Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

Figyelem: programozási hibák miatt az e-hirdetmények megjelenítése jelenleg nem tökéletes. Már dolgozunk a probléma megoldásán. További tudnivalókért és útmutatásért kérjük, látogasson el erre az oldalra.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Építési beruházás - 206923-2017

01/06/2017    S104

Magyarország-Kecskemét: Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével

2017/S 104-206923

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK15823
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, Szemereyné Pataki Klaudia, polgármester
E-mail: cityhall@kecskemet.hu
Telefon: +36 76513513
Fax: +36 76513538
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kecskemet.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.kecskemet.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.civilium.hu/
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: Civilium Publicus Közbeszerzési és Tanácsadó Kft.
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky út 66. I. em. 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Csoboth Zília, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, lajstromszáma:0146
E-mail: kozbeszerzes@civilium.hu
Telefon: +36 17807811
Fax: +36 17978719
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.civilium.hu/
A felhasználói oldal címe: http://www.civilium.hu/
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: Civilium Publicus Közbeszerzési és Tanácsadó Kft.
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky út 66. I. em. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Csoboth Zília, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, lajstromszáma:0146
Telefon: +36 17807811
E-mail: kozbeszerzes@civilium.hu
Fax: +36 17978719
NUTS-kód: HU101 Budapest
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.civilium.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.civilium.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Keretmegállapodás. Az eljárás elnevezése a KD-ban megnevezettek szerint, tekintettel az EHR karakterkorlátjára.

II.1.2)Fő CPV-kód
45221250 Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Keretmegállapodás keretében út, kerékpárút, járda, parkoló és ezek tartozékait képező felújítás és építés, mindezekkel kapcsolatos szükség szerinti engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, valamint Kecskemét város kül – és belterületén megvalósítandó burkolatépítési munkákkal összefüggő mélyépítési feladatokkal kapcsolatos építési munkák engedélyezési és kiviteli terv szintű tervezése, a szükséges engedélyek beszerzése valamint az építési munkák kivitelezése, kivéve a külön beruházásban, külön engedély alapján megvalósuló víziközmű beruházásokat.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 10 000 000 000.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45221250 Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével
45233120 Közút építése
45233162 Kerékpárút építése
45233125 Útkereszteződés építése
45233128 Körforgalom építése
45213316 Járdák kivitelezése
45233161 Gyalogút építése
45233141 Közútkarbantartás
45233142 Közútjavítás
45233220 Közút burkolása
45233228 Útburkolat építése
45233200 Különféle útburkolatok
45233150 Forgalomlassító szerkezetek építése
45235200 Futópálya építése
45112711 Tereprendezési munkák parkokban
45233293 Köztéri bútorok szerelése
45232420 Szennyvíztisztító építése
45232400 Szennyvízcsatorna építése
45232410 Csatornahálózat építése
45232411 Szennyvízcsővezeték építése
45231000 Csővezetékek, hírközlési és villamos vezetékek építése
45247130 Vízvezeték építése
45247112 Vízelvezető csatorna építése
45111290 Közmű-előkészítési munka
45111000 Bontási, terep-előkészítési és eltakarítási munka
45111100 Bontási munka
45211360 Városfejlesztéssel kapcsolatos építési munkák
45233250 Burkolási munka az utak kivételével
45231220 Gázvezetékek építése
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45232452 Vízelvezetés
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
A teljesítés fő helyszíne:

Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területe.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Keretmegállapodás keretében út, kerékpárút, járda, parkoló és ezek tartozékait képező felújítás és építés, mindezekkel kapcsolatos szükség szerinti engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, valamint Kecskemét város kül – és belterületén megvalósítandó burkolatépítési munkákkal összefüggő mélyépítési feladatokkal kapcsolatos építési munkák engedélyezési és kiviteli terv szintű tervezése, a szükséges engedélyek beszerzése valamint az építési munkák kivitelezése, kivéve a külön beruházásban, külön engedély alapján megvalósuló víziközmű beruházásokat.

