Supplies - 206350-2020

05/05/2020    S87    Supplies - Contract notice - Open procedure 

Lithuania-Vilnius: Protective gear

2020/S 087-206350

Contract notice

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos
National registration number: 304740061
Postal address: Šv. Ignoto g. 6
Town: Vilnius
NUTS code: LT
Postal code: LT-01144
Country: Lithuania
Contact person: Andrius Bartaška
E-mail: andrius.bartaska@kam.lt
Telephone: +370 52103648

Internet address(es):

Main address: https://gra.lrv.lt/

Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/66779

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=511084
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=511084&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Defence

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Atšvaitas, kamšteliai ausims (daugkartiniai), krepšys skalbimui ir komplektas slepiamųjų dažų

II.1.2)Main CPV code
18143000
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Pirkimas yra skaidomas į 4 (keturias) pirkimo dalis:

— 1 pirkimo dalis – atšvaitas,

— 2 pirkimo dalis – kamšteliai ausims (daugkartiniai),

— 3 pirkimo dalis – krepšys skalbimui,

— 4 pirkimo dalis – komplektas slepiamųjų dažų.

Maksimalus galimas perkamų prekių kiekis per 36 mėn. laikotarpį:

— 1 pirkimo daliai – 63 700 vnt.,

— 2 pirkimo daliai – 54 574 porų,

— 3 pirkimo daliai – 46 800 vnt.,

— 4 pirkimo daliai – 45 565 vnt.

Pasiūlymus galima teikti vienai, dviem, trims arba visoms keturioms pirkimo dalims pasirinktinai.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Atšvaitas

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
39561142
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT
II.2.4)Description of the procurement:

1 pirkimo dalis – atšvaitas.

Maksimalus galimas perkamų prekių kiekis per 36 mėn. laikotarpį – 63 700 vnt.

Detali informacija pateikiama pridedamuose dokumentuose.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Kamšteliai ausims (daugkartiniai)

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT
II.2.4)Description of the procurement:

2 pirkimo dalis – kamšteliai ausims daugkartiniai.

Galimas maksimalus perkamų prekių kiekis per 36 mėn. laikotarpį – 54 574 porų.

Detali informacija pateikiama pridedamuose pirkimo dokumentuose.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Krepšys skalbimui

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
18935000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT
II.2.4)Description of the procurement:

3 pirkimo dalis – krepšys skalbimui.

Maksimalus galimas perkamų prekių kiekis per 36 mėn. laikotarpį – 46 800 vnt. Detali informacija pateikiama pridedamuose dokumentuose.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Komplektas slepiamųjų dažų

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT
II.2.4)Description of the procurement:

4 pirkimo dalis – komplektas slepiamųjų dažų.

Maksimalus galimas perkamų prekių kiekis per 36 mėn. laikotarpį – 45 565 vnt. Detali informacija pateikiama pridedamuose dokumentuose.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD), pakeičiantį kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinantį, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų. Pašalinimo pagrindai nurodyti EBVPD formoje, pateiktoje kartu su pirkimo dokumentais.

III.1.2)Economic and financial standing
III.1.3)Technical and professional ability
III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Sutartis užtikrinama banko garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo raštu. Užtikrinimo suma – 7 (septyni) proc. maksimalios sutarties kainos be PVM.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 02/06/2020
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 02/06/2020
Local time: 10:45

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Vilniaus apygardos teismas
Town: Vilnius
Country: Lithuania
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
30/04/2020