Szolgáltatások - 206881-2017

01/06/2017    S104

Belgium-Brüsszel: Szakszemélyzet biztosítása (recepciós, kísérési és titkársági feladatok ellátása céljára) az Európai Parlament számára Strasbourgban

2017/S 104-206881

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Parlament, Kommunikációs Főigazgatóság
Postai cím: rue Wiertz 60
Város: Bruxelles
NUTS-kód: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postai irányítószám: 1047
Ország: Belgium
Kapcsolattartó személy: az 1. tétel összefüggésében (epstrasbourg@ep.europa.eu), a 2. tétel összefüggésében (vissem-secretariat@europarl.europa.eu)
E-mail: vissem-secretariat@europarl.europa.eu
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.europarl.europa.eu
A felhasználói oldal címe: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2245
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Szakszemélyzet biztosítása (recepciós, kísérési és titkársági feladatok ellátása céljára) az Európai Parlament számára Strasbourgban.

Hivatkozási szám: COMM/DG/AWD/2017/170.
II.1.2)Fő CPV-kód
79610000 Állásközvetítési szolgáltatás
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Az Európai Parlament Kommunikációs Főigazgatósága e pályázati eljárást (recepciós, kísérési és titkársági feladatokat ellátó) szakszemélyzet biztosítására irányulóan indítja az Európai Parlament különböző, strasbourgi épületeibe érkező egyéni látogatók vagy egyéni látogatók csoportjai kezelésének, fogadásának és kísérésének céljából.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Recepciós személyzet és titkársági szolgáltatások biztosítása a Parlamentárium számára Strasbourgban

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79620000 Személyzettel és ideiglenes személyzettel való ellátási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: FR FRANCE
A teljesítés fő helyszíne:

Európai Parlament (Strasbourg)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az Európai Parlament recepciós személyzet biztosítására tart igényt az egyre növekvő számú látogatói igény kezelése érdekében. A személyzet 2 állandó tagból áll, a recepciós személyzet azonban a regisztrált látogatók ütemezésének függvényében 5 fő is lehet, illetve a személyzet magában foglal 1 titkárt, aki kifejezetten a látogatások ütemezéséért felel.

A nyertes ajánlattevőnek recepciós személyzetet kell biztosítania az Európai Parlament Strasbourgi Tájékoztatási Irodája számára az előzetesen regisztrált látogatói csoportok kezelése érdekében, valamint a látogatói csoportok számára információt kell biztosítania a túrák ideje alatt, különösen a Parlamentárium strasbourgi helyszínén.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. kritérium: a célkitűzések és feladatok megfelelő értelmezésének minősége / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 2. kritérium: a szolgáltatás magas színvonalának biztosítására irányuló intézkedések minősége / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 3. kritérium: a szerződés teljesítésére kijelölt munkatársak szervezésének minősége / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Az 1. tételre vonatkozó ajánlatokat az alábbi címre kell küldeni:

Európai Parlament, service du courrier officiel, 1 avenue du Président Robert Schuman, 67070 Strasbourg Cedex, FRANCIAORSZÁG.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Recepciós személyzet/kísérési és recepciós szolgáltatások biztosítása az „Európai Unió látogatói programja” és a „Látogatások és szemináriumok” elnevezésű látogatói programhoz az Európai Parlamentben, Strasbourgban.

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79620000 Személyzettel és ideiglenes személyzettel való ellátási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: FR FRANCE
A teljesítés fő helyszíne:

Európai Parlament (Strasbourg)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A 2. tétel a recepciós személyzet és a kísérők által a 2 alábbi látogatói program keretében nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó követelményeket foglalja magában:

1. „Az Európai Unió látogatói programja” (EUVP);

2. „Látogatások és szemináriumok” az Európai Parlamentben (VISSEM).

A nyertes ajánlattevőnek 2018 januárjától recepciós személyzetet és kísérőket kell biztosítania az Európai Parlament EUVP és VISSEM Osztálya számára a látogatói csoportok strasbourgi parlamenti ülési hetek során történő kezelése céljából.

Az EUVP esetében az ajánlattevő feladata eligazító/recepciós munkatársak biztosítása az EU-n kívülről érkező magas szintű tisztviselők egyes egyéni tanulmányi látogatási programjainak irányítása céljából.

A VISSEM tekintetében a nyertes ajánlattevőnek olyan recepciós személyzetet kell biztosítania, akik a VISSEM keretében érkező egyéni látogatókat és a látogatói csoportok részt vevőit kísérik az Európai Parlament Louise Weiss (LOW) épületében Strasbourgban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. kritérium: a célkitűzések és feladatok megfelelő értelmezésének minősége / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 2. kritérium: a szolgáltatás magas színvonalának biztosítására irányuló intézkedések minősége / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 3. kritérium: a szerződés teljesítésére kijelölt munkatársak szervezésének minősége / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A 2. tételre vonatkozó ajánlatokat az alábbi címre kell küldeni:

Európai Parlament, service du courrier officiel, bâtiment Altiero Spinelli, bureau 00F256, rue Wiertz 60, 1047 Bruxelles, BELGIUM.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 062-115369
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: COMM/DG/AWD/2017/170
Rész száma: 1
Elnevezés:

Recepciós személyzet és titkársági szolgáltatások biztosítása a Parlamentárium számára Strasbourgban

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: COMM/DG/AWD/2017/170
Rész száma: 2
Elnevezés:

Recepciós személyzet/kísérési és recepciós szolgáltatások biztosítása az „Európai Unió látogatói programja” és a „Látogatások és szemináriumok” elnevezésű látogatói programhoz az Európai Parlamentben, Strasbourgban.

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Az Európai Unió Bírósága (CJEU)
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Internetcím: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Európai ombudsman
Postai cím: 1 avenue du Président Robert Schuman
Város: Strasbourg Cedex
Postai irányítószám: 67001
Ország: Franciaország
Internetcím: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Az Európai Unió Bírósága (CJEU)
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Internetcím: http://curia.europa.eu/
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
22/05/2017