— Kerékpár útépítés és/vagy felújítás: (szilárd burkolatú kerékpárút pályaszerkezet bontása, építése; csapadékvíz elvezetés kiépítése, közművek kiváltása, forgalomtechnika, szegélyépítesek, műtárgy építések);

— Útépítés (új út pályaszerkezet építése, körforgalom kialakítása (adott esetben két forgalmi sávos ún. turbó körforgalom formájában); csapadékvíz elvezetés kiépítése, közművek kiváltása, forgalomtechnika, szegélyépítesek, műtárgy építések);

— Útfelújítás (meglévő útburkolat bontása, burkolat megerősítése és/vagy burkolat szélesítése, padkarendezés, csapadékvíz elvezetés kiépítése, forgalomtechnika, szegélyépítesek, műtárgy építések);

— Útkarbantartás (burkolt utak kátyúzása, javítása; burkolatlan utak karbantartása);

— Járdaépítés és vagy járdafelújítás (szilárd burkolatú járda bontása, építése; folyóka építése, szegélyépítesek, műtárgy építések);

— Térburkolat építése, (új út pályaszerkezet építése, csapadékvíz elvezetés kiépítése, közművek kiváltása, forgalomtechnika, szegélyépítesek, műtárgy építések);

— Közhasználatú terek és parkok építése, felújítása (út-, és térburkolat építés, csapadékvíz elvezetés kiépítése, közművek kiváltása, közvilágítás kiépítése, növényültetés, növénytelepítés, parképítés);

— Csapadékvíz, belvíz elvezetés (medrek tisztítása, burkolása, műtárgy építések-elhelyezések, tároló medencék létesítése);

— Ivóvíz hálózat kiépítése (vezetékek fektetése, műtárgyak építése, berendezések felszerelése) kivéve a külön engedély alapján megvalósuló víziközmű beruházások;

— Szennyvízhálózat kiépítése (vezetékek fektetése, műtárgyak építése, berendezések felszerelése, irányítástechnika kialakítása) kivéve a külön engedély alapján megvalósuló víziközmű beruházások;

— Hírközlési hálózat kiépítése (vezetékek fektetése, műtárgyak építése, berendezések felszerelése);

— Víztelenítés (nyíltvíztartás, talajvízszint süllyesztése, vákumozás);

— Dúcolás;

— Földműépítés;

— Támfal építés;

— Hídépítés;

— Alagút építése;

— Zsaluzási munkálatok;

— Monolit vasbeton szerkezetek;

— Mélyépítési szerkezetek gépészeti szerelése;

— Szádfalazás;

— Belterületi útalapok felújítása;

— Építési engedély megszerzéséhez szükséges engedélyezési tervek elkészítése;

— Kivitelezési tervek készítése.

A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: AF III.1.3) M/2.1p.előírt,felsőfok.szakirányú végz. és leg.5év útép. szak. tap. rendelkező szakember köt.előírt 3éven felüli,több ép.vez. egyid.(párh.) irányít. terén szerz.vez./irányítói tap.id.(h) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: AF III.1.3)M/2.2előírt,középf.v felsőf.út és/v.mélyép.végz.és a végz. megszer.szám.leg.3év útép.szakm.gyak. rend.min2.szakemb.köz.a legt.gyak.id. rend.szakemb.köt.előírt 3év.fel.gyak.id.(h) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Lakosság zavarásának minimalizálására tett, releváns intézkedések száma / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 10 000 000 000.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.1.1-15-KE1-2016-00001; TOP-6.3.1-15-KE1-2016-00001; TOP-6.4.1-15-KE1-2016-00002; TOP-6.4.1-15-KE1-2016-00005; TOP-6.1.5-2016.
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő a legjobb ár-érték alapján értékeli az ajánlatokat.

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.

1.rész.:fordított arányosítás;

2.-3.rész.:egyenes arányosítás;

4. rész.:pontozás és egyenes arányosítás.

Az értékelés módszere részletesen a Közbeszerzési dokumentumokban kerül részletesen kifejtésre.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt.62.§(1)-(2)bek.foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

A megkövetelt igazolási mód:

Ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015.Kr.II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik Kbt.62.§(1)és (2)bek. hatálya alá.

AK által a Kbt.69.§(4)-(6)bek. alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015.Kr.1.§,8.§,10.§,12.§,14.§és16.§ szakasza szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

EHR korlátozott karakterszáma miatt a kizáró okokra vonatkozó megkövetelt igazolási módok részletesen a Közbeszerzési

Dokumentumok 15. pontjában kerülnek részletesen szabályozásra.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása:

1.Alkalmatlan az ajánlattevő,ha az ajánlatban megjelölt,építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők valamelyike nem szerepel az Étv.szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében,ill.a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában,v. nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel,jogosítvánnyal,v. szervezeti, kamarai tagsággal.

