A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Építési beruházás - 206767-2022

19/04/2022    S76

Magyarország-Budapest: Vasútépítés

2022/S 076-206767

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK15388
Postai cím: Váci út 45
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Változáskezelési osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 18025769
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Érd - Érd alsó összekötő vágány és kapcsolódó létesítmények kivitelezése

II.1.2)Fő CPV-kód
45234100 Vasútépítés
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Érd - Érd alsó összekötő vágány és kapcsolódó létesítmények kivitelezése

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45234116 Pályaépítés
45234160 Felsővezeték építése
45317000 Egyéb villamos szerelési munka
71540000 Építésvezetői szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU120 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

Érd-Érd-alsó vonalszakasz

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Vállalkozási szerződés keretében Érd állomás és Érd-alsó megállóhely között létesítendő ~1,35 km hosszú egybefüggő összekötő vágány építése V= 80 km/h pályasebességre és 225 kN tengelyterhelésre, a meglévő 30a számú (Budapest-Székesfehérvár) és a 40a számú (Budapest-Pusztaszabolcs) országos vasúti pályahálózatok között.

Az összekötő vágány zöldmezős építésként valósul meg, vasúti összeköttetés jelenleg nincs az adott területen. Az új vasúti összeköttetés kialakítása során térvilágítás, 0,4 kV-os villamos energiaellátás és felsővezetéki rendszer, távközlő, vonatbefolyásoló és biztosítóberendezés, új kábelalépítmény és kábelhálózat kerül kiépítésre.

Főbb mennyiségek:

- Hézagnélküli nyíltvonali- és állomási vágány al-és felépítményének építése ~1,35 vkm hosszban, 54/60 rendszerű sínnel, előfeszített vasbeton aljjal

- 4 csoport új kitérő beépítése (B60-800, B54-XIII) váltófűtéssel ellátva

- Vasúti műtárgy: ~16,6 m szabad nyílású vasúti híd építése

- 25 kV váltakozó áramú vasúti felsővezeték építése ~2,3 km hosszban

- 4 csoport kitérőt vezérlő 75 Hz-es jelfeladással kiegészített elektronikus biztosítóberendezés kiépítése (ETCS2 vonatbefolyásoló rendszerrel) és üzembe helyezése.

A részletes mennyiségeket és a feladatokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 17
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

CEF

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 209-476538

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Érd - Érd alsó összekötő vágány és kapcsolódó létesítmények kivitelezése

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
18/10/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: V-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (VR 3040 Konzorcium vezető tagja)
Postai cím: Karikás Frigyes utca 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@vhid.hu
Telefon: +36 204789606
Fax: +36 17002609
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: R-KORD Kft. (VR 3040 Konzorcium tagja)
Postai cím: Fő utca 221.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: info@r-kord.hu
Telefon: +36 23232733
Fax: +36 23232102
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 8 673 616 270.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

vállalkozási szerződés 2. sz. módosítása

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § rendelkezései szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
14/04/2022

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45234100 Vasútépítés
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45234116 Pályaépítés
45234160 Felsővezeték építése
45317000 Egyéb villamos szerelési munka
71540000 Építésvezetői szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU120 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

Érd-Érd-alsó vonalszakasz

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási szerződés keretében Érd állomás és Érd-alsó megállóhely között létesítendő ~1,35 km hosszú egybefüggő összekötő vágány építése V= 80 km/h pályasebességre és 225 kN tengelyterhelésre, a meglévő 30a számú (Budapest-Székesfehérvár) és a 40a számú (Budapest-Pusztaszabolcs) országos vasúti pályahálózatok között.

Az összekötő vágány zöldmezős építésként valósul meg, vasúti összeköttetés jelenleg nincs az adott területen. Az új vasúti összeköttetés kialakítása során térvilágítás, 0,4 kV-os villamos energiaellátás és felsővezetéki rendszer, távközlő, vonatbefolyásoló és biztosítóberendezés, új kábelalépítmény és kábelhálózat kerül kiépítésre.

Főbb mennyiségek:

- Hézagnélküli nyíltvonali- és állomási vágány al-és felépítményének építése ~1,35 vkm hosszban, 54/60 rendszerű sínnel, előfeszített vasbeton aljjal

- 4 csoport új kitérő beépítése (B60-800, B54-XIII) váltófűtéssel ellátva

- Vasúti műtárgy: ~16,6 m szabad nyílású vasúti híd építése

- 25 kV váltakozó áramú vasúti felsővezeték építése ~2,3 km hosszban

- 4 csoport kitérőt vezérlő 75 Hz-es jelfeladással kiegészített elektronikus biztosítóberendezés kiépítése (ETCS2 vonatbefolyásoló rendszerrel) és üzembe helyezése.

