Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Építési beruházás - 207712-2021

27/04/2021    S81

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2021/S 081-207712

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_65551132
Postai cím: Istvánmezei út 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Markek Viktor
E-mail: ekr@bmsk.hu
Telefon: +36 12078759
Fax: +36 14714290
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bmsk.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Tatabányai sportcsarnok tervezése és kivitelezése

Hivatkozási szám: EKR000556772019
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Tatabányai sportcsarnok tervezése és kivitelezése

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45110000 Épületbontás és bontási munka, földmunka
45210000 Magasépítési munka
45212220 Többcélú sportlétesítmények építése
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
A teljesítés fő helyszíne:

Tatabánya 0948,0952,2100,2075/2,2084,2076/7,0949/1,0951,0953/1,0949/2-0949/123-ig terjedő hrsz ing.-ok, ill. e földrészletekből a telekalak.-i elj.-ok jogerős bef. követően kial. földrészl.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

A Beruházás célja egy legalább 6000 fő néző befogadóképességű, kézilabda nemzetközi- és világversenyek megtartására és azok televíziós közvetítésére alkalmas multifunkcionális sportcsarnok létesítése Tatabányán. A fejlesztés megvalósítása révén a sportcsarnok hozzájárul a városlakók kulturált sportolási igényeinek kielégítéséhez, modern körülményeket teremt a kézilabda utánpótlás és felnőtt sportolói számára a mindennapi felkészüléshez, továbbá nemzetközi versenyelőírásoknak megfelelő körülmények megteremtéséhez. A Sportcsarnok küzdőterének tiszta, akadálymentes maximális mérete: 64,4 m x 45,00 m = 2898 m2, belmagassága: nettó 12,50 m. Tervezési feladat: – a közb.-i dok.-ok részét képező jóváhagyási terv alapján engedélyezési tervdok. elkészítése, a szükséges jogszabályokban előírt engedélyek, hozzájárulások, vagy nyilatkozatok beszerzésével, – az engedélyeztetésben való közreműködés, tervek feltöltése és menedzselése az ÉTDR-rendszerben meghatalmazás alapján, – a kiviteli tervdok. elkészítése (árazott és árazatlan, tételes költségvetéssel, bútorozással, berendezéssel), az AK utasításának és előírásainak megfelelően, a magyar műszaki előírások betartása mellett, a mindenkor érvényben, hatályban lévő jogszabályok, rendeletek, előírások tartalmi és formai követelményeinek, elvárásainak megfelelően, – a tervezői művezetés biztosítása a kivitelezés lezárásáig.

Szállítandó tervek mennyisége: 3 példányban papír alapon, magyar nyelven és .pdf/A; pdf; pla illetve .dwg formátumban 3 példányban CD lemezen. Kivitelezési feladat: – A jogerős építési engedély és egyéb engedélyek, valamint a kiviteli tervdok. alapján történő komplett, kulcsrakész kivitelezés megvalósítása a kapcsolódó sporttechnológiai, környezetrendezési, külső út- és közműépítési munkákkal, továbbá a nem jogerős használatbavételi engedély megszerzése. – Az elkészített tervdokumentációkon túl szükségessé váló tervdokumentációk elkészítése és jóváhagyatása. – Az építési engedélyen kívül szükséges építési és létesítési engedélyek, tulajdonosi, szolgáltatói, kezelői hozzájárulások beszerzése. – Az üzembe helyezéshez szükséges valamennyi hatósági engedély, tulajdonosi, szolgáltatói, kezelői hozzájárulás beszerzése. A kivitelezés mennyiségi jellemzői: A küzdőtér maximális alapterülete területe: 2898 m2 Alagsori szint hasznos alapterülete: 8563,02 m2 Mezzanine szint hasznos alapterülete: 564,79 m2 Földszint hasznos alapterülete: 5020,07 m2 Első szint hasznos alapterülete: 3852,21 m2 Technikai szint hasznos alapterülete: 1118,62 m2 Tervezett hasznos alapterület összesen: 19118,71 m2 Tetőfedés: a homlokzati részfelületekre is leforduló keményhéjalású íves felületű tetőfedés készítendő összesen 16667 m2 felülettel, teljes rendszerben, hőszigeteléssel együtt. Lelátók befogadóképessége: Teleszkópos mobil letátók: 2500 ülés Fix vasbeton lelátók: 3543 ülés, ebből 454 VIP ülés, és 100 sajtó ülés asztallal kialakítva. Összesen 6043 férőhely.

