Szolgáltatások - 205610-2022

15/04/2022    S75

Magyarország-Budapest: Vevőszolgálati szolgáltatások

2022/S 075-205610

Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.
Nemzeti azonosító szám: 26713111244
Postai cím: II. János Pál pápa Tér 20
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szendrői Szabolcs
E-mail: kozbeszerzes@mvm.hu
Telefon: +36 207780095
Fax: +36 14771117
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mvmnext.hu/
A felhasználói oldal címe: http://www.ekr.gov.hu/
I.6)Fő tevékenység
Villamos energia

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Ügyfélszolgálati tevékenység ellátása

Hivatkozási szám: EKR001735532021
II.1.2)Fő CPV-kód
79342300 Vevőszolgálati szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Villamosenergia szolgáltatással összefüggő komplex telefonos, írásos és egyéb háttértevékenységet érintő ügyfélkiszolgálási feladatok ellátása

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
Érték áfa nélkül: 2 457 504 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79511000 Telefonkezelői szolgáltatások
72300000 Adatkezelési szolgáltatások
72313000 Adatrögzítési szolgáltatások
79342300 Vevőszolgálati szolgáltatások
79342310 Vevői közvélemény-kutatási szolgáltatások
79342311 Vevőielégedettség-felmérés
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU Magyarország
A teljesítés fő helyszíne:

Ajánlattevő székhelye, telephelye

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Ajánlattevő (a továbbiakban: AT) feladata az Ajánlatkérő (a továbbiakban: AK) villamosenergia szolgáltatással összefüggő telefonos ügyfélszolgálati megkereséseinek fogadása és teljes körű kezelése, továbbá a villamosenergia szolgáltatással összefüggő részletfizetési igény, igazolás kérés, védendő fogyasztó nyilvántartásba vétel és általános tájékoztatás tárgyú írásos (az ügyfélszolgálat e-mail és levelezési címére, illetőleg on-line ügyfélszolgálati felületen keresztül ügyintézésre érkező és onnan átirányított ügyféligények) megkeresések teljes körű fogadása, kezelése és megválaszolása. AK telefonos ügyfélszolgálatának nyitvatartási idejében bármikor átirányíthatja szolgáltatási ügyfélszolgálati hívószámára érkező hívásait, valamint beérkező írásos ügykezelési feladatait. AT feladata továbbá egyetemes villamosenergia szolgáltatással kapcsolatos egyes átadott üzleti törzsadatkarbantartási feladatok elvégzése, zárolt mérőállások kezelése, feloldása, valamint elszámolási- vagy számlázási zár kezelés.

AK ellátandó ügyfélköre nagyságrendileg 800 000 áramszolgáltatással érintett, valamint a 2021. évben bekövetkezett portfóliónövekedés okán egyetemes áramszolgáltatással érintett további 2 000 0000, azaz összesen 2 800 000 ügyfél.

A beszerzés mennyisége: telefonos, írásos és egyéb háttérműveleti feladatok ellátása a szerződés 36 hónapos időtartama alatt. Ajánlatkérő tájékoztatásul rögzíti, hogy az egyes feladattípusokra vonatkozó mennyiségek a portfóliónövekedést megelőzően, azaz 800 000 ügyfél vonatkozásában az alábbiak voltak:

- telefonos megkeresés: 362 800 db

- írásos megkeresés: 103 000 db

- e-számla terelés: 200 000 db (ebből reaktív e-számla terelés 60 000 db)

- ügyfélelégedettségi és minőségellenőrzési vizsgálat: 20 000 db (minimum havi 1600 db)

- egyéb háttértevékenységet érintő ügyfélkiszolgálási feladatok (nem található/tévesen rögzített adószám javítása): 65 600 db

- visszaérkezett kézbesíthetetlen számlalevelek kezelése: 11 300 db

A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentáció (KD) tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Az ajánlati felhívás III.1.3 M.2 pontjában meghatározott szakember többlettapasztalata (hónap) (minimum 0, maximum 60 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022/S 015-036516
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Megbízási szerződés - Ügyfélszolgálati tevékenység ellátása

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
23/03/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: EX-ID Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 23946862243
Postai cím: Városmajor Utca 13. III. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
E-mail: ex-id@ex-id.hu
Telefon: +36 13730654
Internetcím: http://www.ex-id.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3 289 772 799.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 2 457 504 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ában rögzítetteknek megfelelően.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
11/04/2022