Építési beruházás - 205967-2020

05/05/2020    S87

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2020/S 087-205967

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Juhász Dániel
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 17807811
Fax: +36 17808719
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

83.sz.2x2sávos főút Pápa-Győr közötti kivitelezése

Hivatkozási szám: EKR000808062019
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés a 83. sz. 2x2 sávos főút Pápa-Győr közötti szakaszának kivitelezésére.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 90 424 034 892.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

83.sz.főút Pápa-Tét és 8315j.Repülőtéri bekötőút

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45221110 Hidak építési munkái
45232450 Vízelvezető rendszer építése
45233120 Közút építése
65000000 Közművek, közhasznú szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU213 Veszprém
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, Veszprém és Győr-Moson-Sopron megye, 83. sz. főút Pápa-Tét dél csomópont (32+574 - 51+000 km sz.) és a 8315 j. Repülőtéri bekötőút (0+000 - 1+546 km sz.) közötti szakasza

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási szerződés a 83. sz. főút Pápa-Tét dél csomópont (32+574 - 51+000 km sz.) és a 8315 j. Repülőtéri bekötőút (0+000 - 1+546 km sz.) közötti szakaszának teljes körű kivitelezésére:

A 83. sz. 2x2 sávos főút Pápa - Tét dél csomópont (32+574 - 51+000 km sz.) és a 8315 j. Repülőtéri bekötőút (0+000 - 1+546 km sz.) szakaszokra elkészült engedélyezési és kiviteli tervek, illetve a jogerős környezetvédelmi és útépítési engedélyek alapján kell megépíteni az új nyomvonalon vezetett 83. sz. fizikai elválasztású 2x2 sávos főutat Pápa - Tét dél csomópont (32+574 - 51+000 km sz.) között, mely egybefüggően mintegy 18,4 km hosszúságú, és az új nyomvonalon vezetett 2x1 sávos 8315 j. Repülőtéri bekötő utat, mely egybefüggően mintegy 1546 m hosszú.

Az új 83. sz. fizikai elválasztású 2x2 sávos főút 32+574 - 51+000 km sz. közötti szakaszán két darab különszintű csomópont: Pápa észak és a Gyarmat, és 15 db híd műtárgy került megtervezésre. A Pápa észak különszintű csomópontban lévő B1 334 sz. műtárgy három nyílású, melynek szabad nyílásai 12,10 m - 28,07 m -12,10 m, összesen 52,27 m. A 36+838 km szelvényben lévő B1 368 sz. műtárgy egy nyílású, szabad nyílása 42,60 m.

A tárgyi építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.

A nyertes ajánlattevő(k) által ellátandó feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés finanszírozására támogatásra irányuló igényt fog benyújtani, és ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. Továbbá a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján a támogatási igény igényelt összegben történő elfogadását ajánlatkérő a szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételként köti ki.

PST kód: K083.06.73

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. AF III.1.3) pont M/2.1) pontjában meghatározott szakember többlet tapasztalati ideje(lsd.VI.4.3.pont)(min. 0, max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. AF III.1.3) pont M/2.2) pontjában meghatározott szakember többlet tapasztalati ideje(lsd.VI.4.3.pont)(min. 0, max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. AF III.1.3) pont M/2.3) pontjában meghatározott szakember többlet tapasztalati ideje(lsd.VI.4.3.pont)(min. 0, max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IKOP-4.1.0-15-2016-00003

II.2.14)További információk

Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Értékelés során adható pontszám:0,00-10,00 pont. Értékelés módszere: 1. értékelési szempont: fordított arányosítás, 2-4. értékelési szempont: egyenes arányosítás Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

83.sz.főút Tét dél csomópont - Győr

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45221110 Hidak építési munkái
45232450 Vízelvezető rendszer építése
45233120 Közút építése
65000000 Közművek, közhasznú szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, Győr-Moson-Sopron megye, 83. sz. 2x2 sávos főút Tét dél csomópont - Győr (51+000 - 68+641 km sz.) közötti szakasza

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási szerződés a 83. sz. 2x2 sávos főút Tét dél csomópont - Győr (51+000 - 68+641 km sz.) közötti szakaszának teljes körű kivitelezésére.

A 83. sz. 2x2 sávos főút Tét dél csomópont - Győr (51+000 - 68+641 km sz.) közötti szakaszra elkészült engedélyezési és kiviteli tervek, illetve a jogerős környezetvédelmi és útépítési engedélyek alapján kell megépíteni az új nyomvonalon vezetett 83. sz. fizikai elválasztású 2x2 sávos főút Tét dél csomópont - Győr 51+000 - 68+641 km sz. közötti szakaszt, mely egybefüggően mintegy 17,6 km hosszúságú.

Az új 83. sz. fizikai elválasztású 2x2 sávos főút 51+000 - 68+641 km sz. közötti szakaszán négy darab különszintű csomópont: Tét dél, Tét észak, Győrszemere, Koroncó és 8 db műtárgy került megtervezésre. A Tét észak különszintű csomópontban lévő B1 547 sz. műtárgy egy nyílású, melynek szabad nyílása 35,30 m. A Győrszemre, Koroncói út felett lévő B1 592 sz. műtárgy három nyílású, melynek szabad nyílásai 9,61 m - 15,00 m - 8,93 m, összesen 33,54 m.

A tárgyi építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.

A nyertes ajánlattevő(k) által ellátandó feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés finanszírozására támogatásra irányuló igényt fog benyújtani, és ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. Továbbá a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján a támogatási igény igényelt összegben történő elfogadását ajánlatkérő a szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételként köti ki.