Egyéb kiszolgáló létesítmények Tereprendezés, füvesítés, növényesítés és térvilágítás kialakítása a telken belül. Szilárd és zúzottkő burkolatú telken belüli út, parkoló és gyalogutak készítése. Információs táblarendszer kialakítása telekhatáron belül. 1800 Lux teljesítményű pályavilágítás építése. Az épület külső díszvilágításának elkészítése. Az építmény tervezett alapfunkciója – egy legalább 6000 fő néző befogadóképességű, kézilabda nemzetközi- és világversenyek megtartására és azok televíziós közvetítésére alkalmas sportcsarnok.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 25/09/2019
Befejezés: 31/10/2021
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 186-451710

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Tatabányai sportcsarnok tervezése és kivitelezése

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
09/09/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_98612893
Postai cím: Fő utca 217.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: info@fejerbalzrt.com
Telefon: +36 309406529
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Építő- és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_14097142
Postai cím: Németvölgyi út 146.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
E-mail: info@epkar.hu
Telefon: +36 307683562
Fax: +36 14223559
Internetcím: http://www.epkar.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 18 557 591 320.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A szerződésmódosítás időpontja: 2021.1.7.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
22/04/2021

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45110000 Épületbontás és bontási munka, földmunka
45210000 Magasépítési munka
45212220 Többcélú sportlétesítmények építése
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
A teljesítés fő helyszíne:

Tatabánya 0948,0952,2100,2075/2,2084,2076/7,0949/1,0951,0953/1,0949/2-0949/123-ig terjedő hrsz ing.-ok, ill. e földrészletekből a telekalak.-i elj.-ok jogerős bef. követően kial. földrészl.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Beruházás célja egy legalább 6000 fő néző befogadóképességű, kézilabda nemzetközi- és világversenyek megtartására és azok televíziós közvetítésére alkalmas multifunkcionális sportcsarnok létesítése Tatabányán. A fejlesztés megvalósítása révén a sportcsarnok hozzájárul a városlakók kulturált sportolási igényeinek kielégítéséhez, modern körülményeket teremt a kézilabda utánpótlás és felnőtt sportolói számára a mindennapi felkészüléshez, továbbá nemzetközi versenyelőírásoknak megfelelő körülmények megteremtéséhez. A Sportcsarnok küzdőterének tiszta, akadálymentes maximális mérete: 64,4 m x 45,00 m = 2898 m2, belmagassága: nettó 12,50 m. Tervezési feladat: – a közb.-i dok.-ok részét képező jóváhagyási terv alapján engedélyezési tervdok. elkészítése, a szükséges jogszabályokban előírt engedélyek, hozzájárulások, vagy nyilatkozatok beszerzésével, – az engedélyeztetésben való közreműködés, tervek feltöltése és menedzselése az ÉTDR-rendszerben meghatalmazás alapján, – a kiviteli tervdok. elkészítése (árazott és árazatlan, tételes költségvetéssel, bútorozással, berendezéssel), az AK utasításának és előírásainak megfelelően, a magyar műszaki előírások betartása mellett, a mindenkor érvényben, hatályban lévő jogszabályok, rendeletek, előírások tartalmi és formai követelményeinek, elvárásainak megfelelően, – a tervezői művezetés biztosítása a kivitelezés lezárásáig.

