Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

Figyelem: programozási hibák miatt az e-hirdetmények megjelenítése jelenleg nem tökéletes. Már dolgozunk a probléma megoldásán. További tudnivalókért és útmutatásért kérjük, látogasson el erre az oldalra.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Építési beruházás - 206614-2022

19/04/2022    S76

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2022/S 076-206614

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 26768496241
Postai cím: SZÉPVÖLGYI ÚT 39
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Székely Ágnes
E-mail: szekely.agnes@aofk.hu
Telefon: +36 203124961
Fax: +00 000000000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.aofk.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.aofk.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Turisztika

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Halászati bemutató és Madárszínház

Hivatkozási szám: EKR001229972021
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Ajánlatkérő a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság védett területén kíván létrehozni egy közel 506 m2 alapterületű pince + földszint + emelet kialakítású madármegfigyelőt és az épülethez kapcsolódó egy a halastóból leválasztott, bukóperemmel ellátott emelt szintű kb. 600 m2 területen belül vízgépészettel ellátott medencét.

Az érintett, Hortobágy 02759/2 és 02759/4 hrsz-ú és a kapcsolódó ingatlanok országos jelentőségű védett természeti területek a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság védettségének fenntartásáról szóló 131/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet alapján, valamint a Natura 2000 hálózat részét képezi az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet alapján a Hortobágy kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület (HUHN20002) és a Hortobágy különleges madárvédelmi terület (HUHN10002) részeként.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45300000 Épületszerelési munka
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:

Hortobágy 02759/2 és 02759/4 hrsz-ú ingatlanok és kapcsolódó egyéb földterületek

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A projekt építési és vízjogi létesítési engedélyre kötelezett beruházás.

Halászati bemutató és madárvilág bemutató, madárszínház létesítmény a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság II. számú halas tanyában és egyéb kapcsolódó területein létesül. Az érintett - Hortobágy 02759/2 és 02759/4 hrsz-ú - ingatlanok és a kapcsolódó földterületek országos jelentőségű védett természeti területek, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság védettségének fenntartásáról szóló 131/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet alapján, valamint a Natura 2000 hálózat részét képezi az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet alapján a Hortobágy kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület (HUHN20002) és a Hortobágy különleges madárvédelmi terület (HUHN10002) részeként. Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szó-ló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 4. § (1) szerint a Natura 2000 területek lehatárolásának és fenntartásának célja az azokon található, az 1-3. számú mellékletben meghatározott fajok és a 4. számú mellékletben meghatározott élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenn-tartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

Az épület pince + földszint + emelet kialakítású, melyek nettó területei: pinceszint cca. 417 m², földszint cca.: 28 m², emelet cca.:60 m², mindösszesen nettó közel 506 m². A terepszinthez képest kétszintes kilátó épületrész félig a terepszint alatt kialakított, egyszintes épületrészhez kapcsolódik. Az épületrész a minél alacsonyabb kialakítás miatt lapostetővel került lefedésre. A lapostető nagyrészt extenzív zöldtetővel, kisebb részben kavics leterhelő réteggel készült.

Az épülethez kapcsolódóan vízi létesítmények épülnek. A halastóból leválasztott, bukóperemmel ellátott emelt szintű kb. 600 m2-es területen belül, vízgépészettel ellátott medence kerül kialakításra. Mélyvízű medence vízfelülete cca. 55,2 m², tisztavízű medence felülete cca.: 115,4 m², gázló vízfelülete cca. 435,4 m². A tisztavízű medencére történő kilátást egy közel 15500/2000 mm névleges mérettel kialakított medence oldalfali üvegezés, 10.10.10.44. TVG/VSG low-iron (vasmentes), Sentry fóliával laminált hőerősített, Ipasol Bright Silver reflektív bevonattal ellátott laminált biztonsági üvegszerkezet biztosítja.

Tárgyi épület alapozása vasbetonzással, 30 cm vastag lemezalapokkal történik. Az épületben készített falak jellemzően 25 cm vastag vasalt zsalukő falazatok. Egyes helyeken vasbeton oszlopok készülnek.

