Supplies - 206571-2020

05/05/2020    S87    Supplies - Contract notice - Open procedure 

Finland-Tampere: Protective gear

2020/S 087-206571

Contract notice

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Puolustusvoimien logistiikkalaitos
National registration number: 0952029-9
Postal address: PL 69
Town: Tampere
NUTS code: FI197
Postal code: FI-33541
Country: Finland
E-mail: contracts.fdflogcom@mil.fi

Internet address(es):

Main address: http://www.puolustusvoimat.fi

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=294090&tpk=8204a683-0434-477c-b1a2-883ca545448a
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=294090&tpk=8204a683-0434-477c-b1a2-883ca545448a
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Defence

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Kuori- ja moottoripyöräpuvut 2020–2024

II.1.2)Main CPV code
18143000
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Hankinnan kohteena on kuori- ja moottoripyöräpukujen toimittaminen Puolustusvoimille tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kuori- ja moottoripyöräpuvut on tarkoitettu varusmiesten koulutuskäyttöön.

Kilpailutuksen perusteella Puolustusvoimien ja valitun toimittajan välille solmitaan puitesopimus sopimuskaudeksi 1.9.2020–31.8.2024.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 700 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: FI1
II.2.4)Description of the procurement:

Kyseessä on yhden (1) toimittajan kanssa tehtävä puitesopimus Puolustusvoimien kaikkien joukko-osastojen/vast (jäljempänä tilaaja) käyttöön. Tuotteet toimitetaan erillisten tilausten perusteella ja laskutetaan tilaajilta. Luettelo Puolustusvoimien toimipisteiden sijaintipaikkakunnista on saatavilla internetissä osoitteessa www.puolustusvoimat.fi

Solmittava sopimus koskee seuraavia tuotteita

— Kuoripuku (10049597 Takki, kuoripuvun/erikjääk MKU ja 10049595 Housut, kuoripuvun/erikjääk MKU)

— Moottoripyöräpuku (10317028 Takki\moottoripyörä M11 ja 10317029 Housut\moottoripyörÄ M11)

Kuoripuvun valmistukselle ja toimitukselle asetetut vaatimukset ovat teknisten spesifikaatioiden 2317-c\23.5.2016, 2318-c\18.5.2016 ja 2008-b\28.11.2013 mukaiset jäljempänä ilmoitetuin poikkeuksin.

Moottoripyöräpuvun valmistukselle ja toimitukselle asetetut vaatimukset ovat teknisten spesifikaatioiden 2508-b\28.4.2016 ja 2509-b\28.4.2016 mukaiset jäljempänä ilmoitetuin poikkeuksin.

Tekniset spesifikaatiot ovat tämän tarjouspyynnön liitteinä 1–5.

Talousvarikko luovuttaa moottoripyöräpuvun housuissa käytettävän vahvikekankaan 10062530 Kangas, pinnoitettu-, kantolaite\M05 MKU pyydettäessä. Kangas on noudettavissa Talousvarikolta. Toimittajan on huolehdittava kaikista kuljetuksiin liittyvistä kustannuksista. Kangas luovutetaan vakuutta vastaan. Vakuutena, joka on 15 EUR/jm, vaaditaan julkisen rahalaitoksen antama omavelkainen takaus, joka on voimassa 1 kuukauden yli toimitusajan.

Kuoripukuja arvioidaan hankittavan vuosittain yhteensä noin 1 500 kpl ja moottoripyöräpukuja noin 250 kpl. Tilauksia arvioidaan tehtävän vuosittain 10–15 kpl. Esitetyt luvut ovat sitoumuksettomia arvioita.

Tarjoajan tulee liittää tarjoukseensa tarjousnäytteitä (materiaalinäytteet). Näytteiden vaatimustenmukaisuus todennetaan visuaalisesti, mittaamalla ja/tai laboratoriossa testaamalla. Näytteillä sekä tarjoukseen liitetyillä selvityksillä varmistutaan siitä, että tarjotut tuotteet ovat tarjouspyynnön mukaisia.

Puolustusvoimien logistiikkalaitos varaa oikeuden koe-erän tilaamiseen ennen hankintapäätöksen tekemistä tarjouspyynnön Muut asiat -kohdassa esitetyn mukaisesti. Mahdollisella koe-erällä todennetaan tarjottujen tuotteiden vaatimustenmukaisuus.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 700 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/09/2020
End: 31/08/2024
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Sopimuksen perusteella tehtävien hankintojen määrä voi ylittyä yhteensä enintään 20 % arvioiduista sopimuskauden aikaisista kokonaismääristä. Ylitysvara lisätään sopimuksen arvioituun enimmäisarvoon.

II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Katso hankinta-asiakirjat.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 17/06/2020
Local time: 14:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Finnish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 30/09/2020
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 17/06/2020
Local time: 15:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Markkinaoikeus
Postal address: Radanrakentajantie 5
Town: Helsinki
Postal code: FI-00520
Country: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telephone: +358 295643300

Internet address: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Muutoksenhakumenettelyn määräaikoja koskevat tarkat tiedot ilmoitetaan hankintapäätöksessä.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
30/04/2020