Palvelut - 207543-2015

Näytä suppea näkymä

17/06/2015    S115

Luxemburg-Luxemburg: Hiilidioksidipäästöjen ennakkoarviointien tuottamiseksi ehdotetun menetelmän sopivuuden tarkastaminen

2015/S 115-207543

Hankintailmoitus

Palvelut

Direktiivi 2004/18/EY

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)

Virallinen nimi: Euroopan komissio, Eurostat
Postiosoite: Jean Monnet -rakennus, rue Alcide de Gasperi
Postitoimipaikka: Luxemburg
Postinumero: 2920
Maa: Luxemburg
Vastaanottaja: Marcel Jortay, linjan E (alakohtaiset tilastot ja aluetilastot) johtaja
Sähköpostiosoite: estat-directorate-e-call-for-tenders@ec.europa.eu
Faksi: +352 4301-37316

Internet-osoite (-osoitteet):

Hankintaviranomaisen yleisosoite: http://ec.europa.eu/eurostat/callsfortenders

Sähköinen tiedonsaanti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=863

Osoite, josta saa lisätietoja:
Virallinen nimi: Euroopan komissio, Eurostat, linja E – alakohtaiset tilastot ja aluetilastot, linjan E rahoituksesta vastaava yksikkö
Postiosoite: Jean Monnet -rakennus, rue Alcide de Gasperi
Postitoimipaikka: Luxemburg
Postinumero: 2920
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: estat-directorate-e-call-for-tenders@ec.europa.eu
Faksi: +352 4301-37316

Osoite, josta saa eritelmiä ja täydentäviä asiakirjoja (myös kilpailullista neuvottelumenettelyä ja dynaamista hankintajärjestelmää koskevia asiakirjoja):
Virallinen nimi: Euroopan komissio, Eurostat, linja E – alakohtaiset tilastot ja aluetilastot, linjan E rahoituksesta vastaava yksikkö
Postiosoite: Jean Monnet -rakennus, rue Alcide de Gasperi
Postitoimipaikka: Luxemburg
Postinumero: 2920
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: estat-directorate-e-call-for-tenders@ec.europa.eu
Faksi: +352 4301-37316
Internet-osoite: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=863

Osoite, johon tarjoukset tai osallistumishakemukset on lähetettävä:
Virallinen nimi: Euroopan komissio, Eurostat, yksikkö A.5
Postiosoite: (CAD) BECH F2/907, Jean Monnet -rakennus – pääsisäänkäynti, rue Albert Wehrer
Postitoimipaikka: Luxemburg
Postinumero: 2920
Maa: Luxemburg

I.2)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.3)Pääasiallinen toimiala
Muu: tilastot.
I.4)Hankintasopimus tehdään muiden hankintaviranomaisten puolesta
Hankintaviranomainen tekee hankintoja muiden hankintaviranomaisten puolesta: ei

II kohta: Hankintasopimuksen kohde

II.1)Kuvaus
II.1.1)Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi:
Hiilidioksidipäästöjen ennakkoarviointien tuottamiseksi ehdotetun menetelmän sopivuuden tarkastaminen
II.1.2)Sopimuksen tyyppi sekä toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka
Palvelut
Palvelujen pääluokka nro 10: Markkinatutkimus- ja otantatutkimuspalvelut
Pääasiallinen toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka: sopimusosapuolen toimitilat.
NUTS-koodi
II.1.3)Tietoa julkisesta hankintasopimuksesta, puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä (DPS)
Tähän ilmoitukseen liittyy julkisia hankintoja koskeva sopimus
II.1.4)Tietoa puitejärjestelystä
II.1.5)Lyhyt kuvaus sopimuksesta tai hankinnasta (hankinnoista)
Tämän tarjouspyynnön kohteena on
— hiilidioksidipäästöjen ennakkoarviointien laskeminen kuukausittaisten yhteenlaskettujen energiaa koskevien tietojen avulla,
— suuntausmenetelmän arvioiminen hiilidioksidipäästöjen ennakkoarviointia varten,
— kuukausittaisten energiaa koskevien tietojen laadun arvioiminen.
II.1.6)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)

79330000 Tilastointipalvelut

II.1.7)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Sopimukseen sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): kyllä
II.1.8)Osat
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.9)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2)Sopimuksen kattama määrä tai sopimuksen laajuus
II.2.1)Kokonaismäärä tai laajuus:
Noin 180 henkilötyöpäivää 35 kuukauden aikana. Oletuksena on, että vanhempi tilastotieteilijä toteuttaa 50 prosenttia työstä ja nuorempi tilastotieteilijä toteuttaa toiset 50 prosenttia työstä. Lisäksi oletuksena on, että ensimmäisenä vuotena käytetään enemmän henkilötyöpäiviä kuin toisena ja kolmantena vuonna.
II.2.2)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.3)Tietoa järjestelmien jatkamisesta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.3)Hankintasopimuksen kesto tai loppuun saattamisen määräaika
Kesto (kuukausina): 35 (sopimuksen tekemisestä)

