Services - 207783-2018

15/05/2018    S91    - - Services - Informations complémentaires - Procédure ouverte 

Roumanie-Bucarest: Services de conseil en matière d'ingénierie et de construction

2018/S 091-207783

Compania Națională de Căi Ferate „CFR” — S.A., Str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Bogdan Iulian Stănescu, București 010873, Roumanie. Téléphone: +40 372843299. Fax: +40 213192432. E-mail: iulian.stanescu@cfr.ro

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 7.4.2018, 2018/S 068-152230)

Objet:
CPV:71310000, 71520000, 79341000

Services de conseil en matière d'ingénierie et de construction

Services de conduite des travaux

Services de publicité

Au lieu de: 

Cap. III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

Cerinta nr. 2:

Informatii privind neincadrarea in prevederile art. 73 din Legea 99/2016

Persoane cu functie de decizie din cadrul institutiei implicate in procedura de achizitie:

— Gavrila Ion,

— Ungurean Marian Cristian,

— Jorj Mircea,

— Cretu Niculae Viorel,

— Pitigoi Mihut Marius,

— Raicu Serban Gheorghe,

— Moldovan Macarie Alexandru,

— Scurtu Viorel,

— Baicu Sorina,

— Cretu Corneliu,

— Alexandru Victor,

— Bleotu Iulian-Danut,

— Irimes Luca Macedon,

— Chiper Marian Marius,

— Dumitrescu Manuela Daniela,

— Mihaileanu Monica Maria,

— Stroe Ion-Claudiu,

— Dide Petrica,

— Didu Renatty Gabriela,

— Marin Valentin,

— Melinte Ionut,

— Mihaila Costinela,

— Cristescu Ion,

— Dragan Liviu,

— Dragan Adrian,

— Manea Daniela,

— Hropaciov Lorena Petruta,

— Vladescu Viorica,

— Stanescu Bogdan Iulian,

— Bosco Mihnea,

— Coman Mariana,

— Fieraru Doinita,

— Dragoi Silvia,

— Burlacu Liana,

— Gheorghe I Mirela,

— Sincai Florin Daniel,

— Kiss Mariana,

— Staicu Iulia,

— Ivan Ioana Alexandra,

— Ilie Mariana,

— Arhire Madalina,

— Toma Mirela,

— Preda Georgiana,

— Maruntu Violeta Elena,

— Buholt Mariana,

— Biolan Constantin,

— Mihai Crenguta Mihaela.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: Completare DUAE in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016.

Se va prezenta o declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 73 din Legea nr. 99/2016.

Declaratia se va prezenta odata cu DUAE de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, ofertantasociat, subcontractant, tert sustinator).

Nota: Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traduceri autorizate.

IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)

15.5.2018 — 14.00

IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

22.5.2018 — 16.00

IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor

Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor):

20.9.2018 — 18.00

Lire: 

Cap. III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

Cerinta nr. 2:

Informatii privind neincadrarea in prevederile art. 73 din Legea 99/2016

Persoane cu functie de decizie din cadrul institutiei implicate in procedura de achizitie:

— Gavrila Ion,

— Ungurean Marian Cristian,

— Jorj Mircea,

— Cretu Niculae Viorel,

— Pitigoi Mihut Marius,

— Raicu Serban Gheorghe,

— Moldovan Macarie Alexandru,

— Scurtu Viorel,

— Baicu Sorina,

— Cretu Corneliu,

— Alexandru Victor,

— Dorobantu Valentin,

— Bleotu Iulian-Danut,

— Irimes Luca Macedon,

— Chiper Marian Marius,

— Dumitrescu Manuela Daniela,

— Mihaileanu Monica Maria,

— Stroe Ion-Claudiu,

— Dide Petrica,

— Didu Renatty Gabriela,

— Marin Valentin,

— Melinte Ionut,

— Mihaila Costinela,

— Cristescu Ion,

— Dragan Liviu,

— Dragan Adrian,

— Manea Daniela,

— Hropaciov Lorena Petruta,

— Vladescu Viorica,

— Stanescu Bogdan Mirela,

— Sincai Florin Daniel,

— Kiss Mariana,

— Staicu Iulia,

— Ivan Ioana Alexandra,

— Ilie Mariana,

— Arhire Madalina,

— Toma Mirela,

— Preda Georgiana,

— Maruntu Violeta Elena,

— Buholt Mariana,

— Biolan Constantin,

— Mihai Crenguta Mihaela.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: Completare DUAE in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016

Se va prezenta o declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 73 din Legea nr. 99/2016.

Declaratia se va prezenta odata cu DUAE de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, ofertantasociat, subcontractant, tert sustinator).

Nota: Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traduceri autorizate.

IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)

29.5.2018 — 14.00

IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

5.6.2018 — 16.00

IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor

Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor):

3.10.2018 — 18.00

Autres informations complémentaires

Pentru vizualizarea modificarilor/corectiilor aduse documentelor initiale in data de 11.5.2018 se va accesa detaliul anuntului original consultand www.e-licitatie.ro.

In conformitate cu prevederile art. 163 din Legea nr. 99/2016 si art. 62 din H.G. 394/2016, entitatea contractanta prelungeste termenul limita de depunere a ofertelor potrivit termenelor din prezentul anunt de tip erata.