Palvelut - 205876-2022

15/04/2022    S75

Suomi-Rauma: Hotelli-, ravintola- ja vähittäiskauppapalvelut

2022/S 075-205876

Käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/23/EU

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Rauman kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0138780-9
Postiosoite: Kanalinranta 3
Postitoimipaikka: Rauma
NUTS-koodi: FI196 Satakunta
Postinumero: 26100
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Pirjo Vainio tai Vesa Tomminen
Sähköpostiosoite: hankintatoimi@rauma.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.rauma.fi
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/rauma?id=390325&tpk=947d1be3-e72d-43c0-a46d-c58b4b92e80f
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Hakemukset tai soveltuvissa tapauksissa tarjoukset on lähetettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Rauman kaupungin henkilöstöravintolapalvelut ja tilaustarjoilut ajalle 2022 - 2025 (2027)

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
55000000 Hotelli-, ravintola- ja vähittäiskauppapalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Rauman kaupunki etsii asiakaspalveluhenkistä ja yhteistyökykyistä ravintolapalveluidentuottajaa, joka ottaa vastatakseen Rauman kaupungintalokorttelissa sijaitsevan henkilöstöravintola Kertun ravintolatoiminnot sekä Rauman kaupungin tarvitsemat kokous- ja edustustarjoilut elokuusta 2022 alkaen.

Sopimuskumppaniksi valitaan yksi palveluntuottaja ja sopimuskauden pituus tulee olemaan kolme vuotta, jonka jälkeen Rauman kaupungilla on oikeus jatkaa sopimusta kahdella optiovuodella.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 950 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä käyttöoikeussopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
55300000 Ravintola- ja tarjoilupalvelut
55311000 Tilausravintolapalvelut
45212400 Majoitus- ja ravintolarakennukset
55500000 Ruokala- ja ateriapalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI196 Satakunta
Pääasiallinen suorituspaikka:

Rauma

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

HANKINNAN TAVOITTEET

Hankinnan tavoitteena on löytää henkilöstöravintolan tiloihin yrittäjä, joka tuottaa vähintään arkipäivisin lounasateriapalveluita ja kaupungintalokorttelissa Rauman kaupungin tarvitsemat kokous- ja edustustarjoilupalvelut. Tämän lisäksi palveluntuottajan on mahdollista kehittää toimintaa esim. kahvilapalveluilla ja laajentaa toimintaa ilta-aikoihin ja viikonloppuihin sekä tilausravintolatoimintaan. Myös kaupungintalon sisäpihalle jäävää aluetta on mahdollista käyttää palvelu- ja tapahtumatuotannossa tapauskohtaisesti erikseen sovittaessa.

HENKILÖSTÖRAVINTOLAN TILAT JA PALVELUT

Rauman kaupungintalon ensimmäisessä kerroksessa sijaitsee ravintolatila, jossa sijaitsee keittiö-, ravintola- ja kabinettitilat.

Tilat - neliömäärä:

Tilan koko on yhteensä 382,5 neliötä, joka jakautuu seuraavasti:

- ravintolasali ja tarjoilualue 178 m2

- kabinetti 21 m2

- keittiö yhteensä 104,5 m2 sisältäen varastot ja astiahuollon

- keittiöhenkilökunnan sosiaalitilat ja muut tilat 41 m2

- muut yleiset asiakastilat ja wc-tilat 38 m2

- asiakaspaikkamäärä ravintolasalissa noin 80 paikkaa ja kabinetissa noin 12 paikkaa.

Kabinetin ja ravintosalin välinen siirtoseinä on tarvittaessa avattavissa ja tila yhdistettävissä yhdeksi tilaksi.

Tilat on kuvattu tarkemmin tämän tarjouspyynnön liitteenä olevassa tilan pohjakuvassa.

Kalusteet, koneet ja laitteet:

- Keittiö on varusteltu asianmukaisin suurkeittiölaittein.

- Ruuanvalmistusastiat ja kuljetusvaunut kuuluvat palveluntuottajan vastuulle ja hankittavaksi.

- Käytössä oleva ruokailuastiasto jää palveluntuottajan käyttöön.

- Ruokasalin irtokalusteet (tuolit ja pöydät) jäävät palveluntuottajan käyttöön.

Olemassa oleva asiakaspotentiaali:

- Kaupungintalon korttelissa työskentelee yhteensä noin 200 Rauman kaupungin työntekijää ainakin osan aikaa viikosta. Lisäksi tiloissa asioi kuntalaisia satunnaisesti.

- Rauman kaupunki käyttää vuosittain noin 70.000,00 eur (alv. 0 %) erilaisiin tilaustarjoiluihin, josta pääosan muodostavat kaupunginvaltuuston ja -hallituksen sekä eri valiokuntien kokoustarjoilut. Lisäksi tilaustarjoiluihin sisältyy esimerkiksi edustustilaisuuksien tarjoilua, lounastilauksia ja kokouskahvitarjoiluja. Tilaustarjoilujen osallistujamäärä vaihtelee tilaisuuden mukaan muutamasta osallistujasta noin sataan henkilöön. Pääosa tilaustarjoiluista toimitetaan kaupungintalon tiloihin, tarvittaessa myös ilta-aikaan ja viikonloppuisin.

Palveluiden tuottamisessa arvostettavia asioita:

- Palveluiden tuottajalla on kokemusta lounasravintola- ja tilaustarjoilutoiminnasta sekä tarvittavat henkilöresurssit ja osaaminen kannattavan ravintolatoiminnan tuottamiseen.