Az épület födémei jellemzően 15-20 cm vastag monolit vasbeton lemezként készülnek, az épületben egy helyen, a madárszínház nagy ablak környezetében LÜF 32 cm vastag födémpanel készül.

Az épülethez csatlakozóan tavak és víztisztító műtárgyak készülnek. A kerti tavak az épülethez csatlakoznak. A talajjal határolt szakaszokon monolit vasbeton szerkezet kerül kialakításra.

A tervezési területen vasbeton pontalapozással készül, valamint fa felszerkezetű nádút és stégek készülnek.

A tiszta vizű medence részből a víz gravitációs elfolyással a közeli aknában lévő dobszűrő felé áramlik. A dobszűrő szűri ki a nagyobb szennyeződéseket pl: toll, halpikkely, falevél, de a kisebb szemcseméretűeket is képes kiszűrni, egészen 30 µm méretig. A megtisztított vizet az aknából a vízforgató szivattyúk továbbítják a gépházban elhelyezett nyomás alatti, kvarchomok töltetű szűrőkig. A szűrők kiszűrik a maradék mechanikai szennyeződést is a vízből. A tiszta víz a medence rövid oldalán jut be a medencébe 8 db befúvón keresztül.

Medencék adatai

Mélyvizű medence:

Vízfelület: 55,2 m2

Vízmélység: 1,35 m

Víztérfogat: 74,5 m3

Tóvíz betáplálás: 2 x 4 m3/h

Egyszeri vízcsere: 9,3 h

Tiszta vizű medence:

Vízfelület: 115,4 m2

Vízmélység: 1,22 m

Víztérfogat: 140,8 m3

Forgatási teljesítmény: 70 m3/h

Egyszeri átforgatási idő: 2,0 h

Kútvíz betáplálás: kb. 10,8 m3/h

Egyszeri vízcsere és átforgatási idő: 1,75 h

Gázló terület:

Vízfelület: 435,4 m2

Vízmélység átlag: 0,1 m

Víztérfogat: 43,5 m3

A projekt része többek között a közlekedőutak kiépítése és felújítása, fa szerkezetű nádutak megvalósítása, nádas irtása és telepítése is. Az oltóvízigény 1 500 l/perc egy órán keresztül (90 m3). A területen olyan köz-műhálózat, mely tűzcsapok telepítését lehetővé tenné nem áll rendelkezésre, ezért a szükséges oltóvíz természetes felszíni víz figyelembevételével kerül biztosításra. A halászati bemutató építmény közelében talál-ható egy teleltető tó, melynek - a bemutató épülettől számított megközelítési útvonalon mért - távolsága 150 méter, így oltóvízforrásként figyelembe vehető, de annak kialakítását meg kell feleltetni az előírtaknak, azaz részbeni átalakítása szükséges.

A terület ivóvíz törzshálózatra nincs csatlakoztatva. A törzshálózat távolságának okán ennek kialakítása nem lehetséges. A területen fúrt kút létesítése szükséges, melynek vize az épületbe is bevezetésre kell kerüljön üzemi célokra. Ajánlatkérő talajszonda hőforrással ellátott hőszivattyús fűtési-hűtési rendszer kialakítását tervezi az alsó szinten elhelyezett gépészeti helyiséggel. A mesterséges, kiegyenlített, hővisszanyerős szellőztetés biztosítja a frisslevegő ellátást és a nem kívánt párosodás gátlását.

Tekintettel arra, hogy az új létesítmény csatlakozási pontja az oszloptranszformátortól, a 02759/2 Hrsz. számú telken kb. 1200 méter távolságra található, ezért a meglévő csatlakozási pontról annak felbővítése esetén sem lehetséges az energiát elvinni a létesítményhez. Az energiaellátáshoz külön csatlakozási pont létesítése szükséges a beruházás körzetében. Az E.ON-nal történt egyeztetés alapján a meglévő középfeszültségű transzformátorról, a kisvasúti töltés oszloptranszformátor felöli oldalán a középfeszültségű kábelt a töltésben, földárokban tovább kell vinni a kisvasúti megálló vonaláig. Erre a végpontra transzformátor kerül telepítésre.

