Építési beruházás - 207713-2021

27/04/2021    S81

Magyarország-Budapest: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka

2021/S 081-207713

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: AK18470
Postai cím: Pap Károly utca 4–6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Módos István
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Telefon: +36 12390420
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nfp.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a „Tarnaméra központú agglomeráció szennyvízelvezetése és - tisz-títása” c. projektkeretében megvalósuló feladatokhoz

II.1.2)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a „Tarnaméra központú agglomeráció szennyvízelvezetése és - tisz-títása” c. projektkeretében megvalósuló feladatokhoz

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45232400 Szennyvízcsatorna építése
45232410 Csatornahálózat építése
45232411 Szennyvízcsővezeték építése
45232420 Szennyvíztisztító építése
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45233223 Úttest újraburkolása
45233228 Útburkolat építése
45232423 Szennyvízszivattyú-állomás építése
45252100 Szennyvíztisztító mű építési munkái
45252127 Szennyvízkezelő mű építési munkái
45252130 Szennyvíztelepi berendezések
39350000 Szennyvíztisztító telepi berendezések
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU312 Heves
A teljesítés fő helyszíne:

Tarnaméra település 07 hrsz., Boconád, Nagyfüged települések

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

A Kormány az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.)rendeletében Ajánlatkérő feladatai közé utalja többek között a szennyvízelvezetési és -tisztítási beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítását.

Ennek megfelelően a jelen közbeszerzési eljárás második részének tárgya: „Vállalkozási szerződés a „Tarnaméra központú agglomeráció szennyvízelvezetése és - tisztítása” c. projekt keretében megvalósuló feladatokhoz”

Az érintett települések:

Boconád, Nagyfüged, Tarnaméra

A kivitelezés főbb tájékoztató jellegű mennyiségei az alábbiak:

Kivitelezés tájékoztató mennyi-ségei Tarnaméra Boconád Nagyfüged

Szennyvízcsatorna hálózat építése

Házi bekötések száma (db) 774 630 678

Gravitációs gerincvezeték hossza (m) 11 175,0 10 644,0 12 715,0

Nyomóvezeték hossza (m) 3 468,0 3 556,0 6 540,0

Közterületi átemelő (db) 5 6 4

Házi átemelő beépítése (db) 0 0 0

Új szennyvíztisztító telep létesítése

Szennyvíztisztító telep helye Tarnaméra, hrsz. 07.

Hidraulikai kapacitása (m3/nap) 452

Biológiai kapacitása (LE) 5 130

Az agglomeráció települései jelenleg csatornázatlanok és szennyvíztisztító teleppel sem rendelkeznek. A beruházás célja Tarnaméra, Boconád és Nagyfüged települések csatornahálózatának kiépítése, valamint az összegyűjtött szennyvíz tisztítása a tervezett közös szennyvíztisztító telepen.

A tervezési és kivitelezési feladatokra vonatkozó leírás az ajánlattételi dokumentáció III. kötetében található Megrendelői követelmények c. mellékletben került csatolásra.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 1095
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-2.2.2.-15-2016-000121

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 182-411359

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a „Tarnaméra központú agglomeráció szennyvízelvezetése és - tisz-títása” c. projektkeretében megvalósuló feladatokhoz

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
13/09/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Mészáros és Mészáros Kft.
Postai cím: 0311/5. hrsz.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 4 208 500 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A KBt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
22/04/2021

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45232400 Szennyvízcsatorna építése
45232410 Csatornahálózat építése
45232411 Szennyvízcsővezeték építése
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45232420 Szennyvíztisztító építése
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45233223 Úttest újraburkolása
45233228 Útburkolat építése
45232423 Szennyvízszivattyú-állomás építése
45252100 Szennyvíztisztító mű építési munkái
45252127 Szennyvízkezelő mű építési munkái
45252130 Szennyvíztelepi berendezések
39350000 Szennyvíztisztító telepi berendezések
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU312 Heves
A teljesítés fő helyszíne:

Tarnaméra település 07 hrsz., Boconád, Nagyfüged települések

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Kormány az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.)rendeletében Ajánlatkérő feladatai közé utalja többek között a szennyvízelvezetési és -tisztítási beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítását.

Ennek megfelelően a jelen közbeszerzési eljárás második részének tárgya: „Vállalkozási szerződés a „Tarnaméra központú agglomeráció szennyvízelvezetése és - tisztítása” c. projekt keretében megvalósuló feladatokhoz”

Az érintett települések:

Boconád, Nagyfüged, Tarnaméra

A kivitelezés főbb tájékoztató jellegű mennyiségei az alábbiak:

Kivitelezés tájékoztató mennyi-ségei Tarnaméra Boconád Nagyfüged

Szennyvízcsatorna hálózat építése

Házi bekötések száma (db) 774 630 678

Gravitációs gerincvezeték hossza (m) 11 175,0 10 644,0 12 715,0

Nyomóvezeték hossza (m) 3 468,0 3 556,0 6 540,0

Közterületi átemelő (db) 5 6 4

Házi átemelő beépítése (db) 0 0 0

Új szennyvíztisztító telep létesítése

Szennyvíztisztító telep helye Tarnaméra, hrsz. 07.

Hidraulikai kapacitása (m3/nap) 452

Biológiai kapacitása (LE) 5 130

Az agglomeráció települései jelenleg csatornázatlanok és szennyvíztisztító teleppel sem rendelkeznek. A beruházás célja Tarnaméra, Boconád és Nagyfüged települések csatornahálózatának kiépítése, valamint az összegyűjtött szennyvíz tisztítása a tervezett közös szennyvíztisztító telepen.

A tervezési és kivitelezési feladatokra vonatkozó leírás az ajánlattételi dokumentáció III. kötetében található Megrendelői követelmények c. mellékletben került csatolásra.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 1319
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 4 208 500 000.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Postai cím: 0311/5. hrsz.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

3.1. Felek - figyelemmel a Mérnökhatározatban foglaltakra - a Szerződés Szerződéses Megállapodásának 3.2. pontjában rögzített Szerződéses Árat a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján, míg a Szerződés Szerződéses Megállapodásának 4.1. pontjában rögzített teljesítési határidőt arra tekintettel módosítják, hogy az a Szerződéses Ár változásával összefügg, akképpen, hogy a módosítással érintett szövegrészeket dőlten, félkövéren szedve jelölik:

3.2. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésmódosítás hatálybalépésével a Szerződés Szerződéses Megállapodásának 3.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„A Szerződéses Ár 4 346 111 840 forint, azaz Négymilliárd-háromszáznegyvenhatmillió-száztizenegyezer-nyolcszáznegyven forint.”

3.3. Felek a Szerződéses Ár módosításának módját az alábbiak szerint határozták meg:

A jelen szerződésmódosítással meghatározott Szerződéses Ár megegyezik a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő által a szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban megajánlott Egyösszegű Ajánlati Ár, illetve a jelen szerződésmódosítás 1. sz mellékletét képező Mérnökhatározatban hivatkozott és a Mérnökhatározat mellékletét képező 1. sz. akadályközléssel kapcsolatosan felmerülő Vállalkozói követelés összegével.

3.4. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésmódosítás hatálybalépésével a Szerződés Szerződéses Megállapodása 4.1. pontjának első mondata az alábbiak szerint módosul:

„A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megvalósítását a szerződés hatályba lépésétől számított 1319 napos időtartamon belül köteles teljesíteni.”

VII.2.2)A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:

A módosításban ismertetett indokok alapján.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 4 208 500 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 4 346 111 840.00 HUF