Szállítandó tervek mennyisége: 3 példányban papír alapon, magyar nyelven és .pdf/A; pdf; pla illetve .dwg formátumban 3 példányban CD lemezen. Kivitelezési feladat: – A jogerős építési engedély és egyéb engedélyek, valamint a kiviteli tervdok. alapján történő komplett, kulcsrakész kivitelezés megvalósítása a kapcsolódó sporttechnológiai, környezetrendezési, külső út- és közműépítési munkákkal, továbbá a nem jogerős használatbavételi engedély megszerzése. – Az elkészített tervdokumentációkon túl szükségessé váló tervdokumentációk elkészítése és jóváhagyatása. – Az építési engedélyen kívül szükséges építési és létesítési engedélyek, tulajdonosi, szolgáltatói, kezelői hozzájárulások beszerzése. – Az üzembe helyezéshez szükséges valamennyi hatósági engedély, tulajdonosi, szolgáltatói, kezelői hozzájárulás beszerzése. A kivitelezés mennyiségi jellemzői: A küzdőtér maximális alapterülete területe: 2898 m2 Alagsori szint hasznos alapterülete: 8563,02 m2 Mezzanine szint hasznos alapterülete: 564,79 m2 Földszint hasznos alapterülete: 5020,07 m2 Első szint hasznos alapterülete: 3852,21 m2 Technikai szint hasznos alapterülete: 1118,62 m2 Tervezett hasznos alapterület összesen: 19118,71 m2 Tetőfedés: a homlokzati részfelületekre is leforduló keményhéjalású íves felületű tetőfedés készítendő összesen 16667 m2 felülettel, teljes rendszerben, hőszigeteléssel együtt. Lelátók befogadóképessége: Teleszkópos mobil letátók: 2500 ülés Fix vasbeton lelátók: 3543 ülés, ebből 454 VIP ülés, és 100 sajtó ülés asztallal kialakítva. Összesen 6043 férőhely.

Egyéb kiszolgáló létesítmények Tereprendezés, füvesítés, növényesítés és térvilágítás kialakítása a telken belül. Szilárd és zúzottkő burkolatú telken belüli út, parkoló és gyalogutak készítése. Információs táblarendszer kialakítása telekhatáron belül. 1800 Lux teljesítményű pályavilágítás építése. Az épület külső díszvilágításának elkészítése. Az építmény tervezett alapfunkciója – egy legalább 6000 fő néző befogadóképességű, kézilabda nemzetközi- és világversenyek megtartására és azok televíziós közvetítésére alkalmas sportcsarnok.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 25/09/2019
Befejezés: 31/10/2021
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 18 488 290 760.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_98612893
Postai cím: Fő utca 217.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: info@fejerbalzrt.com
Telefon: +36 309406529
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Építő-és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_14097142
Postai cím: Németvölgyi út 146.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
E-mail: info@epkar.hu
Telefon: +36 307683562
Fax: +36 14223559
Internetcím: http://www.epkar.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

1. A Szerződés 11.1.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„A Felek a teljesítési (rész)határidőket az alábbiak szerint állapítják meg:

a) a Beruházási Ügynökség által jóváhagyott Engedélyezési Tervek ÉTDR-be történő feltöltése: a Szerződés hatálybalépésétől számított 60 (hatvan) naptári napon belül;

b) a Beruházási Ügynökség által jóváhagyott alapozási és tartószerkezeti tervek átadása: az építési engedély jogerőre emelkedéséről (véglegessé válásától) számított 90 (kilencven) naptári napon belül;

c) a Beruházási Ügynökség által jóváhagyott belsőépítészeti terveket nem tartalmazó Kiviteli Tervek átadása: az építési engedély jogerőre emelkedéséről (véglegessé válásától) számított 150 (százötven) naptári napon belül;

d) a Beruházási Ügynökség által jóváhagyott belsőépítészeti terveket is tartalmazó Kiviteli Tervek átadása: az építési engedély jogerőre emelkedéséről (véglegessé válásától) számított 200 (kettőszáz) naptári napon belül (kötbérterhes részhatáridő);

e) a Kivitelezés 10 %-os (tíz százalékos) készültségi foka;

f) a Kivitelezés 20 %-os (húsz százalékos) készültségi foka;

g) a Kivitelezés 30 %-os (harminc százalékos) készültségi foka;

h) a Kivitelezés 40 %-os (negyven százalékos) készültségi foka;