További információk és részletek a műszaki leírásban találhatóak.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási intézkedések vállalása (min. 0 max. 3 db) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: M.2.2 pontra megajánlott szakember legalább 1 db vízforgató szivattyút és homokszűrűt tartalm. víztisztító és vízforg. technnológiájú min. 50 m3 térf.-ú medence és/vagy tó és/vagy akvárium létesítésre vagy fejl.-re irányuló projekt tapasztalata (igen/nem) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A szerződés teljesítési határidejét a munkaterület átadásától kell számítani. A teljesítési határidőbe a munkaterület átadásának napja, valamint a végső műszaki átadás átvétel folyamata nem számít vele. A végső műszaki átadás-átvételre 30 nap áll rendelkezésre. Az ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

Ajánlattevőnek legkésőbb a szerződés hatálybalépésének időpontjára az alábbi jogosultsággal rendelkező szakemberrel is rendelkeznie kell az alkalmassági követelményként előírt szakembereken felül:

1 fő MV-ÉV kategóriájú felelős műszaki vezető

A szakemberek között az átfedés megengedett. A szakember nevét és jogosultság számát tartalmazó nyilatkozatot, valamint a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát a szerződéskötés időpontjára kell nyertes ajánlattevőnek benyújtania.

A szerződés hatálybalépésének időpontjára Ajánlattevőnek rendelkeznie kell hatályos ISO 14001 tanúsítvány-nyal, vagy ezzel egyenértékű, az EU bármely tagállamában akkreditált szervezettől származó tanúsítvánnyal melynek hatályosságát a teljesítés teljes időtartama alatt biztosítani kell.

A szerződés hatálybalépésének időpontjára pénzügyi- és teljesítési, valamint műszaki ütemtervet és organizációs helyszínrajzot, valamint leírást kell készíteni.

Nyertes ajánlattevő a szerződés hatálybalépésének időpontjára - a létesítés során váratlanul bekövetkezhető események kezelése érdekében - Havaria tervet köteles készíteni az EVD-ben javasolt tartalomnak megfelelően, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet előírásait betartva.

Fenti feltételek be nem tartása a szerződés azonnali felmondását vonja maga után.

Kiegészítés a II.2.5. ponthoz

A 3. értékelési szemponthoz tartozó teljes szöveg az alábbi:

Ajánlattevő által az M.2.2 pontra megajánlott szakember rendelkezik legalább 1 db vízforgató szivattyút és homokszűrűt tartalmazó víztisztító és vízforgató technológiájú min. 50 m3 térfogatú medence és/vagy tó és/vagy akvárium létesítésére vagy fejlesztésére irányuló projektben szerzett szakmai tapasztalattal (igen/nem)

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 203-529096
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Elnevezés:

Halászati bemutató és Madárszínház

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:

● ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált vagy a szerződéstől való elállásnak vagy a szerződés felmondásának lenne helye [Kbt. 53. § (4)-(6) bekezdés] [Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pont].;

Az eljárás eredménytelen - annak ellenére, hogy az összességében legalacsonyabb ajánlatot benyújtó Ajánlattevő megfelelően igazolta, hogy a szerződés teljesítésére alkalmas lenne és nem tartozik az ajánlati felhívásban megjelölt kizáró okok hatálya alá - tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő által az EKR rendszerben megadott nettó anyagi fedezet mértékét a beérkezett ajánlatok mindegyike meghaladja, a fedezet biztosítására az eljárás megindítására vonatkozó ajánlati felhívásban megjelölt kormányzati döntés nem született meg.

Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés alapján eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha

a) a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált vagy a szerződéstől való elállásnak vagy a szerződés felmondásának lenne helye [53. § (4)-(6) bekezdés]”

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148.§ (3) bekezdése alapján.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
14/04/2022