Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Lieferungen - 207110-2022

19/04/2022    S76

România-Bălcești: Mobilier şcolar

2022/S 076-207110

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: ORAS BALCESTI
Număr naţional de înregistrare: 2541720
Adresă: Strada: Aleea Petrache Poenaru, nr. 1
Localitate: Balcesti
Cod NUTS: RO415 Vâlcea
Cod poștal: 245400
Țară: România
Persoană de contact: VALERIA GEANINA GEICA
E-mail: primariabalcesti@yahoo.com
Telefon: +40 0250840352
Fax: +40 0250840352
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.balcesti.senap.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100140911
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
Comunicarea electronică necesită utilizarea de instrumente şi de dispozitive care nu sunt disponibile în mod general. Accesul direct nerestricţionat şi complet la aceste instrumente şi dispozitive este posibil, gratuit, la: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Contract de furnizare dotari aferente obiectivului de investitii "Modernizare, reabilitare si dotare Scoala V-VIII - Liceul Petrache Poenaru (C1), modernizare, extindere si dotare sala de sport (C2), desfiintare cladire (C3), construire terenuri de sport si imprejmuire"

Număr de referinţă: 2541720_2022_PAAPD1354177
II.1.2)Cod CPV principal
39160000 Mobilier şcolar
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Avand in vedere documentatia intocmita prezenta investitie, achizitia de dotari cuprinde urmatoarele categorii de cheltuieli pentru achizitia de dotari impartite pe loturi astfel:

Total valoarea pentru contractul de furnizare produse - 643 400.00 lei

LOT 1:MOBILIER- 330.451.64 lei

LOT 2: DOTARI TEREN DE FOTBAL SI SALA SPORT – 126.212.22 lei

LOT 3: ECHIPAMENTE IT SI DE PROIECTIE – 85.907.30 lei

LOT 4- ECHIPAMENTE DE ANALIZA – 5.758.42 lei

LOT 5- ECHIPAMENT DE SUNET – 95.070.42 lei.

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 21 zile.

Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari inainte cu 11 zile de data limita de depunere a ofertelor”

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 643 400.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru toate loturile
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 2
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

LOT 2:DOTARI TEREN DE FOTBAL SI SALA SPORT

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
37535200 Echipament pentru terenuri de joacă
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO415 Vâlcea
Locul principal de executare:

ORASUL BALCESTI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

DOTARI TEREN DE FOTBAL SI SALA SPORT :

Poarta handbal din aluminiu transoprtabila 3x2 m- 8 buc

Targa prim ajutor- 2 buc

Minge fotbal- 20 buc

Fanion corner- 2 buc

Fanion flexibil pentru coltul terenului- 2 buc

Compresor pentru umflat mingi- 2 buc

Fluier- 10 buc

Cartonas arbitru rosu- 20 buc

Cartonas arbitru galben- 20 buc

Tabla tactica magnetica pentru antrenori-2 buc

Cronometru- 10 buc

Set antrenament- 10 buc

Capra gimnastica- 4 buc

Lada gimnastica trapezoidala- 4 buc

Minge medicinala 3kg- 12 buc

Minge medicinala 2kg- 12 buc

Saltea gimnastica cu husa 2 x1- 40 buc

Set 2 porti de minifotbal- 3 buc

Lada gimnastica suedeza- 2 buc

Spalier gimnastica- 10 buc

Minge handbal - 12 buc

Minge baschet - 12 buc

Minge volei- 12 buc

Minge medicinala 5kg- 12 buc

Set de gimnastica- 10 buc

Set de gimnastica 1- 10 buc

Minge medicinala 2kg.- 10 buc

Spalier+panou baschet- 2 buc

Minge fotbal 0-2- 40 buc

Bara tractiune- 10 buc

Consola de baschet cu fixare la spalier- 4 buc

Saltea gimnastica cu husa 2 x1- 10 buc

Tranbulina semi-elastica- 2 buc

Lada gimnastica suedeza- 2 buc

Spalier gimnastica- 10 buc

Maieuri fotbal- 60 buc

Conuri antrenament- 2 buc

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 126 212.22 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 2
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020 – Axa prioritară 13: Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b: Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul specific 13.1: Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

echipamente de analiza

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
38634000 Microscoape optice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO415 Vâlcea
Locul principal de executare:

ORASUL BALCESTI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Microscop monocular - 2 buc