- Palveluiden tuottajalla on kehittämisideoita lounaspalveluita laajemman toiminnan kehittämisestä ja palveluiden tuottamisesta.

- Rauman kaupunki on HINKU-kunta ja kaupungin arvoihin kuuluu kestävän kehityksen tukeminen kaikissa toiminnoissa. Eduksi katsotaan, jos palveluiden tuottaja huomioi omassa toiminnassaan elintarvikkeiden alkuperän (kotimaisuus ja lähiruoka), edistää elintarvikkeiden kestäviä tuotantotapoja ja tuo toiminnassaan esiin näitä arvoja.

Vuokra:

- Vuokraan sisältyy sähkö, vesi, lämpö ja jätehuolto sekä olemassa olevien koneiden, laitteiden ja kalusteiden käyttöoikeus.

- Palveluiden tuottaja vastaa tilojen siivouksesta.

- Olemassa olevien koneiden ja laitteiden huollosta- ja korjauksesta sekä tarvittaessa uusien vastaavanlaisten laitteiden hankinnasta vastaa Rauman kaupunki. Muiden tarvittavien koneiden, laitteiden, kalusteiden ja toiminnassa tarvittavan irtaimiston hankinnasta ja ylläpidosta vastaa palveluntuottaja.

- Tiloihin voidaan tehdä muutostöitä palvelun tuottajan esityksestä palveluiden tuottamisen edistämiseksi. Muutostöiden vaikutus lopulliseen vuokraan lasketaan tapauskohtaisesti.

- Kaupunki ei osallistu lounasravintolapalvelun ateriakustannuksiin esim. maksamalla subventiota palveluiden tuottajalle.

Palveluiden tuottamisen kehittämismahdollisuuksia:

- Palveluiden tuottajan on mahdollista käyttää kaupungintalon sisäpihalle jäävää aluetta keskieurooppalaiseen tyyliin palveluiden tuottamiseen ja tapahtumien järjestämiseen ajankohtana, joka edistää toiminnan kehittämistä (myös iltaisin ja viikonloppuisin).

- Ravintolatilasta on oma valmis uloskäynti sisäpihan terassialueelle, jonka voi kattaa ja jota voi kehittää talon tyyliä kunnioittaen erikseen tilaajan kanssa neuvotellen.

- Palveluiden tuottaja saa haluamallaan tavalla markkinoida palveluitaan eri medioissa.

- Näkyvyyttä on mahdollista lisätä esim. ravintolasalin ikkunoiden teippauksilla ja/tai ständeillä eri sisäänkäynneillä edellyttäen, että ne kunnioittavat talon tyyliä ja tukevat ravintolan toimintakonseptin menestystä. Tarkemmasta toteutustavasta neuvotellaan vuokranantajan kanssa.

AIKATAULU

Tilat luovutetaan valitun yrittäjän käyttöön heti hankintapäätöksen lainvoimaisuuden ja sopimuksen allekirjoituksen jälkeen. Tavoitteena on sopimuskauden aloittaminen 1.8.2022 ja lounasravintolatoiminnan aloittaminen viimeistään 15.8.2022 alkaen.

TILOIHIN TUTUSTUMINEN

Tarjoajilla on mahdollisuus tutustua henkilöstöravintolan tiloihin maanantaina 25.4.2022 klo 15:00 - 16:30 välisenä aikana. Tiloihin tutustuminen ei ole edellytys tarjouksen jättämiselle. Tutustumiskierrokselle saa osallistua korkeintaan kaksi henkilöä/tarjoajayritys.

Tutustumiskierrokselle osallistuminen edellyttää ennakkoilmoittautumisen sähköpostitse lähettämällä TUTUSTUMISKIERROS-otsikoitu viesti, jossa on kerrottu tarjoajayritys ja kierroksille osallistuvien henkilöiden nimet, sähköpostilla viimeistään 25.4.2022 klo 12.00 mennessä osoitteeseen hankintatoimi@rauma.fi.

HANKINNAN ARVO

Hankinnan ennakoitu kalenterivuosittainen arvo on noin 190.000 euroa (alv 0%) (Henkilöstöravintola Kertun kokonaisliikevaihto Rauman kaupungin nykyisellä hinnoittelulla), josta hankintayksikön osuus on ollut noin 70.000 euroa (alv 0%). Kyseessä ovat arviot, jotka eivät sido hankintayksikköä. Kokonaisliikevaihto riippuu palveluntuottajan omasta toiminnasta, kuten ravintolan aukioloajoista ja valikoimasta sekä palveluntuottajan markkinoinnista.

Rauman kaupunki tekee tilauksensa todellisen hankintatarpeen ilmetessä ja määrärahojensa puitteissa. Rauman kaupunki ei sitoudu tiettyyn vuosittaiseen hankinnan määrään tai arvoon. Tämä hankinta ei sisällä määräostovelvoitetta Rauman kaupungille.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Käyttöoikeussopimus tehdään hankinta-asiakirjoissa mainitut perusteet
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 950 000.00 EUR
II.2.7)Käyttöoikeussopimuksen kesto
Kesto (kuukausina): 36
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Sopimuskausi on kolme (3) vuotta 1.8.2022 – 31.7.2025. Sopimuskautta voidaan jatkaa kahden (2) vuoden mittaisella optiokaudella ajalle 1.8.2025 – 31.7.2027.

Tilaaja tekee optiokauden käyttämisestä erillisen päätöksen ja ilmoittaa siitä palveluntuottajalle viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Option käyttäminen on tilaajan oikeus, ei velvollisuus.

IV kohta: Menettely

IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Osallistumishakemusten jättämisen tai tarjousten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 16/05/2022
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
13/04/2022