A részletes mennyiségeket és a feladatokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 18/10/2018
Befejezés: 31/12/2022
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 8 673 616 270.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: V-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (VR 3040 Konzorcium vezető tagja)
Postai cím: Karikás Frigyes utca 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@vhid.hu
Telefon: +36 204789606
Fax: +36 17002609
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: R-KORD Kft. (VR 3040 Konzorcium tagja)
Postai cím: Fő utca 221.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: info@r-kord.hu
Telefon: +36 23232733
Fax: +36 23232102
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A Szerződés 9. pontja az alábbiak szerint módosul a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján (a változások félkövér dőlt betűvel jelezve):

„9. Teljesítési határidők

9.1. A szerződés időtartama: 2022. 12. 31. napja, amely határidő kötbérterhes határidőnek minősül.

9.2. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a kivitelezésre vonatkozó mérföldköveket és kötbérterhes részteljesítési határidőket az alábbi táblázat tartalmazza:

Teljesítendő feladat Kötbérterhes határidő Kötbér mértéke

1. rész-teljesítés Érd-Érd-alsó összekötő vágány al- és felépítéményeinek elkészítése, kivéve A/1, A/2, A/3 kitérők és azokat összekötő szakasz beépítése 2020.11.15. Szerződéses Feltételek szerint

2. rész-teljesítés A/1, A/2, A/3 kitérők és azokat összekötő szakasz beépítése 2022.10.31. Szerződéses Feltételek szerint

Végteljesítés A szerződés szerinti valamennyi feladat teljesítése 2022.12.31. Szerződéses Feltételek szerint

Megrendelő, a V-Híd Zrt. és R-KORD Kft. Vállalkozó szerződéses adatai az alábbiak szerint módosulnak a Kbt. 141. § (6) bekezdés alapján (a változások félkövér dőlt betűvel jelezve):

„Vezető tag: V-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

székhelye: 1146 Budapest, Hermina út 17.

számlavezető pénzügyi intézménye: OTP Bank Nyrt.

számlaszáma (IBAN): HU39 1173 6020 2145 6059 0000 0000

számlázási cím: 1146 Budapest, Hermina út 17.

adószáma: 25302990-2-44

statisztikai jelzőszam: 25302990-4212-114-01

elektronikus építési napló naplóügyfél-jele: 386368369

cégbíróság és cégjegyzék száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, 01-10-048478

képviseli: Sárváry István vezérigazgató (vezető tisztségviselő)

mint Vállalkozó (a továbbiakban; Vállalkozó)

Tag: R - KORD Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye: 8086 Felcsút, Fő utca 65.

számlavezető pénzügyi intézménye: OTP Bank Nyrt.

számlaszáma (IBAN): 11736020-29907229-00000000

számlázási cím: 8086 Felcsút, Fő utca 65.

adószáma: 11454599-2-07

statisztikai jelzőszam: 11454599-2790-113-07

elektronikus építési napló naplóügyfél-jele: 694949872

cégbíróság es cégjegyzék száma: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, 07-09-

024757

képviseli: Hartégen Balázs ügyvezető (vezető tisztségviselő)

együttesen, mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)”

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A többlet időigény olyan a Feleken kívül álló elháríthatatlan okok miatt következett be, amelyet kellő gondossággal eljárva nem láthattak előre.

A biztosítóberendezés előtervek üzemeltetői jóváhagyásának késedelme/hiánya akadályozta a szerződéses feladatok megkezdését és kihatással volt az egyes munkafolyamatok tervezett elvégzésére, nem tette lehetővé a Szerződéses 1. sz. módosításában rögzített 2. sz. részteljesítésre, valamint a Végteljesítésre előírt határidők szerinti teljesítését.

A módosítás mértéke arányosságának vizsgálata során figyelembevételre került, hogy a Vállalkozó minden szakmailag elvárható intézkedést megtett a kockázatának csökkentésére, de feladatát nem tudta határidőn belül teljesíteni az akadályoztatásra közvetlenül visszavezethetően. A Vállakozó nem kerül kedvezőbb helyzetbe.

Jelen módosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét, a teljesítendő feladat minőségét nem érinti, a szerződésmódosítás az ellenérték növekedésével nem jár.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 8 673 616 270.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 8 673 616 270.00 HUF