PST kód: K083.03.73

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. AF III.1.3) pont M/2.1) pontjában meghatározott szakember többlet tapasztalati ideje(lsd.VI.4.3.pont)(min. 0, max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. AF III.1.3) pont M/2.2) pontjában meghatározott szakember többlet tapasztalati ideje(lsd.VI.4.3.pont)(min. 0, max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. AF III.1.3) pont M/2.3) pontjában meghatározott szakember többlet tapasztalati ideje(lsd.VI.4.3.pont)(min. 0, max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IKOP-4.1.0-15-2016-00003

II.2.14)További információk

Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Értékelés során adható pontszám:0,00-10,00 pont. Értékelés módszere: 1. értékelési szempont: fordított arányosítás, 2-4. értékelési szempont: egyenes arányosítás Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 162-397588
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

83.sz.főút Pápa-Tét és 8315j.Repülőtéri bekötőút

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
23/04/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_53654911
Postai cím: Béke utca 150.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@dunaaszfalt.hu
Telefon: +36 19201204
Internetcím: https://www.dunaaszfalt.hu/
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 38 569 195 426.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 44 185 631 451.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Felelős műszaki vezetés,építésvezetés,őrzés-védelem,geodézia,tervezés,szakfelügyeletek,általános tételek egyes részfeladatai,közművezeték építési munkák egyes részfeladatai,előkészítő és földmunkák egyes részfeladatai,útépítés és egyéb pályaszerkezet építési munkák egyes részfeladatai,vízépítési munkák egyes részfeladatai,növénytelepítési éss környezetvédelmi munkák egyes részei, folyt. VI.3)pont

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 2
Rész száma: 2
Elnevezés:

83.sz.főút Tét dél csomópont - Győr

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
27/04/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: "Soltút" Útépítő, Fenntartó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_71057095
Postai cím: Kecskeméti út 34.
Város: Solt
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6320
Ország: Magyarország
E-mail: vasaji.laszlo@soltut.hu
Telefon: +36 304053991
Fax: +36 78488067
Internetcím: http://www.soltut.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 43 154 979 861.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 46 238 403 441.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Közműkiváltási tervek elkészítése-engedélyezetése,hírközlő vezetékek kiváltása,nagyfeszültségű vezetékek kiváltása,középfeszültségű vezetékek kiváltása,út- és közvilágítás,víz és csatornavezetékek építése,szénhidrogén vezeték kiváltása,közúti üzemi berendezések villamos energia ellátása,közúti üzemi berendezések,környezetvédelem,főpálya építése,csomópontok,hídépítés,folyt. VI.3)pont

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

V.2.5) pont folytatása:

1.rész: híd és műtárgyépítés egyes részei.

2.rész: főpályát keresztező országos közutak és hozzátartozó műtárgyak építése,főpályát keresztező egyéb utak (önkormányzati és földutak) és hozzátartozó műtárgyak építése, egyéb utak (önkormányzati és földutak) és a hozzátartozó műtárgyak, vízépítés.

Ajánlattevők neve, címe és adószáma:

1. rész:

I. SDD Konzorcium: Dömper Kft. – Subterra-Raab Kft. – Pannon-Doprastav Kft. közös ajánlattevők

Ajánlattevő neve: Dömper Kft.

Ajánlattevő székhelye: 2541 Lábatlan, Dunapart hrsz.: 1605/2.

Ajánlattevő adószáma: 10229105-2-11

Ajánlattevő neve: Subterra-Raab Kft.

Ajánlattevő székhelye: 9024 Győr, Rómer Flóris utca 5.

Ajánlattevő adószáma: 24824040-2-08

Ajánlattevő neve: Pannon-Doprastav Kft.

Ajánlattevő székhelye: 1117 Budapest, Budafoki út 187-189.

Ajánlattevő adószáma: 24657998-2-43

II.

Ajánlattevő neve: Duna Aszfalt Kft.

Ajánlattevő székhelye: 6060 Tiszakécske, Béke utca 150.

Ajánlattevő adószáma: 11426628-4-03

III.

Ajánlattevő neve: Soltút Kft.

Ajánlattevő székhelye: 6320 Solt, Kecskeméti út 34.

Ajánlattevő adószáma: 10642166-2-03

IV.

Ajánlattevő neve: STRABAG Általános Építő Kft.

Ajánlattevő székhelye: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület)

Ajánlattevő adószáma: 11705053-4-44

2. rész:

I. SDD Konzorcium: Dömper Kft. – Subterra-Raab Kft. – Pannon-Doprastav Kft. közös ajánlattevők

Ajánlattevő neve: Dömper Kft.

Ajánlattevő székhelye: 2541 Lábatlan, Dunapart hrsz.: 1605/2.

Ajánlattevő adószáma: 10229105-2-11

Ajánlattevő neve: Subterra-Raab Kft.

Ajánlattevő székhelye: 9024 Győr, Rómer Flóris utca 5.

Ajánlattevő adószáma: 24824040-2-08

Ajánlattevő neve: Pannon-Doprastav Kft.

Ajánlattevő székhelye: 1117 Budapest, Budafoki út 187-189.

Ajánlattevő adószáma: 24657998-2-43

II.

Ajánlattevő neve: Duna Aszfalt Kft.

Ajánlattevő székhelye: 6060 Tiszakécske, Béke utca 150.

Ajánlattevő adószáma: 11426628-4-03

III.

Ajánlattevő neve: Soltút Kft.

Ajánlattevő székhelye: 6320 Solt, Kecskeméti út 34.

Ajánlattevő adószáma: 10642166-2-03

IV.

Ajánlattevő neve: STRABAG Általános Építő Kft.

Ajánlattevő székhelye: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület)

Ajánlattevő adószáma: 11705053-4-44

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt.148.§(3)-(9)bek.szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
30/04/2020