Mums džiugu pranešti, kad 2024-01-29 (data orientacinė, dar bus patvirtinta) pradės veikti nauja TED portalo versija. Norite sužinoti, kokių naujų funkcijų, patobulinimų ir kt. parengėme naudotojams? Kviečiame susipažinti su mūsų straipsniu ir sužinoti daugiau apie naujus svarbiausius pasikeitimus ir funkcijas.

Dėl klaidų programoje „eForms“ skelbimai rodomi netinkamai. Stengiamės pašalinti šią problemą. Daugiau informacijos ir rekomendacijų rasite mūsų specialiame puslapyje.

Jau galima registruotis į 2023 m. gruodžio 14 d. vyksiantį pakartotiniams TED duomenų naudotojams skirtą 4-ąjį seminarą

Paslaugos - 20549-2019

Pateikti glaustą rodinį

16/01/2019    S11

Liuksemburgas-Liuksemburgas: Konkursas Nr. Chafea/2017/Health/01 dėl ES užmojo užkirsti kelią alkoholio daromai žalai, plėtoti Standartizuotą Europos alkoholio tyrimą (SEAS) ir remti valstybes nares

2019/S 011-020549

Skelbimas apie sutarties sudarymą

Paslaugos

Direktyva 2004/18/EB

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Oficialus pavadinimas: Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto programų vykdomoji agentūra (Chafea), Health and Food Safety Unit
Adresas: L-2920 Luxembourg
Miestas: Luxembourg
Pašto kodas: L-2920
Šalis: Liuksemburgas
Kam: Georgios Margetidis
El. paštas: chafea-hp-tender@ec.europa.eu
Telefonas: +352 4301-37228

Interneto adresas(-ai):

Pagrindinis perkančiosios organizacijos adresas: http://ec.europa.eu/chafea/

I.2)Perkančiosios organizacijos tipas
Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija
I.3)Pagrindinė veikla
Sveikata
I.4)Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų vardu
Perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)Aprašymas
II.1.1)Sutarčiai suteiktas pavadinimas
Konkursas Nr. Chafea/2017/Health/01 dėl ES užmojo užkirsti kelią alkoholio daromai žalai, plėtoti Standartizuotą Europos alkoholio tyrimą (SEAS) ir remti valstybes nares
II.1.2)Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Paslaugos
NUTS kodas
II.1.3)Informacija apie preliminarųjį susitarimą arba dinaminę pirkimo sistemą (DPS)
II.1.4)Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas
Siekiant sumažinti alkoholio daromą žalą ES, CHAFEA siekia įsigyti reguliariai teikiamas paslaugas, kad remtų ES valstybių narių veiksmus šioje srityje. Šiomis paslaugomis raginama 2018–2019 m. plėtoti Standartizuotą Europos alkoholio tyrimą, remti valstybių narių gebėjimų stiprinimą alkoholio politikos formavimo srityje ir parengti bandomąjį skubių intervencijų dėl alkoholio vartojimo (ABI) vykdymą.
II.1.5)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

73110000 Mokslinių tyrimų paslaugos

II.1.6)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar sutarčiai taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP)?: ne
II.2)Bendra galutinė sutarties(-čių) vertė
II.2.1)Bendra galutinė sutarties(-čių) vertė
Vertė: 999 397,00 EUR
Be PVM

IV dalis: Procedūra

IV.1)Procedūros tipas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atvira procedūra
IV.2)Sutarties sudarymo kriterijai
IV.2.1)Sutarties sudarymo kriterijai
Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, atsižvelgiant į šiuos veiksnius:
1. Siūlomos per pirmąjį Standartizuotą Europos alkoholio tyrimą surinktų duomenų analizės metodikos kokybė. Lyginamasis svoris 10
2. Siūlomos antrojo Standartizuoto Europos alkoholio tyrimo metodikos kokybė. Lyginamasis svoris 40
3. Kokybės stebėsena ir kontrolė; siūlomos valstybių narių rėmimo joms kaupiant žinias, gerąją patirtį ir stiprinant gebėjimus su alkoholiu susijusios žalos mažinimo srityje, metodikos kokybė, įskaitant rizikos vertinimą, mažinimo planus. Lyginamasis svoris 20
4. Siūlomos galimybių studijos sukūrimo ir 1 regioninio įgyvendinimo plano, susijusio su skubia intervencija valstybėse narėse, sudarymo metodikos kokybė. Lyginamasis svoris 15
5. Siūlomos platinimo ir koordinavimo veiklos metodikos kokybė. Lyginamasis svoris 15
IV.2.2)Informacija apie elektroninį aukcioną
Surengtas elektroninis aukcionas: ne
IV.3)Administracinė informacija
IV.3.1)Perkančiosios organizacijos priskirtas bylos numeris
Chafea/2017/Health/01
IV.3.2)Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį

Skelbimas apie pirkimą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2018/S 057-125183 22.3.2018

V dalis: Sutarties sudarymas

Sutartis Nr: 20177113
V.1)Sprendimo dėl sutarties sudarymo priėmimo data:
21.12.2018
V.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 3
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 0
V.3)Ūkio subjekto, kurio naudai priimtas sprendimas sudaryti sutartį, pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas

Oficialus pavadinimas: Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica (FCRB)
Adresas: C/ Rosselló, 149-153
Miestas: Barcelona
Pašto kodas: 08036
Šalis: Ispanija
Interneto adresas: www.fundacioclinic.org

V.4)Informacija apie sutarties vertę
Pradinė numatyta bendra sutarties vertė:
Vertė: 1 000 000,00 EUR
Be PVM
Bendra galutinė sutarties vertė:
Vertė: 999 397,00 EUR
Be PVM
V.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą
Tikėtina, kad sutartis bus pavesta vykdyti subrangovams: ne

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: taip
Nuoroda į projektą(-us) ir (arba) programą(-as): Ar sutartis susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojamais iš Europos Sąjungos lėšų: taip.
Nuoroda į projektą (-us) ir (arba) programą (-as): 11.3.2014 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 282/2014, kuriuo nustatoma trečioji daugiametė Sąjungos veiksmų sveikatos srityje programa
(2014–2020 m.) ir panaikinamas Sprendimas Nr. 1350/2007/EB.
VI.2)Papildoma informacija:
VI.3)Skundų pateikimo procedūra
VI.3.1)Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga

Oficialus pavadinimas: Bendrasis Teismas
Adresas: Rue du Fort Niedergrünewald
Miestas: Luxembourg
Pašto kodas: L-2925
Šalis: Liuksemburgas
Telefonas: +352 4303-1
Faksas: +352 4303-2100
Interneto adresas: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7039/en/

Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga

Oficialus pavadinimas: Bendrasis Teismas
Adresas: Rue du Fort Niedergrünewald
Miestas: Luxembourg
Pašto kodas: L-2925
Šalis: Liuksemburgas
Telefonas: +352 4303-1
Faksas: +352 4303-2100
Interneto adresas: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7039/en/

VI.3.2)Skundų pateikimas
VI.3.3)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skundų pateikimą

Oficialus pavadinimas: Bendrasis Teismas
Adresas: Rue du Fort Niedergrünewald
Miestas: Luxembourg
Pašto kodas: L-2925
Šalis: Liuksemburgas
El. paštas: Secretariat.Tribunal@curia.europa.eu
Telefonas: +352 4303-1
Faksas: +352 4303-2100
Interneto adresas: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7039/en/

VI.4)Šio skelbimo išsiuntimo data:
9.1.2019