i) a Kivitelezés 50 %-os (ötven százalékos) készültségi foka (kötbérterhes részhatáridő): 2021. január 29.;

j) a Kivitelezés 60 %-os (hatvan százalékos) készültségi foka;

k) a Kivitelezés 70 %-os (hetven százalékos) készültségi foka;

l) a Kivitelezés 80 %-os (nyolcvan százalékos) készültségi foka;

m) a Kivitelezés 90 %-os (kilencven százalékos) készültségi foka;

n) a Kivitelezés 100 %-os (száz százalékos) készültségi foka: a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének napja (kötbérterhes véghatáridő): 2021. október 31.;

o) a Végleges Átadás befejezése;”

2. A Szerződés 2. számú melléklete ”A Vállalkozó ajánlata - műszaki ütemterv és pénzügyi ütemterv” helyébe a jelen Szerződésmódosítás 2. és 3. számú melléklete lép.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

1. Felek rögzítik, hogy a Beruházás kivitelezésének megkezdését követően Megrendelő a Kbt. 98. § (2) bekezdésének e) pontja szerinti, rendkívüli sürgősségre alapított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytatott le „A tatabányai multifunkcionális sportcsarnok építésére irányuló beruházáshoz kapcsolódó, annak kivitelezésével párhuzamosan megvalósítandó földelszállítási és földlerakási feladatok elvégzése” tárgyban, mely eljárás nyertes ajánlattevője a FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zrt. lett. Az eljárás alapján a Beruházási Ügynökség mint megrendelő és a FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zrt. mint vállalkozó által megkötendő, „A tatabányai multifunkcionális sportcsarnok építésére irányuló beruházáshoz kapcsolódó, annak kivitelezésével párhuzamosan megvalósítandó földelszállítási és földlerakási feladatok elvégzése” tárgyú szerződés (a továbbiakban: „Földelszállítási Szerződés”) szerinti feladatok elvégzése szoros organizációs összefüggésben áll a Beruházás kivitelezésével. A Földelszállítási Szerződés azonban csak akkor kerülhetett megkötésre, amikor a szerződés szerinti fizetési kötelezettségek teljesítéséhez a szükséges forrás a Beruházási Ügynökség részére biztosításra került. Ennek megfelelően a Szerződés 2020. november 27. napján került megkötésre és lépett hatályba.

2. Vállalkozó 2020.9.18. napján kelt akadályközlésében (továbbiakban: „Akadályközlés”) jelezte, hogy a Szerződés 11.1.2.i) pontjában meghatározott, a Kivitelezés 50 %-os készültségére vonatkozó kötbérterhes teljesítési határidő szerződésszerű teljesítése tekintetében akadályoztatva van az alábbiak miatt:

A Földelszállítási Szerződés még nem került megkötésre, az ott meghatározott, a szennyezett talaj elszállítására vonatkozó feladat nem indult meg, ebből fakadóan a Vállalkozó az Akadályközlésében felsorolt kivitelezési tevékenységekben és az azokra épülő további feladatokban akadályoztatva van. Mindezekből fakadóan Vállalkozó a Szerződés 11.1.2.i) pontjában meghatározott teljesítési határidőn belül nem tudja teljesíteni a Kivitelezés 50 %-os készültségét, így annak módosítása indokolt.

3. Felek rögzítik, hogy a Földelszállítási Szerződés megkötésének elmaradásából fakadó akadályoztatással Vállalkozó a Szerződés megkötésére irányuló konzultáció során, az ajánlattételkor nem számolhatott.

4. Megrendelő a fentiek alapján Akadályközlést elfogadta.

5. Felek rögzítik, hogy a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontjával összhangban, a jelen szerződés-módosítás szükségességét jelentő körülmények, olyan körülmények, amelyeket a Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, továbbá a jelen szerződés-módosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét és a Szerződés szerinti ellenérték nem növekedik.

6. Felek erre tekintettel módosítani kívánják a Szerződés 11.1.2. pontjában meghatározott teljesítési határidőt.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 18 557 591 320.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 18 488 290 760.00 HUF