Services - 206548-2021

26/04/2021    S80

Hongrie-Budapest: Services de contrôle technique d'ouvrages de génie civil

2021/S 080-206548

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Numéro national d'identification: EKRSZ_35618302
Adresse postale: Fényes Elek utca 7–13.
Ville: Budapest
Code NUTS: HU Magyarország
Code postal: 1024
Pays: Hongrie
Point(s) de contact: Falucskai Zoltán
Courriel: falucskai.zoltan@kozut.hu
Téléphone: +36 18199171
Fax: +36 18199540
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.kozut.hu
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
I.5)Activité principale
Autre activité: országos közutak üzemeltetése

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Biztonsági felülvizsgálatok

Numéro de référence: EKR000991892020
II.1.2)Code CPV principal
71631400 Services de contrôle technique d'ouvrages de génie civil
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

1. rész: Nettó 34 500 000,- HUF keretösszeg erejéig emelőgépek időszakos felülvizsgálatának elvégzése (tervezett mennyiség: 1307 db vizsgálat - a szerződés teljesítése során az éppen aktuális géppark összetétele határozza meg a tényleges vizsgálatok számát).

2. rész Nettó 34 500 000,- HUF keretösszeg erejéig emelőgépek időszakos felülvizsgálatának elvégzése (tervezett mennyiség: 1308 db vizsgálat - a szerződés teljesítése során az éppen aktuális géppark összetétele határozza meg a tényleges vizsgálatok számát)

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 69 000 000.00 HUF
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Kelet-Magyarországi felülvizsgálatok

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
71631400 Services de contrôle technique d'ouvrages de génie civil
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
Code NUTS: HU312 Heves
Code NUTS: HU313 Nógrád
Code NUTS: HU321 Hajdú-Bihar
Code NUTS: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
Code NUTS: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Code NUTS: HU331 Bács-Kiskun
Code NUTS: HU332 Békés
Code NUTS: HU333 Csongrád
Lieu principal d'exécution:

A közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás mellékleteiben megjelölt ajánlatkérői telephelyek, valamint a nyertesként szerződő fél által - az ajánlatában megjelölt - saját telephely.

II.2.4)Description des prestations:

Nettó 34 500 000,- HUF keretösszeg erejéig emelőgépek időszakos felülvizsgálatának elvégzése (tervezett mennyiség: 1307 db vizsgálat - a szerződés teljesítése során az éppen aktuális géppark összetétele határozza meg a tényleges vizsgálatok számát).

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Tek. a szolg. tárgyára amely, a jogsz. által előírt és meghat.vizsgálatok elvégzése, AK az ajánlatok ért. szemp. a Kbt. 76. § (5) bek. figy. határozta meg, miszerint az AK igényeinek valamely konkrétan meghat. min. és műsz. köv. megf. szolg. felel meg, és a gazd. legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Nyugat-Magyarországi felülvizsgálatok

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
71631400 Services de contrôle technique d'ouvrages de génie civil
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: HU110 Budapest
Code NUTS: HU120 Pest
Code NUTS: HU211 Fejér
Code NUTS: HU212 Komárom-Esztergom
Code NUTS: HU213 Veszprém
Code NUTS: HU221 Győr-Moson-Sopron
Code NUTS: HU222 Vas
Code NUTS: HU223 Zala
Code NUTS: HU231 Baranya
Code NUTS: HU232 Somogy
Code NUTS: HU233 Tolna
Lieu principal d'exécution:

A közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás mellékleteiben megjelölt ajánlatkérői telephelyek, valamint a nyertesként szerződő fél által - az ajánlatában megjelölt - saját telephely.

II.2.4)Description des prestations:

Nettó 34 500 000,- HUF keretösszeg erejéig emelőgépek időszakos felülvizsgálatának elvégzése (tervezett mennyiség: 1308 db vizsgálat - a szerződés teljesítése során az éppen aktuális géppark összetétele határozza meg a tényleges vizsgálatok számát).

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Tek. a szolg. tárgyára amely, a jogsz. által előírt és meghat.vizsgálatok elvégzése, az AK az ajánlatok ért. szemp. a Kbt. 76. § (5) bek. figy. határozta meg, miszerint az AK igényeinek valamely konkrétan meghat. min. és műsz. köv. megf. szolg. felel meg, és a gazd. legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 238-588332
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 1
Lot nº: 1
Intitulé:

Kelet-Magyarországi felülvizsgálatok

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
16/04/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: EHS Global Mérnökiroda Korlátolt Felelőségű Társaság
Numéro national d'identification: EKRSZ_12982424
Adresse postale: Fő út 166.
Ville: Tát
Code NUTS: HU212 Komárom-Esztergom
Code postal: 2534
Pays: Hongrie
Courriel: zoltan.boda@ehsglobal.hu
Téléphone: +36 703349835
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 34 500 000.00 HUF
Valeur totale du marché/du lot: 34 500 000.00 HUF
V.2.5)Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 1
Lot nº: 2
Intitulé:

Nyugat-Magyarországi felülvizsgálatok

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
16/04/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: EHS Global Mérnökiroda Korlátolt Felelőségű Társaság
Numéro national d'identification: EKRSZ_12982424
Adresse postale: Fő Út 166.
Ville: Tát
Code NUTS: HU212 Komárom-Esztergom
Code postal: 2534
Pays: Hongrie
Courriel: zoltan.boda@ehsglobal.hu
Téléphone: +36 703349835
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 34 500 000.00 HUF
Valeur totale du marché/du lot: 34 500 000.00 HUF
V.2.5)Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

Mindkét rész tekintetében:

Ajánlattevők: 1.EHS Global Mérnökiroda Korlátolt Felelőségű Társaság, MAGYARORSZÁG 2534 Tát, Fő út 166. Adószám: 24752938211

Érvénytelen ajánlattevők:

2.Total Crane Korlátolt Felelősségű Társaság, MAGYARORSZÁG 8052 Fehérvárcsurgó, Főtaxi üdülőtelep 602/40 Adószám: 25156830207

3.Syntech Team Zártkörűen Működő Részvénytársaság, MAGYARORSZÁG 1112 Budapest, Balatoni út 2. a. B. ép. 1. em.

Adószám: 28982292243

Nyertes ajánlattevő: EHS Global Mérnökiroda Korlátolt Felelőségű Társaság, MAGYARORSZÁG 2534 Tát, Fő út 166. Adószám: 24752938211

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Adresse postale: Riadó u. 5.
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Pays: Hongrie
Courriel: dontobizottsag@kt.hu
Téléphone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

A Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdése szerint.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Adresse postale: Riadó u. 5.
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Pays: Hongrie
Courriel: dontobizottsag@kt.hu
Téléphone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
21/04/2021