Servizzi - 206877-2017

01/06/2017    S104

il-Lussemburgu-Lussemburgu: Koordinazzjoni ta' servejs fuq prezzijiet ta' oġġetti tal-konsum dwar il-parità fil-kapaċità għall-infiq

2017/S 104-206877

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Kummissjoni Ewropea, Eurostat
Indirizz postali: rue Alcide de Gasperi
Belt: Lussemburgu
Kodiċi NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Kodiċi postali: 2920
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: ESTAT-FINANCIAL-CELL-DIR-C-D@ec.europa.eu
Faks: +352 430134150
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://ec.europa.eu/eurostat
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2505
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu b'mod elettroniku permezz ta': https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2505
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Attivitajiet oħra: L-istatistika.

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Koordinazzjoni ta' servejs fuq prezzijiet ta' oġġetti tal-konsum dwar il-parità fil-kapaċità għall-infiq.

Numru ta' referenza: ESTAT/C/2017/015.
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
79330000 Servizzi ta' l-istatistika
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

L-għan ta' dan il-kuntratt hu l-koordinazzjoni tas-servejs tal-'PPP' (Parità fil-Kapaċità għall-Infiq) dwar prezzijiet ta' oġġetti tal-konsum u l-ksib tal-'PPP' fil-qasam tal-infiq finali għall-konsum tal-familji għal 37 pajjiż li qed jipparteċipaw fil-programm tal-'PPP'.

Il-kuntrattur iħejji, jikkoordina u jirrapporta fuq is-servejs dwar prezzijiet ta' oġġetti tal-konsum li saru fil-pajjiżi parteċipanti u jivvalida l-prezzijiet osservati f'kooperazzjoni mill-qrib magħhom.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 3 200 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

L-għan ta' dan il-kuntratt hu l-koordinazzjoni tas-servejs tal-'PPP' dwar prezzijiet ta' oġġetti tal-konsum u l-ksib tal-'PPP' fil-qasam tal-infiq finali għall-konsum tal-familji għal 37 pajjiż li qed jipparteċipaw fil-programm tal-'PPP'.

Il-kuntrattur iħejji, jikkoordina u jirrapporta fuq is-servejs dwar prezzijiet ta' oġġetti tal-konsum li saru fil-pajjiżi parteċipanti u jivvalida l-prezzijiet osservati f'kooperazzjoni mill-qrib magħhom.

— 18 sa 21 missjoni tal-pajjiżi fuq tul ta' żmien ta' jumejn (2) (i.e. il-volum totali hu ta' madwar 74 sa 84),

— 4 laqgħat tal-pajjiżi fuq tul ta' żmien ta' jumejn (2) (i.e. il-volum totali hu ta' madwar 16).

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 3 200 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f'jiem: 48
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3.

II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kundizzjonijiet:

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3.

III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.2)Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt
III.2.2)Kundizzjonijiet għat-twettiq tal-kuntratt:

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3.

III.2.3)Informazzjoni dwar il-persunal responsabbli għat-twettiq tal-kuntratt
Obbligazzjoni li jkunu indikati l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-persunal maħtur biex iwettaq il-kuntratt

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: iva
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 17/07/2017
Ħin lokali: 16:30
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Bulgaru, Ċek, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Ingliż, Spanjol, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Litwan, Latvjan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Svediż
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 12 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 27/07/2017
Ħin lokali: 10:00
Post:

Eurostat, Room B4/444, Joseph Bech Building, 5, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg (Kirchberg), IL-LUSSEMBURGU.

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

Għall-ftuħ tal-offerti jista' jattendi rappreżentant awtorizzat ta' kull min jitfa' offerta. Il-kumpaniji li jixtiequ jattendu huma mitluba jinnotifikaw l-intenzjoni tagħhom billi jibagħtu Email fil-kaxxa postali indikata f'I.1 mill-inqas 48 siegħa bil-quddiem. Din in-notifika trid tkun iffirmata minn uffiċjal awtorizzat ta' min jitfa' offerta u tispeċifika l-isem tal-persuna li se tattendi għall-ftuħ tal-offerti.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.2)Informazzjoni dwar flussi ta' xogħol elettroniċi
Se jkun aċċettat il-ħruġ ta' fatturi elettroniċi
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:
VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Lussemburgu
Kodiċi postali: 2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 43031
Faks: +352 43032100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3.

VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
22/05/2017