetus: Üldkohus
Postiaadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: L-2925
Riik: Luksemburg
E-post: Secretariat.Tribunal@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Internetiaadress: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7039/en/

VI.4)Teate lähetamise kuupäev:
9.1.2019