Bauleistung - 205793-2023

07/04/2023    S70

Polen-Warschau: Bauarbeiten

2023/S 070-205793

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Bauauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 252-734499)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Postanschrift: ul. Targowa 74
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 03-734
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Joanna Jaworska
E-Mail: joanna.jaworska@plk-sa.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.plk-sa.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych (...)

Referenznummer der Bekanntmachung: 9090/IRZR3/24521/06699/22/P
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem niniejszego Zamówienia jest realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu

wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń

kolejowych sieci telekomunikacyjnych na odcinku Zabrzeg – Zebrzydowice - granica państwa w ramach

projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, etap I: linia E65 na

odcinku Zabrzeg – Zebrzydowice (granica państwa)”(...)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
04/04/2023
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 252-734499

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Anstatt:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. W zakresie warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał: (...)

b) Roboty budowlane wykonane w ramach nie więcej niż 5 umów polegające łącznie na wzmocnieniu podtorza kolejowego na stacji i na szlakach geosyntetykami o łącznej powierzchni co najmniej 40 000 m2, palami betonowymi przemieszczeniowymi lub kolumnami DSM lub jet grouting lub kolumnami żwirowo-betonowymi lub żwirowymi o łącznej długości co najmniej 30 000 mb (...)

muss es heißen:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. W zakresie warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał: (...)

b) Roboty budowlane wykonane w ramach nie więcej niż 5 umów polegające łącznie na wzmocnieniu podtorza kolejowego na stacji i na szlakach geosyntetykami o łącznej powierzchni co najmniej 40 000 m2, palami lub kolumnami betonowymi przemieszczeniowymi lub kolumnami DSM lub jet grouting lub kolumnami żwirowobetonowymi lub żwirowymi o łącznej długości co najmniej 30 000 mb (...)

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 13/04/2023
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 25/04/2023
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Anstatt:
Tag: 10/08/2023
muss es heißen:
Tag: 22/08/2023
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 13/04/2023
Ortszeit: 10:30
muss es heißen:
Tag: 25/04/2023
Ortszeit: 10:30
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: