Árubeszerzések - 207019-2021

26/04/2021    S80

Magyarország-Budapest: Alacsony padlójú buszok

2021/S 080-207019

Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_71040624
Postai cím: Akácfa utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1980
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Várhelyi Katalin
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Telefon: +36 14616578
Fax: +36 13226438
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bkv.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bkv.hu/beszerzesek
I.6)Fő tevékenység
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Új CNG autóbuszok beszerzése

Hivatkozási szám: EKR000892832020
II.1.2)Fő CPV-kód
34121400 Alacsony padlójú buszok
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Adásvételi keretszerződés új CNG autóbuszok beszerzése tárgyban az alábbi részajánlattételi lehetőséggel:

1. rész: Új, szóló, CNG üzemű autóbuszok beszerzése (mennyiség: 20 db + 40 db opció)

2. rész: Új, csuklós, CNG üzemű autóbuszok beszerzése (mennyiség: 20 db + 20 db opció)

Mindkét eljárási részt érintően:

A beszerzés tárgya magában foglalja a járművek leszállítását, valamint a járművek teljes körű magyarországi forgalomba helyezését is, a kapcsolódó költségekkel együtt. Opcionális tétel: a FUTÁR kompatibilis utasszámláló berendezés.

A beszerzés tárgyával kapcsolatos részletes műszaki követelményeket, a beszerzendő járművek részletes műszaki jellemzőit, a konstrukciós követelményeket, valamint az átadandó dokumentációk ismertetését (formátumkövetelmények megjelölésével) a Műszaki leírás tartalmazza.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
Érték áfa nélkül: 30 583 900.00 EUR
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Új, szóló, CNG üzemű autóbuszok beszerzése

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34121400 Alacsony padlójú buszok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

BKV Zrt. Dél-pesti Divízió

1194 Budapest, Méta u. 39.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Új, szóló, CNG üzemű autóbuszok beszerzése

A beszerzés tárgya magában foglalja a járművek leszállítását, valamint a járművek teljes körű magyarországi forgalomba helyezését is, a kapcsolódó költségekkel együtt.

Mennyiség: 20 darab jármű (+40 db opció)

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésére.

Ajánlattevőnek szakmai ajánlata részeként be kellett nyújtania a megajánlott jármű műszaki leírását úgy, hogy abból az előírt paramétereknek való megfelelés megállapítható legyen, illetve a műszaki leírásban meghatározott dokumentumokat.

Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kellett többek között az alábbiakról:

— hogy rendelkezik a megajánlott járművekre vonatkozó ’EU’ típusbizonyítvánnyal,

— a szállítási határidőről (legfeljebb 280 naptári nap),

— hogy a járművekre teljes körűen (24-48 hónap közötti), illetve a kocsiszekrényre (legalább 120 hónap) jótállást vállal (részletesen a további közbeszerzési dokumentumokban),

— hogy teljesítési és jólteljesítési biztosítékot nyújt, amelyeket az előírt határidőben ajánlatkérő rendelkezésére bocsát (részletesen a további közbeszerzési dokumentumokban),

— hogy a megjánlott ellenszolgáltatást a műszaki leírásban rögzített alapvető geometriai és menetdinamikai jellemzőknek mindenben megfelelő járművekre határozta meg,

— hogy rendelkezik vagy nyertessége esetén rendelkezni fog Budapesten, vagy annak 50 kilométeres vonzáskörzetén belül saját, vagy szerződött szakszervizzel (Szerződött szakszerviz esetében nyertes ajánlattevőnek a szakszervizi szerződést legkésőbb az eredményhirdetést követő 10. napig be kell mutatnia ajánlatkérőnek. Amennyiben erre nem kerül sor, azt ajánlatkérő a szerződéstől való visszalépésként értékeli.),

— hogy nyertessége esetén vállalja, hogy

O a vázszerkezetek és a karosszéria elemek gyártási időpontja nem korábbi, mint a járművek leszállítását megelőző 12 hónap, továbbá, hogy a járművek minden egyéb alkatrésze és komponense új, korábban nem beépített,

O garantálja, hogy a járművek kiépített kamerarendszereihez tíz éven keresztül biztosított az alkatrészellátás azonos funkciójú, kompatibilis eszközökkel,

O a Beszerelési Tervdokumentációra szabad, kötelezettségmentes felhasználási engedélyt ad,

O a járművek nehéz üzemi körülmények között, intenzív kihasználás mellett legalább 10 éves korukig működnek (a járművek megkövetelt élettartama minimum 10 év),

O a járművek fődarabjainak élettartama - felújítási ciklusokkal - megegyezik a kocsiszekrényével,

O a tartalék- és pótalkatrészek a szállítástól a járművek 10 éves életkoráig szabad kereskedelmi forgalomban beszerezhetők, és erre garanciát vállal,

O tudomásul veszi, hogy az útviszonyokra való hivatkozással a járművek és bármely alkatrészük vonatkozásában a jótállást nem vonhatja meg,

