Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Szolgáltatások - 206549-2021

26/04/2021    S80

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2021/S 080-206549

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: közbeszerzési osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 18025769
Fax: +36 14368650
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

M49- Ököritófülpös - Csenger (oh.) tervezés

Hivatkozási szám: EKR001035362020
II.1.2)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

„M49 gyorsforgalmi út M3 autópálya – Mátészalka – országhatár közötti kapcsolat fejlesztésének előkészítése, Ököritófülpös – Csenger (oh.) közötti szakaszra vonatkozóan engedélyezési terv készítése, valamint a megvalósításhoz szükséges engedélyek megszerzése"

Az engedélyezési terv elkészítése és az engedélyes terv építési engedélyezésre történő benyújtása és az engedélyezési eljárásokban való részvétel és az engedélyek megszerzése. A környezetvédelmi engedély módosítására lesz szükség a Porcsalmi egyszerű pihenő áthelyezése miatt.

M49 gyorsforgalmi út M3 autópálya – Mátészalka – országhatár közötti kapcsolat fejlesztésének előkészítése, Ököritófülpös – Csenger (oh.) közötti szakaszra vonatkozóan engedélyezési terv készítése, valamint a megvalósításhoz szükséges engedélyek megszerzése:

— új nyomvonalú 17,4 km egybefüggő hosszú, 2x2 sávos, fizikai elválasztó sávval rendelkező, 20 m koronaszélességű, autópályává fejleszthető autóút

— 2 db M49 autópálya – 49. sz. főút alkotta csomópont (2 db ~40 m támaszközű új közúti műtárgy figyelembe vételével)

— 1 db kétoldali egyszerű pihenő

— 1 db tengelysúlymérő állomás

— 1 db határátkelőhely, magasépítési tervezéssel

— 4 db nagyobb műtárgy: 114 sz. Mátészalka-Csenger vasútvonal (~25 m támaszközű új közúti műtárgy), 4138, 41142, 4924 jelű utak keresztezése (egyenként ~40 m támaszközű új közúti műtárgy figyelembe vételével,

— A környezetvédelmi engedély további módosítására is szükség lesz tekintettel arra, hogy a 29+540 km sz. Porcsalmai kétoldali, egyszerű pihenőhelyet új szelvénybe kell áthelyezni,

— Legalább két változatra környezeti hatástanulmányt kell elkészíteni az M49 jóváhagyott nyomvonalából kiágazó új nyomvonalú, 2x1 sávos közforgalmi út létesítésének vizsgálatára (nyomvonal hossza tervezetten: 2 km). A dokumentáció feleljen meg a 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet 6. sz. mellékletében leírtaknak. Ez a jogszabály határozza meg a KHT tematikáját, a vizsgálati mélységét, részletességét. Az új útnak lehetővé kell tennie a Szamos-folyó északi oldalának/térségének bekötését az M49-hez egy, a Szamos-folyón különszintű új közúti híddal történő átvezetéssel. A tervezési feladat ezek figyelembe vételével a Szamos-folyótól északi irányba fekvő települések feltárására konfliktusmentes folyosó keresése. A konfliktusmentes folyosót feltáró, döntéselőkészítő tanulmány vegye figyelembe a térség természeti, környezetvédelmi adottságait, továbbá adokumentációnak alkalmasnak kell lennie a továbbtervezésre, és a majdani környezetvédelmi engedélyezési eljárás során környezetvédelmi hatóság szakmailag megfelelő véleményének, határozatának kiadására,

— További tervezési feladat az M49 térségben való megjelenése miatt egy új, árvédelmi-duzzasztásos modell készítése a Szamos-Kraszna folyók között mely kiterjed az újonnan létesülő Győrtelek-elkerülő út (491. jelű út) vizsgálatára is.

Ennek érdekében a dokumentáció feleljen meg a 314/2005 (XII.25.) Korm.rendelet 6. sz. mellékletében leírtaknak, amely meghatározza meg a KHT tematikáját, a vizsgálat mélységét. részletességét.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 673 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71300000 Mérnöki szolgáltatások
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Ajánlatkérő mindenkori székhelye Magyarország, 1134 Budapest Váci út 45.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az engedélyezési terv elkészítése és az engedélyes terv építési engedélyezésre történő benyújtása és az engedélyezési eljárásokban való részvétel és az engedélyek megszerzése. A környezetvédelmi engedély módosítására lesz szükség a Porcsalmi egyszerű pihenő áthelyezése miatt.