2.Alkalmatlan az ajánlattevő,ha az ajánlatban megjelölt,tervezői szolgáltatást végző gazdasági szereplők valamelyike nem szerepel a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében,ill.a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában,v.nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel,jogosítvánnyal,v.szervezeti, kamarai tagsággal.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

321/2015.Kr.1.§(1)szerint az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt.II.r.szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a 321/2015.Kr.II.Fej.megfelelően,az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel Kbt.65.§-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlatkérő az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát,nem kéri a formanyomtatvány IV.részében szereplő részletes információk megadását.

Kbt.69.§(4)-(8)bekezdése alapján felhívott gazdasági szereplők az alkalmassági követelményeknek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

1. Az ajánlattevőnek a Kbt.65.§(1)bekezdés c)pontja,valamint a 322/2015.(X.30.)Korm. rendelet 21.§(1)bekezdése alapján a KD 15.pontjában részletesen meghatározottak szerint kell igazolnia az előírt alkalmassági követelményt.

2. Az ajánlattevőnek a Kbt.65.§(1)bekezdés c)pontja,valamint a 322/2015.(X. 30.)Korm. rendelet 8.§(1)bekezdése alapján a KD 15.pontjában részletesen meghatározottak szerint kell igazolnia az előírt alkalmassági követelményt.

EHR korlátozott karakterszáma miatt a szakmai tevékenységre vonatkozó alkalmasság igazolása a KD 15.pontjában kerülnek részletesen szabályozásra.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A 321/2015.Kr.1.§(1)bek.szerint az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt.) II.Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a 321/2015. Kr.II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia,hogy megfelel a Kbt.65.§-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlatkérő az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát,nem kéri a formanyomtatvány IV.részében szereplő részletes információk megadását.

A Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján felhívott gazdasági szereplők az alkalmassági követelményeknek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

P/1.

Ajánlattevő csatolja a Kbt.65.§(1)bek. a)pontja és a 321/2015.Kr.19.§(1)bek.b) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három-mérlegfordulónappal-lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóját(ha az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét,úgy nyilatkozat benyújtása szükséges a vonatkozó minimumkövetelmények tekintetében. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető,a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges.

Ha az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban,mert az időszak kezdete után kezdte meg működését,az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából(mélyépítési tervezési és/v.kivitelezési tevékenység)származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben az ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó-általános forgalmi adó nélkül számított-árbevételének el kell érnie vagy meg kell haladnia az ajánlatkérő által az ajánlati felhívásban meghatározott értéket.

P/2.

Ajánlattevő csatolja a Kbt.65.§(1)bek. a)pontja és a 321/2015.Kr.19.§(1)bek.c)pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három-mérlegfordulónappal-lezárt üzleti évre vonatkozó teljes-általános forgalmi adó nélkül számított-árbevételéről, illetve ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (mélyépítési tervezési és/vagy kivitelezési tevékenység) származó-általános forgalmi adó nélkül számított-árbevételéről szóló-adott esetben az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt-nyilatkozatát,attól függően, hogy az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező mikor jött létre,ill. mikor kezdte meg tevékenységét,ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Kbt.65.§(6)bek. foglaltak szerint a P/1 pontban meghatározott követelmény tekintetében az együttes megfelelés lehetősége alapján, elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy felel meg. A P/2 pontban előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül Kbt.65.§(7)bek. alapján.

Kbt.65.§(11)bek. szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére.

EHR korlátozott karakterszáma miatt a gazdasági és pénzügyi alkalmasságra vonatkozó részletes előírások a KD.16. pontjában kerülnek részletesen szabályozásra.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1.

Alkalmatlan az ajánlattevő,ha saját v.jogelődje adózott eredménye az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 3 - mérlegfordulónappal - lezárt üzleti évben egynél több alkalommal volt negatív.

Amennyiben az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban,mert az időszak kezdete után kezdte meg működését,az ajánlattevő alkalmatlan,ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (mélyépítési tervezési és/v.kivitelezési tevékenység)származó-általános forgalmi adó nélkül számított-árbevétele összesen nem éri el:2 250 000 000 HUF-ot.

P/2.

