Szolgáltatások - 206877-2017

01/06/2017    S104

Luxemburg-Luxembourg: A vásárlóerő-paritásokkal kapcsolatban a fogyasztási cikkek árfelmérésének koordinálása

2017/S 104-206877

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Bizottság, Eurostat
Postai cím: rue Alcide de Gasperi
Város: Luxembourg
NUTS-kód: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Postai irányítószám: 2920
Ország: Luxemburg
E-mail: ESTAT-FINANCIAL-CELL-DIR-C-D@ec.europa.eu
Fax: +352 430134150
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://ec.europa.eu/eurostat
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2505
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2505
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Statisztika.

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A vásárlóerő-paritásokkal kapcsolatban a fogyasztási cikkek árfelmérésének koordinálása.

Hivatkozási szám: ESTAT/C/2017/015.
II.1.2)Fő CPV-kód
79330000 Statisztikai szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A szerződés célkitűzése a vásárlóerő-paritásokkal kapcsolatban a fogyasztási cikkek árfelmérésének koordinálása, valamint vásárlóerő-paritások megállapítása a háztartási fogyasztási kiadások terén a vásárlóerő-paritási programban részt vevő 37 ország vonatkozásában.

A nyertes ajánlattevő a résztvevő országokban a fogyasztási cikkek tekintetében elvégzett árfelméréseket előkészíti, koordinálja és azokról jelentéseket készít, valamint a részvevő országokkal szorosan együttműködve hitelesíti a felmérésben megállapított árakat.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 3 200 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A szerződés célkitűzése a vásárlóerő-paritásokkal kapcsolatban a fogyasztási cikkek árfelmérésének koordinálása, valamint vásárlóerő-paritások megállapítása a háztartási fogyasztási kiadások terén a vásárlóerő-paritási programban részt vevő 37 ország vonatkozásában.

A nyertes ajánlattevő a résztvevő országokban a fogyasztási cikkek tekintetében elvégzett árfelméréseket előkészíti, koordinálja és azokról jelentéseket készít, valamint a részvevő országokkal szorosan együttműködve hitelesíti a felmérésben megállapított árakat.

— 18-tól legfeljebb 21-ig terjedő számban legfeljebb 2 napig tartó országfelmérések végrehajtása (vagyis a teljes volumen 74-től 84-ig terjed),

— 4 db, egyenként 2 napos országértekezlet (vagyis a teljes volumen körülbelül 16).

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 3 200 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 48
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Lásd az I.3. szakaszban közölt internetcímet.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Lásd az I.3. szakaszban közölt internetcímet.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Lásd az I.3. szakaszban közölt internetcímet.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 17/07/2017
Helyi idő: 16:30
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Bolgár, Cseh, Dán, Német, Görög, Angol, Spanyol, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Litván, Lett, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Svéd
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 12 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 27/07/2017
Helyi idő: 10:00
Hely:

Eurostat, Room B4/444, Joseph Bech Building, 5, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg (Kirchberg), LUXEMBURG.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A pályázatbontáson minden ajánlattevő egy-egy meghatalmazott képviselője lehet jelen. A pályázatbontáson részt venni kívánó vállalatok szándékukról legalább 48 órával korábban küldjenek értesítést az I.1. pontban feltüntetett e-mail címre. A fenti értesítést alá kell írnia az ajánlattevő meghatalmazott tisztviselőjének, és meg kell adnia annak a személynek a nevét, aki részt vesz a pályázatbontáson.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Fax: +352 43032100
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Lásd az I.3. szakaszban közölt internetcímet.

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
22/05/2017