Servizzi - 207372-2021

27/04/2021    S81

in-Netherlands-The Hague: Servizzi ta’ Konsulenza u Konsultazzjoni Strateġika għas-Servizzi tal-Immaniġġjar tal-Bini u l-Faċilitajiet

2021/S 081-207372

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Europol
Indirizz postali: Eisenhowerlaan 73
Belt: The Hague
Kodiċi NUTS: NL332 Agglomeratie ’s-Gravenhage
Kodiċi postali: 2517 KK
Pajjiż: in-Netherlands
Posta elettronika: procurement@europol.europa.eu
Telefown: +31 703531594
Faks: +31 703180808
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: www.europol.europa.eu
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8340
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu b'mod elettroniku permezz ta': https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8340
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Ordni pubblika u sikurezza

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Servizzi ta’ Konsulenza u Konsultazzjoni Strateġika għas-Servizzi tal-Immaniġġjar tal-Bini u l-Faċilitajiet

Numru ta' referenza: 2103/C29/D
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
71315200 Servizzi ta' konsulenza dwar il-bini
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Din il-proċedura tal-ksib timmira li tidentifika kuntrattur għall-provvista ta’ servizzi ta’ konsulenza u konsultazzjoni strateġika fit-tliet oqsma li ġejjin:

1) Servizzi għall-immaniġġjar tal-akkomodazzjoni;

2) Servizzi ta’ konsulenza strateġika dwar in-negozju;

3) Servizzi ta’ mmaniġġjar ta’ faċilitajiet.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 3 300 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
71210000 Servizzi ta' pariri dwar l-arkitettura
71621000 Analiżi teknika jew servizzi ta' konsulenza
72220000 Servizzi dwar is-sistemi ta' konsulenza teknika speċjali
72224000 Servizzi ta' konsulenza dwar l-amministrazzjoni ta' priġett
79415200 Servizzi ta' konsulenza dwar id-disinn
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: NL Nederland
Kodiċi NUTS: NL332 Agglomeratie ’s-Gravenhage
II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Din il-proċedura tal-ksib timmira li tidentifika kuntrattur għall-provvista ta’ servizzi ta’ konsulenza u konsultazzjoni strateġika fit-tliet oqsma li ġejjin:

1) Servizzi għall-immaniġġjar tal-akkomodazzjoni;

2) Servizzi ta’ konsulenza strateġika dwar in-negozju;

3) Servizzi ta’ mmaniġġjar ta’ faċilitajiet.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 3 300 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 48
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:

Ara l-indirizz tal-internet ipprovdut fit-taqsima I.3).

II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: iva
Deskrizzjoni ta’ għażliet:

Ara l-indirizz tal-internet ipprovdut fit-taqsima I.3).

II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kundizzjonijiet:

Kif mistqarr fid-dokumenti tal-ksib.

III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim
Ftehim qafas b’operatur wieħed
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 28/05/2021
Ħin lokali: 15:00
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Bulgaru, Ċek, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Ingliż, Spanjol, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Litwan, Latvjan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Svediż
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 6 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 01/06/2021
Ħin lokali: 15:00
Post:

Europol Headquarters, Eisenhowerlaan 73, The Hague, IN-NETHERLANDS jew Europol Satellite Building, Jan Willem Frisolaan 13, The Hague, IN-NETHERLANDS

Fid-dawl tas-sitwazzjoni tal-Covid-19, l-Europol tista' tiddeċiedi li:

(i) tipposponi seduta tal-ftuħ (u tieħu f'kunsiderazzjoni l-validità tal-offerti); u/jew

(ii) torganizza sessjoni tal-ftuħ permezz ta’ konferenza bil-vidjow li tiżgura li r-rappreżentanti ta’ dawk li jitfgħu l-offerti jkunu ġew identifikati.

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

Massimu ta' rappreżentant wieħed għal kull min jitfa’ offerta. Għal raġunijiet ta’ sigurtà, dawk li jitfgħu l-offerti għandhom jirreġistraw sad-data tal-għeluq mogħtija (jekk jogħġbok ara l-Ittra tal-Istedina għall-Offerti u l-Ispeċifikazzjonijiet tas-Sejħa għall-Offerti) biex jitħallew jattendu s-sessjoni tal-ftuħ.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: iva
Żmien stmat biex jiġu ppubblikati aktar avviżi:

Fi żmien madwar 4 snin.

VI.3)Informazzjoni addizzjonali:

F’każ ta’ nuqqas ta’ disponibbiltà jew tfixkil fil-funzjonament tal-mezzi elettroniċi ta’ komunikazzjoni pprovduti fit-Taqsima I.3) fl-aħħar ħamest ijiem kalendarji qabel id-data tal-għeluq għall-wasla indikata fit-Taqsima IV.2.2), il-Europol jirriżerva:

(i) id-dritt li dan il-limitu taż-żmien jiġi estiż;

(ii) li jipposponi d-data u l-ħin tal-ftuħ tal-offerti msemmija fit-Taqsima IV.2.7) kif xieraq u jippubblika dawn il-bidliet fl-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3), mingħajr pubblikazzjoni minn qabel ta’ tiswija għal dan l-avviż. L-operaturi ekonomiċi interessati f'dan il-ksib huma mistiedna biex jabbonaw mas-sejħa għall-offerti fl-indirizz f'Taqsima I.3) sabiex jingħataw notifika meta jkunu ppubblikati t-tagħrif jew id-dokumenti ġodda.

VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

Fi żmien xahrejn (2) mill-avviż dwar id-deċiżjoni tal-għoti, jista' jitressaq appell quddiem il-korp ta' reviżjoni taħt it-Titlu VI.4.1). Tista' tissottometti kwalunkwe osservazzjonijiet dwar il-proċedura tal-għoti lill-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt indikata taħt it-Titlu l.1). Jekk temmen li kien hemm amministrazzjoni ħażina, tista' tressaq ilment lill-Ombudsman Ewropew fi żmien sentejn (2) mid-data li fiha sirt taf dwar il-fatti li fuqhom huwa bbażat l-ilment (ara http://www.ombudsman.europa.eu). Ilment bħal dan mhux se jwassal biex jew ikun sospiż il-limitu taż-żmien għat-tressiq ta' appell jew biex jinfetaħ perijodu ġdid għat-tressiq ta' appell.

VI.4.4)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Europol
Indirizz postali: Eisenhowerlaan 73
Belt: The Hague
Kodiċi postali: 2517 KK
Pajjiż: in-Netherlands
Posta elettronika: procurement@europol.europa.eu
Telefown: +31 703025000
Faks: +31 703180808
Indirizz tal-Internet: http://www.europol.europa.eu
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
20/04/2021