Alkalmatlan az ajánlattevő,ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 3 - mérlegfordulónappal - lezárt üzleti évben a teljes-általános forgalmi adó nélkül számított- árbevétele összesen nem éri el a nettó3 000 000 000 HUF összeget,illetőleg ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (mélyépítési tervezési és/v.kivitelezési tevékenység)származó-általános forgalmi adó nélkül számított-árbevétele összesen nem éri el a nettó2 250 000 000 HUF összeget.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A 321/2015.Kr.1.§(1)szerint az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt.II.Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a 321/2015.Kr.II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia,hogy megfelel a Kbt.65.§-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlatkérő az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, nem kéri a formanyomtatvány IV.részében szereplő részletes információk megadását.

A Kbt. 69.§(4)-(8)bek. alapján felhívott gazdasági szereplők az alkalmassági követelményeknek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

M/1

Ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított öt év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetését. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdésének bekezdése alapján a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontjának esetét a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni. Az igazolásban meg kell adni legalább az építési beruházás tárgyát, mennyiségét vagy az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az ismertetés/igazolás tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimum-követelményekben megfogalmazásra került.

Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésére.

M/2

Ajánlattevő csatolja a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezését, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalat ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

A végzettség az iskolai oklevél/iskolai bizonyítvány egyszerű másolatának benyújtásával, a szakmai gyakorlat a szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz benyújtásával igazolandó.

A becsatolt szakmai önéletrajzból valamennyi előírt alkalmassági követelménynek és a szakember rendelkezésre állásának egyértelműen ki kell derülnie. (A szakmai tapasztalatot: év, hó dimenzióban kell megadni.)

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.

Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, a névjegyzési/kamarai számot Ajánlattevő megadhatja.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1

Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 5 évben sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt szerződésszerűen teljesített alábbi referenciákkal:

M/1.1 összesen legalább nettó 1 500 000 000 HUF összeget elérő útépítési/útfelújítási/burkolat megerősítési munka, amely a forgalom folyamatos fenntartása mellett épült és tartalmaz közmű kiváltást/építést/bevédést, közvilágítás kialakítást, növénytelepítést, valamint új ún. turbó (két forgalmi sávos) körforgalmú csomópont építést;

vagy összesen olyan, útépítési/útfelújítási/burkolat megerősítési munka/munkák, amely/amelyek a forgalom folyamatos fenntartása mellett épült(ek) és tartalmaz(nak) legalább összesen 2500 méter hosszú bármilyen közmű kiváltást/építést/bevédést, összesen legalább 10 db közvilágítási kandeláber kihelyezését, összesen legalább 30 db 100/125 cm nagyságú facsemete telepítést, valamint ún. turbó (két forgalmi sávos) körforgalmú csomópont építést.

M/2

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik:

M/2.1) legalább 1 fő, felsőfokú szakirányú végzettséggel és legalább 5 év útépítési szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel, akik ezen belül legalább 3 év, több építésvezető egyidejű (párhuzamos) irányítása terén szerzett vezetői/irányítói tapasztalattal is rendelkeznek.

M/2.2) legalább 2 fő középfokú vagy felsőfokú út és/vagy mélyépítő végzettséggel és a végzettség megszerzésétől számított legalább 3 év útépítési szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel;

M/2.3) legalább 1 fő minőségirányítási vagy minőségmenedzsment szakmérnöki végzettséggel rendelkező minőségirányítási szakemberrel.

Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető.

A Kbt. 65 § (10) bekezdése alapján Ajánlattevő az M/2.3. alkalmassági feltétel igazolásához nem támaszkodhat más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

EHR korlátozott karakterszáma miatt a Közbeszerzési Dokumentumok 14. pontjában kerülnek részletesen szabályozásra.

Fizetési feltételek:

A keretmegállapodás alapján elvégzendő beruházások részben vagy egészben az EU,a magyar állami költségvetés és az

ajánlatkérő saját forrásaiból kerülnek finanszírozásra. A pénzügyi fedezet biztosításának formájától függően a verseny

újranyitásos szakaszokra eltérő finanszírozási és fizetési feltételek érvényesek az alábbiak szerint:

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a forint.

A verseny újranyitási eljárások során kötött szerződések tekintetében a vállalkozói díjak kifizetésére ajánlatkérő által teljesítési

igazolással elismerten, a hiba és hiánymentes, szerződésszerű teljesítést követően a Ptk.6:130.§(1)-(2) bek., ill.a Kbt.135.§(1)

— (5)bek.alapján átutalással kerül sor.

