Szolgáltatások - 206044-2016

17/06/2016    S116

Magyarország-Budapest: Közúti tömegközlekedési szolgáltatások

2016/S 116-206044

Időszakos előzetes tájékoztató – Közszolgáltatások

A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BKK – Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK15389
Postai cím: Rumbach Sebestyén utca 19–21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Bajzát Katalin
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu
Telefon: +36 703903574
Fax: +36 12351044
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bkk.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bkk.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.bkk.hu/kozbeszerzesi-dokumentumok/URL
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.6)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedésszervezés, közlekedésfejlesztés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Szolgáltatási szerződés kötése közforgalmú autóbusz vonalak üzemeltetésére.

II.1.2)Fő CPV-kód
60112000 Közúti tömegközlekedési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Szolgáltatási szerződés kötése közforgalmú autóbusz vonalak üzemeltetésére.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
60112000 Közúti tömegközlekedési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

150 db új üzembehelyezésű csuklós autóbusz szolgáltatás, 10 év időtartamra.

A szerződés 1–3 évében 60 ekm/év/jármű + 20 % opció, a 4–10 évben 65 ekm/év/jármű + 20 % opció.

A szolgáltatási terület a metró pótlás időszakában az érintett kerületek, a szerződés hátralévő időszakában Budapest területe.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 120
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

20 % teljesítmény opció.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

A közvetlen részvételi felhívásban kerülnek megadásra az előírások.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Részvételi vagy tárgyalásra szóló jelentkezés benyújtási határideje / A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: 27/06/2016
Helyi idő: 09:00
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.5)A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja:
01/07/2016

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1) Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az érdeklődésüket kifejező írásbeli nyilatkozatot (szándéknyilatkozatot) a IV.2.2) pontban megjelölt határidőig nyújtsák be az I.1) pontban megjelölt kapcsolattartási pontokra e-mailben és faxon is.

A szándéknyilatkozatot cégszerűen aláírva kell benyújtani és tartalmaznia kell az alábbi információkat:

— a II.1.1 pontban megjelölt tárgyat,

— a gazdasági szereplő nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, a kapcsolattartó személy nevét, telefonszámát és e-mail címét,

— a gazdasági szereplő arra irányuló kifejezett nyilatkozatát, hogy a meghirdetett közbeszerzési eljárás iránt érdeklődik.

2) A jelen hirdetmény II.1.5) pontjában, valamint II.2.6) pontjában megadott becsült érték nem az eljárás becsült értéke, technikai okból került feltüntetésre.

3) A közbeszerzési dokumentumok I.3) szerinti elérését Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás indítását követően biztosítja.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § rendelkezései szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
15/06/2016