O a jótállás időszakában térítésmentesen biztosítja a meghatározott szervizciklusban érintett üzemeltetési- és kenőanyagokat (kivéve az ablakmosó folyadékot, üzemanyagot, AdBlue-t), továbbá arról, hogy amennyiben a jótállási időszakban nem kíván részt venni az adott szervizművelet(ek) elvégzésében, úgy az ajánlatkérő által elvégzett szervizművelet(ek) nem vonnak maguk után garanciavesztési, illetve jótállási kérdéskörbe tartozó jogkövetkezményeket;

— hogy a teljesítés során a vonatkozó szabályokat, valamint érvényes előírásokat betartja,

— tudomásul veszi, hogy ajánlatkérő a megrendeléseket kizárólag e-mailen küldi és:

— nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail-címen fogadják,

— amennyiben ajánlatkérő - legalább az elektronikus levelezési rendszer által küldött kézbesítési visszaigazolással - a megrendelés megadott e-mail-címre történő elektronikus megküldését igazolni tudja, a megrendelés kézbesítettnek tekintendő,

— az ajánlatkérő honlapján található személyes adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat megismerte.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Teljes élettartamra vetített energiafelhasználási és szennyezőanyag kibocsátási költség (EUR/teljes élettartam) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Jótállási idő (hónap) (legalább 24, legfeljebb 48 hónap, kilométerkorlátozás nélkül) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Szállítási határidő (naptári nap) (legalább 180, legfeljebb 280 naptári nap) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Opcionális mennyiség: + 40 db jármű

Opcionális tétel: FUTÁR kompatibilis utasszámláló berendezés

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Adható pontszám az értékelési részszempontok esetén: 0-10.

Az értékelés módszere:

1. és 3-4. szempont esetén fordított arányosítás

2. szempont esetén egyenes arányosítás

A módszerek részletes ismertetése a közbeszerzési dokumentumok részét képező útmutatóban történt.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Új, csuklós, CNG üzemű autóbuszok beszerzése

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34121400 Alacsony padlójú buszok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

BKV Zrt. Dél-pesti Divízió

1194 Budapest, Méta u. 39.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Új, csuklós, CNG üzemű autóbuszok beszerzése

A beszerzés tárgya magában foglalja a járművek leszállítását, valamint a járművek teljes körű magyarországi forgalomba helyezését is, a kapcsolódó költségekkel együtt.

Mennyiség: 20 darab jármű (+ 20 db opció)

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésére.

Ajánlattevőnek szakmai ajánlata részeként be kellett nyújtania a megajánlott jármű műszaki leírását úgy, hogy abból az előírt paramétereknek való megfelelés megállapítható legyen, illetve a műszaki leírásban meghatározott dokumentumokat.

Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kellett többek között az alábbiakról:

— hogy rendelkezik a megajánlott járművekre vonatkozó ’EU’ típusbizonyítvánnyal,

— a szállítási határidőről (legfeljebb 280 naptári nap),

— hogy a járművekre teljes körűen (24-48 hónap közötti), illetve a kocsiszekrényre (legalább 120 hónap) jótállást vállal (részletesen a további közbeszerzési dokumentumokban),

— hogy teljesítési és jólteljesítési biztosítékot nyújt, amelyeket az előírt határidőben ajánlatkérő rendelkezésére bocsát (részletesen a további közbeszerzési dokumentumokban),

— hogy a megajánlott ellenszolgáltatást a műszaki leírásban rögzített alapvető geometriai és menetdinamikai jellemzőknek mindenben megfelelő járművekre határozta meg,

— hogy rendelkezik vagy nyertessége esetén rendelkezni fog Budapesten, vagy annak 50 kilométeres vonzáskörzetén belül saját, vagy szerződött szakszervizzel (Szerződött szakszerviz esetében nyertes ajánlattevőnek a szakszervizi szerződést legkésőbb az eredményhirdetést követő 10. napig be kell mutatnia ajánlatkérőnek. Amennyiben erre nem kerül sor, azt ajánlatkérő a szerződéstől való visszalépésként értékeli.),

— hogy nyertessége esetén vállalja, hogy

O a vázszerkezetek és a karosszéria elemek gyártási időpontja nem korábbi, mint a járművek leszállítását megelőző 12 hónap, továbbá, hogy a járművek minden egyéb alkatrésze és komponense új, korábban nem beépített,

O garantálja, hogy a járművek kiépített kamerarendszereihez tíz éven keresztül biztosított az alkatrészellátás azonos funkciójú, kompatibilis eszközökkel,

O a Beszerelési Tervdokumentációra szabad, kötelezettségmentes felhasználási engedélyt ad,

O a járművek nehéz üzemi körülmények között, intenzív kihasználás mellett legalább 10 éves korukig működnek (a járművek megkövetelt élettartama minimum 10 év),

O a járművek fődarabjainak élettartama - felújítási ciklusokkal - megegyezik a kocsiszekrényével,