EHR korlátozott karakterszáma miatt a Közbeszerzési Dokumentumok 18 pontjában kerülnek részletesen szabályozásra.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 3
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 17/07/2017
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 17/07/2017
Helyi idő: 11:00
Hely:

Civilium Publicus Közbeszerzési és Tanácsadó Kft. (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 66. I/5.a.).

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok felbontásánál Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen. Az ajánlatok felbontását ajánlatkérő a Kbt. 68. § (1)- (4) és (6) bekezdéseiben meghatározottak szerint végzi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

1. A közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: A közbeszerzési dokumentumokat AK a Kbt.39.§(1)bek. tekintettel korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és térítésmentesen a www.civilium.hu címen,elektronikus úton hozzáférhetővé teszi a jelen ajánlati felhívás megjelenésének napjától. A KD elektronikus úton elérhetőek és letölthetőek az ajánlattételi határidő lejártáig.

Kbt.57.§(2)bek. alapján az ajánlatkérő előírja,hogy a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie,le kell töltenie. Közös ajánlattétel esetében elegendő az egyik ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak a közbeszerzési dokumentumokat igazoltan letölteni. KD nem átruházhatók.

2. Ajánlatot írásban, 1 eredeti, papír alapú példányban,összefűzve,zárt csomagolásban,a jelen felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. Ajánlattevő köteles csatolni továbbá a cégszerűen aláírt eredeti-a papír alapú példánnyal mindenben megegyező-ajánlatát teljes terjedelmében írásvédett(jelszó nélkül olvasható,nem szerkeszthető)formátumban,valamint a beárazott költségvetési kiírást szerkeszthető excel formátumban egy elektronikus adathordozón(Pl.: CD v.DVD)papír alapú példányt tartalmazó zárt csomagolásban elhelyezve. A formai előírások részletes leírása a KD-ban kerül részletesen kifejtésre.

3. Az ajánlatnak Kbt.66.§(5)bek.szerinti felolvasólapot kell tartalmaznia,melyen fel kell tünteti Kbt.68.§(4)bek. szerinti összes adatot.

4. Ajánlattevő az ajánlatában köteles a KD-ban meghatározott feltételeknek megfelelően szakmai ajánlatot benyújtani.

5. Ajánlattevő köteles ajánlatában csatolni a KD részét képező árazatlan költségvetést,valamennyi tételére kiterjedően beárazva,cégszerűen aláírva.

6. AK a Kbt.105.§(4)bek. alapján előírja,h. a verseny újranyitás során eltérő értékelési szempontokat alkalmaz a KD-ban meghatározottak szerint.

7. A keretmegállapodás alapján Kbt.105.§(2)bek.c)szerint kerül sor az egyedi szerződések megkötésére.

8. A tervezési tevékenység kivitelezéssel együtt történő beszerzésének indoka,h.a tényleges megrendelések ismerete nélkül nem ütemezhető megfelelően előre egy önálló tervező és kivitelező tevékenysége,mely magas kockázati tényezőt jelentene a kivitelezési munkálatok megfelelő időben történő elvégzése tekintetében.

9. A részekre történő ajánlattétel kizárásának indokolása: rész-ajánlattétel nem lehetséges,mert a feladatot a tényleges megrendelések ismerete nélkül sem területileg,sem funkcionálisan előre felosztani nem lehet.

10. AK az ajánlat benyújtását ajánlati biztosíték adásához köti, amelynek mértéke:25 000 000 HUF. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét,hogy az ajánlati biztosítékot az ajánlattételi kötöttség beálltáig kell nyújtani. Ajánlatkérő bankszámlaszáma:11722002-15337544.A befizetés igazolásának módja: átutalást igazoló dokumentum egyszerű másolati példányának,vagy a bankgarancia,ill.a készfizető kezesi kötelezvény eredeti példányának benyújtása. Az ajánlati biztosítékra vonatkozó részletes információkat a KD tartalmazza.

11. Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé az önállóan ajánlatot tevő nyertesnek, valamint a közös ajánlatot tevő nyerteseknek gazdasági társaság, illetve jogi személy (projekttársaság) létrehozását.

12. AK felhívja az ajánlattevők figyelmét,h.AK az ajánlattevők III.1.2)p.P/1-P/2pontja szerinti pénzügyi és gazdasági,val. aIII.1.3)p.M/1-M/2pontja szerinti műszaki, ill. szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.

13. AK felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás során alkalmazza a Kbt.75.§(2)bek.e)pontját.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdése szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
30/05/2017