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Hankintasopimukseen liittyvät ehdot
III.1.1)Vaaditut takuut ja vakuudet:
III.1.2)Tärkeimmät rahoitus- ja maksuehdot ja/tai viittaus niitä koskeviin määräyksiin:
III.1.3)Sopimuspuoleksi valittavalta taloudellisten toimijoiden ryhmältä vaadittava oikeudellinen muoto:
III.1.4)Muut erityisehdot
Hankintasopimuksen toteuttamiseen sovelletaan erityisehtoja: ei
III.2)Osallistumisehdot
III.2.1)Taloudellisten toimijoiden henkilökohtainen tilanne, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä: katso tarjouseritelmät osoitteesta https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=863

III.2.2)Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne

Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä: katso tarjouseritelmät osoitteesta https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=863

III.2.3)Tekninen suorituskyky
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä:

katso tarjouseritelmät osoitteesta https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=863

III.2.4)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.3)Palveluhankintasopimukseen liittyvät ehdot
III.3.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
Palvelun suorittaminen on varattu tietylle ammattikunnalle: ei
III.3.2)Palvelun suorittamisesta vastaava henkilöstö
Oikeushenkilöiden on ilmoitettava palvelun suorittamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimet ja ammatillinen pätevyys: kyllä

IV kohta: Menettely

IV.1)Menettelyn luonne
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.2)Tarjous- tai osallistumishakemuksen saavien toimijoiden lukumäärää koskevat rajoitukset
IV.1.3)Toimijoiden lukumäärän rajoittaminen neuvottelun aikana
IV.2)Ratkaisuperusteet
IV.2.1)Ratkaisuperusteet
Taloudellisesti edullisin tarjous, kun otetaan huomioon eritelmissä, tarjouspyynnössä tai neuvottelukutsussa mainitut perusteet
IV.2.2)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
Sähköistä huutokauppaa käytetään: ei
IV.3)Hallinnolliset tiedot
IV.3.1)Hankintaviranomaisen asiakirja-aineistolle antama viitenumero:
ESTAT/E/2015/025.
IV.3.2)Samaa hankintasopimusta koskeva ilmoitus / koskevia ilmoituksia on julkaistu aiemmin
ei
IV.3.3)Eritelmien ja täydentävien asiakirjojen tai hankekuvauksen saantia koskevat ehdot
Asiakirjapyyntöjen esittämisen tai asiakirjojen saatavuuden määräaika: 29.7.2015 - 16:30
Asiakirjat ovat maksullisia: ei
IV.3.4)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
5.8.2015 - 16:30
IV.3.5)Päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.3.6)Kieli (kielet), jolla (joilla) tarjoukset tai osallistumispyynnöt voidaan laatia
Mikä tahansa EU:n virallinen kieli
IV.3.7)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 12 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.3.8)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 17.8.2015 - 10:00

Paikka:

Eurostat, huone B4/444, Joseph Bech -rakennus, 5, rue Alphonse Weicker, 2721 Luxemburg (Kirchberg), LUXEMBURG.

Tarjousten avaustilaisuudessa saa olla läsnä ulkopuolisia henkilöitä: kyllä
Lisätietoa valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä: Yksi valtuutettu edustaja kultakin tarjoajalta voi osallistua tähän avaustilaisuuteen. Tarjoajan tai tämän asianmukaisesti valtuuttaman edustajan allekirjoittama kirjallinen valtuutus on esitettävä avauskomitean puheenjohtajalle.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankintasopimus liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
VI.3)Lisätiedot
Tarjousasiakirjat ovat ladattavissa kohdassa I.1 mainitusta osoitteesta. Kyseistä verkkosivustoa päivitetään säännöllisesti, ja tarjoajien on itse huolehdittava päivitysten ja muutosten seuraamisesta tarjousmenettelyn aikana.
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin

Virallinen nimi: unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxemburg
Postinumero: 2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100
Internet-osoite: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Muutoksenhaku
Muutoksenhaun määräaikoja koskevat tarkat tiedot: Mahdollisia sopimuksentekomenettelyä koskevia huomautuksia voidaan lähettää kohdassa I.1 ilmoitetulle hankintaviranomaiselle.

Siinä tapauksessa, että tarjoaja kokee hallinnollisen epäkohdan aiheutuneen, asiasta voidaan tehdä valitus Euroopan oikeusasiamiehelle kahden vuoden kuluessa siitä päivämäärästä, jona valituksen perusteena olevat seikat havaittiin (katso http://www.ombudsman.europa.eu). Kyseinen valitus ei pidennä muutoksenhakupyyntöjen jättämisen määräaikaa, eikä sen vuoksi muutoksenhakupyynnön jättämiselle määrätä uutta määräaikaa.

Muutoksenhakupyynnöt on jätettävä kohdassa VI.4.1 mainitulle elimelle kahden kuukauden kuluessa sopimuksentekoa koskevan päätöksen ilmoittamisesta.
VI.4.3)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhausta
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
5.6.2015