M49 gyorsforgalmi út M3 autópálya - Mátészalka - országhatár közötti kapcsolat fejlesztésének előkészítése, Ököritófülpös - Csenger (oh.) közötti szakaszra vonatkozóan engedélyezési terv készítése, valamint a megvalósításhoz szükséges engedélyek megszerzése:

— új nyomvonalú 17,4 km egybefüggő hosszú, 2x2 sávos, fizikai elválasztó sávval rendelkező, 20 m koronaszélességű, autópályává fejleszthető autóút

— 2 db M49 autópálya - 49. sz. főút alkotta csomópont (2 db ~40 m támaszközű új közúti műtárgy figyelembe vételével)

— 1 db kétoldali egyszerű pihenő

— 1 db tengelysúlymérő állomás

— 1 db határátkelőhely, magasépítési tervezéssel

— 4 db nagyobb műtárgy: 114 sz. Mátészalka-Csenger vasútvonal (~25 m támaszközű új közúti műtárgy), 4138, 41142, 4924 jelű utak keresztezése (egyenként ~40 m támaszközű új közúti műtárgy figyelembe vételével,

— A környezetvédelmi engedély további módosítására is szükség lesz tekintettel arra, hogy a 29+540 km sz. Porcsalmai kétoldali, egyszerű pihenőhelyet új szelvénybe kell áthelyezni,

— Legalább két változatra környezeti hatástanulmányt kell elkészíteni az M49 jóváhagyott nyomvonalából kiágazó új nyomvonalú, 2x1 sávos közforgalmi út létesítésének vizsgálatára (nyomvonal hossza tervezetten: 2 km). A dokumentáció feleljen meg a 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet 6. sz. mellékletében leírtaknak. Ez a jogszabály határozza meg a KHT tematikáját, a vizsgálati mélységét, részletességét. Az új útnak lehetővé kell tennie a Szamos-folyó északi oldalának/térségének bekötését az M49-hez egy, a Szamos-folyón különszintű új közúti híddal történő átvezetéssel. A tervezési feladat ezek figyelembe vételével a Szamos-folyótól északi irányba fekvő települések feltárására konfliktusmentes folyosó keresése. A konfliktusmentes folyosót feltáró, döntéselőkészítő tanulmány vegye figyelembe a térség természeti, környezetvédelmi adottságait, továbbá a dokumentációnak alkalmasnak kell lennie a továbbtervezésre, és a majdani környezetvédelmi engedélyezési eljárás során környezetvédelmi hatóság szakmailag megfelelő véleményének, határozatának kiadására,

— További tervezési feladat az M49 térségben való megjelenése miatt egy új, árvédelmi-duzzasztásos modell készítése a Szamos-Kraszna folyók között mely kiterjed az újonnan létesülő Győrtelek-elkerülő út (491. jelű út) vizsgálatára is.

Ennek érdekében a dokumentáció feleljen meg a 314/2005 (XII.25.) Korm.rendelet 6. sz. mellékletében leírtaknak, amely meghatározza meg a KHT tematikáját, a vizsgálat mélységét. részletességét.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1.1. Az M/2.1. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember 36 hónap feletti az alk. köv-ként meghat. területen szerzett többlettapasztalata (hónapban megadva, max. 24 hónap) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 1.2 Az M/2.2. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember 36 hónap feletti az alk. köv-ként meghat. területen szerzett többlettapasztalata (hónapban megadva, max. 24 hónap / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 1.3.Az M/2.3. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember 36 hónap feletti az alk. köv-ként meghat. területen szerzett szakmai többlettapasztalata (hónapban megadva, max. 24 hónap) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 218-535495
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Tervezési szerződés az M49 gyorsforgalmi út Ököritófülpös - Csenger (oh.) szakasz tervezése tárgyában

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
01/04/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: RODEN Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_96417306
Postai cím: Villám utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1089
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@roden.hu
Telefon: +36 18149700
Fax: +36 18149703
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 673 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) bekezdését.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § szerinti adatok:

UTIBER Közúti Beruházó Kft.(MAGYARORSZÁG 1115 Budapest, Csóka utca 7–13 10554885243)

UNITEF'83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MAGYARORSZÁG 12108129243 1119 Budapest, Bornemissza tér 12.)

RODEN Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (MAGYARORSZÁG 1089 Budapest, Villám utca 13. 10624672242 )

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
21/04/2021