Microscop biologic digital- 2 buc

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 5 758.42 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 2
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020 – Axa prioritară 13: Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b: Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul specific 13.1: Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Echipament de sunet

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
32342410 Echipament de sonorizare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO415 Vâlcea
Locul principal de executare:

ORASUL BALCESTI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Subwoofer - 2 buc

HDL Line Array- 4 buc

Flybar light- 2 buc

Mixer digital- 1 buc

Sintetizator- 1 buc

Cutie sintetizator- 1 buc

Combo-uri de chitara pe lampi- 1 buc

Combo-uri Bass- 1 buc

Microfoane fara fir- 2 buc

Seturi de microfoane- 1 buc

Fender- 1 buc

Chitara bass cu toc case- 1 buc

Cabluri de microfon- 6 buc

Cabluri de microfon 1- 5 buc

Cabluri de microfon 2- 2 buc

Stativ claviatura- 1 buc

Cabluri alimentare tip prelungitor 3cai- 5 buc

Cabluri alimentare tip prelungitor 6cai- 3 buc

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 95 070.42 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 2
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020 – Axa prioritară 13: Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b: Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul specific 13.1: Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

ECHIPAMENTE IT si de protectie

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
38652120 Videoproiectoare
30213300 Computer de birou
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO415 Vâlcea
Locul principal de executare:

ORASUL BALCESTI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

ECHIPAMENTE IT si de protectie:

Videoproiector - 10 buc

Calculator(sistem all in one)- 25 buc

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 85 907.30 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 2
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

finantat Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020 – Axa prioritară 13: Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b: Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul specific 13.1: Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Mobilier

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
39160000 Mobilier şcolar
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO415 Vâlcea
Locul principal de executare:

ORASUL BALCESTI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Banca teren fotbal -12 buc

Banci exterior- 16 buc

Dulap 1- 24 buc

Banca pentru gimnastica - 10 buc

Banca pentru vestiar cu spatar si cuier- 10 buc

Banca vestiare/Sala de sport-8 buc

Mobilier scolar individual- 336 buc

Catedra- 12 buc

Scaun- 48 buc

Scaun directorial-12 buc

Birou calculator- 30 buc

Dulap- 25 buc

Banca pentru gimnastica- 10 buc

Banca pentru vestiar cu spatar si cuier-7 buc

Cosuri de gunoi selective- 10 buc

Flipchart- 13 buc

Panou pluta- 50 buc

Aviziere- 8 buc

Cos de gunoi selectiv- 2 buc

Cos de gunoi-14 buc

Tabla interactiva- 12 buc

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 330 451.64 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 2
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020 – Axa prioritară 13: Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b: Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul specific 13.1: Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

1. Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Aceste documente sunt:

• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

• cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia si al asociatiilor, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

• după caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice; alte documente edificatoare, după caz.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art.164, 165 și 167, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere,o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

2. Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt:

-Aleca Constantin-Primar, Radu Aurel-Viceprimar, Gherlan Elena Robertha– Secretar General-responsabil vizibilitate, Chirita Marinela – responsabil financiar proiect , Constantinescu Marius- manager proiect , Geica Valeria Geanina –responsabil achizitii publice proiect , Paun Paul Florian – responsabil tehnic proiect.

Consilieri locali: Oprea Nicolae, Ioja Marian, Dumitrescu Danut, Dobre Ion, Tablica Stan, Covrig Marian-Robert, Calota Curelaru Daniela, Lupu Petre, Ivanescu Gheorghe Dan, Tudor Gheorghe, Chirca Mircea, Serban Mitica .

Reprezentantii furnizorului de servicii auxiliare– ( management de proiect) : SC DOC VISION SRL, CUI 30357197 , Tataranu Liana Carina, administrator; (servicii de consultanta in achizitii publice, expert tehnico-financiar cooptat pe langa comisia de evaluare) SC DONDERA BUSINESS CONSULTING CUI: 39006181, Dondera Angela, administrator .

3. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se gaseasca in una din situatiile prevazute la art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016.

Declaratia privind evitarea conflictului de interese conform art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 se va prezenta o data cu formularul DUAE.