O a tartalék- és pótalkatrészek a szállítástól a járművek 10 éves életkoráig szabad kereskedelmi forgalomban beszerezhetők, és erre garanciát vállal,

O tudomásul veszi, hogy az útviszonyokra való hivatkozással a járművek és bármely alkatrészük vonatkozásában a jótállást nem vonhatja meg,

O a jótállás időszakában térítésmentesen biztosítja a meghatározott szervizciklusban érintett üzemeltetési- és kenőanyagokat (kivéve az ablakmosó folyadékot, üzemanyagot, AdBlue-t), továbbá arról, hogy amennyiben a jótállási időszakban nem kíván részt venni az adott szervizművelet(ek) elvégzésében, úgy az ajánlatkérő által elvégzett szervizművelet(ek) nem vonnak maguk után garanciavesztési, illetve jótállási kérdéskörbe tartozó jogkövetkezményeket;

— hogy a teljesítés során a vonatkozó szabályokat, valamint érvényes előírásokat betartja,

— tudomásul veszi, hogy ajánlatkérő a megrendeléseket kizárólag e-mailen küldi és:

O nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail címen fogadják;

O amennyiben ajánlatkérő - legalább az elektronikus levelezési rendszer által küldött kézbesítési visszaigazolással - a megrendelés megadott e-mail-címre történő elektronikus megküldését igazolni tudja, a megrendelés kézbesítettnek tekintendő;

— az ajánlatkérő honlapján található személyes adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat megismerte.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Teljes élettartamra vetített energiafelhasználási és szennyezőanyag kibocsátási költség (EUR/teljes élettartam) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Jótállási idő (hónap) (legalább 24, legfeljebb 48 hónap, kilométerkorlátozás nélkül) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Szállítási határidő (naptári nap) (legalább 180, legfeljebb 280 naptári nap) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Opcionális mennyiség: +20 db jármű

Opcionális tétel: FUTÁR kompatibilis utasszámláló berendezés

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Adható pontszám az értékelési részszempontok esetén: 0-10.

Az értékelés módszere:

1. és 3-4. szempont esetén fordított arányosítás

2. szempont esetén egyenes arányosítás

A módszerek részletes ismertetése a közbeszerzési dokumentumok részét képező útmutatóban történt.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 193-467533
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: TB-152/20/1.
Rész száma: 1
Elnevezés:

Új, szóló, CNG üzemű autóbuszok beszerzése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
13/04/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Omnibus Hungária Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_62253925
Postai cím: Kárpát utca 21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
E-mail: dora.uray@omnibushu.com
Telefon: +36 14637437
Internetcím: http://www.omnibushungaria.com
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész végleges összértéke: 16 451 700.00 EUR
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Autóbuszok legyártása, szállítása; szerviz tevékenység, jótállási szolgáltatások, alkatrész biztosítás; forgalomba helyezés, műszaki vizsgáztatás, 0 revízió, utólagos vevőspecifikus igények szerinti beépítés.

V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: TB-152/20/2.
Rész száma: 2
Elnevezés:

Új, csuklós, CNG üzemű autóbuszok beszerzése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
13/04/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Omnibus Hungária Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_62253925
Postai cím: Kárpát utca 21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
E-mail: dora.uray@omnibushu.com
Telefon: +36 14637437
Internetcím: http://www.omnibushungaria.com
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész végleges összértéke: 14 132 200.00 EUR
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Autóbuszok legyártása, szállítása; szerviz tevékenység, jótállási szolgáltatások, alkatrész biztosítás; forgalomba helyezés, műszaki vizsgáztatás, 0 revízió, utólagos vevőspecifikus igények szerinti beépítés.

V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1. rész: Új, szóló, CNG üzemű autóbuszok beszerzése

A nyertes ajánlattevő neve, címe és adószáma:

Omnibus Hungária Kft. (1133 Budapest, Kárpát utca 21.), adószám: 12938713-2-41

További ajánlattevők neve, címe és adószáma:

MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. (2330 Dunaharaszti, Csonka János utca 2.), adószám: 12003653-2-44

Danube Truck Kft. (1133 Budapest, Kárpát utca 21.), adószám: 14405123-2-41

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş (34854 İstanbul Maltepe Aydinevler Mahallesi, Saygı Caddesi No:58, Törökország), adószám (nemzeti azonosító): 6490018272

2. rész: Új, csuklós, CNG üzemű autóbuszok beszerzése

A nyertes ajánlattevő neve, címe és adószáma:

Omnibus Hungária Kft. (1133 Budapest, Kárpát utca 21.), adószám: 12938713-2-41

További ajánlattevők neve, címe és adószáma:

MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. (2330 Dunaharaszti, Csonka János utca 2.), adószám: 12003653-2-44

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş (34854 İstanbul Maltepe Aydinevler Mahallesi, Saygı Caddesi No:58, Törökország), adószám (nemzeti azonosító): 6490018272

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (2)-(7) bekezdései szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
21/04/2021