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii sale precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:

se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1,2,3,4,5Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat1. Ofertantul trebuie sa fi furnizat produse similare în ultimii 3 ani în valoare cumulata de cel putin: -330.000 lei pentru lotul 1-Articole de mobilier;- 120.000 lei pentru lotul 2; Dotari teren de fotbal si sala sport, - 85.000 lei pentru lotul 3- Echipamente IT si de proiectie, - 5000 lei pentru lotul 4- Echipamente de analiza ;- 95.000 lei pentru lotul 5-Echipament de sunet.Valoarea pentru demonstrarea experientei similare va rezulta prin însumarea valorilor de produse livrate la nivelul a maximum 3 contracte2. Cerința nr. 2 Informații privind partea/părţile din contract pe care operatorul economic intenţionează să o/le subcontracteze.3. Capacitatea tehnică și/sau profesională a operatorului economic poate fi susținută în conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

1.Se solicita ca valoarea experientei similare sa fie demonstrata prin prezentarea a cel mult trei contracte de furnizare produse ce vor avea o valoare care poate fi asimilata unei investitii similare ca si complexitate si performanta tehnica.Operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor.Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele prestate în trecut, corespunzător cerințelor autorității contractante. Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate.La nivelul DUAE trebuie precizate informații referitoare la : numărul și data contractului invocat drept experiență similară, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție, precum și ponderea pentru care a fost responsabil în furnizarea bunurilorDocumentele justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, după caz acestea putând fi:- procesul-verbal de predare primire si care sa ateste faptul ca produsele au fost furnizate în conformitate cu normele legale si/sau alte documente din care sa reiasa urmatoarele informatii: beneficiarul, cantitatea, perioada (inclusiv data încheierii contractului) sii locul furnizarii produselor;Documentele trebuie să ateste faptul că produsele au fost livrate în conformitate cu normele legale în domeniu și ca au fost duse la bun sfârșit.2.Ofertantul are obligația de a preciza partea/părțile din contract pe care urmează să le subcontracteze și datele de recunoaștere ale subcontractanților propuși, dacă aceștia sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei.Se va prezenta DUAE completat de ofertant în care va include și informații privind partea din contract care urmează a fi subcontractată și va avea anexat acordul de subcontractare (model orientativ Formular nr.3). Subcontractanții pe a căror capacități se bazează ofertantul vor completa la rândul lor un DUAE separat, incluzând informațiile referitoare la situațiile de excludere astfel cum acestea sunt menționate la art.164, 165 și 167 din Legea nr.98/2016 precum și cele care prezintă relevanță din perspectiva capacităților pe care se bazează ofertantul.Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere.Operatorul economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerințelor de calificare prin subcontractanți prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea AC. Autoritatea contractantă poate respinge subcontractantul propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere și solicită candidatului/ ofertantului o singură dată – înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt subcontractant.3.Se va prezenta DUAE completat de ofertant în care va include și informațiile cu privire la existența unei susțineri de terță parte, precum și celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE.Terțul/terții susținători vor completa DUAE cu informații privind nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător susținerii acordate.Odată cu depunerea DUAE se prezintă angajamentul terțului susținător împreună cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de către terț/terții susținători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora.Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirmă, faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care a acordat susținerea, fie prin identificarea resurselor tehnice și profesionale pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru).Totodată, prin angajamentul ferm, terțul/terții se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru prestarrea contractului de achiziţie publică. Răspunderea solidară a terțului/terților susținător/susținători se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajament.După caz, odată cu depunerea DUAE, se prezintă pe lângă angajamentul terțului susținator (impreună cu documente anexe la angajament, transmise acestora de către terț/terții susținători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora) și acordul de asociere.Subcontractanţii pe a căror capacităţi ofertantul/ candidatul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare şi selecţie sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp, şi angajamentul ferm. Autoritatea contractantă va lua în considerare această susţinere, ca probă a îndeplinirii criteriilor minime impuse în cadrul documentaţiei de atribuire dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii: a) terţul/terţii susţinător(i) pot dovedi că deţin resursele invocate ca element de susţinere a ofertantului/candidatului; b) ofertantul/candidatul poate demonstra că va dispune efectiv de resursele entităţilor ce acordă susţinerea, necesare pentru realizarea contractului, în cazul în care terţul susţinător nu este declarat subcontractant.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 23/05/2022
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 23/11/2022
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 23/05/2022
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

comisia de evaluare a ofertelor

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termenul de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute conform Legii nr.101/2016 .

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
14/04/2022