Supplies - 207854-2021

27/04/2021    S81

Poland-Lublin: Diagnostic supplies

2021/S 081-207854

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
National registration number: EZ-p/PNO/p-214/2/2021
Postal address: ul. Akademicka 13, pok. 54
Town: Lublin
NUTS code: PL814 Lubelski
Postal code: 20-950
Country: Poland
Contact person: Marta Żalinska-Kowalczyk – Biuro Zamówień Publicznych
E-mail: zamowienia@up.lublin.pl
Telephone: +48 814456603
Fax: +48 814456730
Internet address(es):
Main address: www.up.lublin.pl
Address of the buyer profile: https://uplublin.eb2b.com.pl/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://uplublin.eb2b.com.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://uplublin.eb2b.com.pl/
I.4)Type of the contracting authority
Other type: uczelnia publiczna
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji, produktów mikrobiologicznych, biochemicznych i hematologicznych z podziałem na 33 części.

Reference number: EZ-p/PNO/p-214/2/2021
II.1.2)Main CPV code
33124130 Diagnostic supplies
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa, testów do wykrywania i identyfikacji, produktów mikrobiologicznych, produktów biochemicznych i hematologicznych z podziałem na 33 części.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załącznikach od 1 do 33 SWZ (Formularz asortymentowo-cenowy), odpowiednio dla każdej części przedmiotu zamówienia.

3. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy PZP, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 1 do SWZ,

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33124130 Diagnostic supplies
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL814 Lubelski
Main site or place of performance:

Dostawa do wskazanych przez Zamawiającego jednostek organizacyjnych UP na terenie Lublina

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 1 do SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy częściowej / Weighting: 40 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamówienie jest współfinansowane z projektu „Systemy produkcji i pakowania żywności zapewniające zachowanie jej bioaktywnych składników ważnych w profilaktyce chorób cywilizacyjnych”

W ramach programu pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” realizowanym od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2022 r. na podstawie umowy Nr 029/RID/2018/2019

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 2 do SWZ,

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33124130 Diagnostic supplies
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL814 Lubelski
Main site or place of performance:

Dostawa do wskazanych przez Zamawiającego jednostek organizacyjnych UP na terenie Lublina

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 2 do SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy częściowej / Weighting: 40 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamówienie jest współfinansowane z projektu „Systemy produkcji i pakowania żywności zapewniające zachowanie jej bioaktywnych składników ważnych w profilaktyce chorób cywilizacyjnych”

W ramach programu pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” realizowanym od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2022 r. na podstawie umowy Nr 029/RID/2018/2019

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 3 do SWZ,

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33124130 Diagnostic supplies
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL814 Lubelski
Main site or place of performance:

Dostawa do wskazanych przez Zamawiającego jednostek organizacyjnych UP na terenie Lublina

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 3 do SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy częściowej / Weighting: 40 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 4 do SWZ,

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33124130 Diagnostic supplies
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL814 Lubelski
Main site or place of performance:

Dostawa do wskazanych przez Zamawiającego jednostek organizacyjnych UP na terenie Lublina

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 4 do SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy częściowej / Weighting: 40 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 5 do SWZ,

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33124130 Diagnostic supplies
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL814 Lubelski
Main site or place of performance:

Dostawa do wskazanych przez Zamawiającego jednostek organizacyjnych UP na terenie Lublina

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 5 do SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy częściowej / Weighting: 40 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 6 do SWZ,

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33124130 Diagnostic supplies
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL814 Lubelski
Main site or place of performance:

Dostawa do wskazanych przez Zamawiającego jednostek organizacyjnych UP na terenie Lublina

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 6 do SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy częściowej / Weighting: 40 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji,produktów mikrobiologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 7 do SWZ

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33124130 Diagnostic supplies
33694000 Diagnostic agents
33698100 Microbiological cultures
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL814 Lubelski
Main site or place of performance:

Dostawa do wskazanych przez Zamawiającego jednostek organizacyjnych UP na terenie Lublina

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa testów do wykrywania i identyfikacji,produktów mikrobiologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 7 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy częściowej / Weighting: 40 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamówienie jest współfinansowane z projektu „Systemy produkcji i pakowania żywności zapewniające zachowanie jej bioaktywnych składników ważnych w profilaktyce chorób cywilizacyjnych”

W ramach programu pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” realizowanym od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2022 r. na podstawie umowy Nr 029/RID/2018/2019

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji,zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 8 do SWZ

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
33124130 Diagnostic supplies
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL814 Lubelski
Main site or place of performance:

Dostawa do wskazanych przez Zamawiającego jednostek organizacyjnych UP na terenie Lublina

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 8 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy częściowej / Weighting: 40 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamówienie jest współfinansowane z projektu „Systemy produkcji i pakowania żywności zapewniające zachowanie jej bioaktywnych składników ważnych w profilaktyce chorób cywilizacyjnych”

W ramach programu pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” realizowanym od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2022 r. na podstawie umowy Nr 029/RID/2018/2019

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji,zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 9 do SWZ

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
33124130 Diagnostic supplies
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL814 Lubelski
Main site or place of performance:

Dostawa do wskazanych przez Zamawiającego jednostek organizacyjnych UP na terenie Lublina

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 9 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy częściowej / Weighting: 40 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 10 do SWZ

Lot No: 10
II.2.2)Additional CPV code(s)
33124130 Diagnostic supplies
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL814 Lubelski
Main site or place of performance:

Dostawa do wskazanych przez Zamawiającego jednostek organizacyjnych UP na terenie Lublina

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 10 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy częściowej / Weighting: 40 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 11 do SWZ

Lot No: 11
II.2.2)Additional CPV code(s)
33124130 Diagnostic supplies
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL814 Lubelski
Main site or place of performance:

Dostawa do wskazanych przez Zamawiającego jednostek organizacyjnych UP na terenie Lublina

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 11 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy częściowej / Weighting: 40 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamówienie jest współfinansowane z projektu „Systemy produkcji i pakowania żywności zapewniające zachowanie jej bioaktywnych składników ważnych w profilaktyce chorób cywilizacyjnych”

W ramach programu pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” realizowanym

Od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2022 r. na podstawie umowy Nr 029/RID/2018/2019

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 12 do SWZ

Lot No: 12
II.2.2)Additional CPV code(s)
33124130 Diagnostic supplies
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL814 Lubelski
Main site or place of performance:

Dostawa do wskazanych przez Zamawiającego jednostek organizacyjnych UP na terenie Lublina

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa testów do wykrywania i identyfikacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 12 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy częściowej / Weighting: 40 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa produktów mikrobiologicznych, biochemicznych i hematologicznych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 13 do SWZ

Lot No: 13
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141500 Haematological consumables
33141625 Diagnostic kits
33698100 Microbiological cultures
24957000 Chemical additives
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL814 Lubelski
Main site or place of performance:

Dostawa do wskazanych przez Zamawiającego jednostek organizacyjnych UP na terenie Lublina

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów mikrobiologicznych, biochemicznych i hematologicznych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 13 do SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy częściowej / Weighting: 40 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

ProjektOIP/PB/175:"Ochrona czynna aldrowandy pęcherzykowatej(Aldrovanda vesiculosa)na terenie Lubelszczyzny"w ramach działania2.4.oś priorytetowa IIPOIŚ2014-2020Adaptacja do zmian klimatu,Działanie2.4.Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna,2.4.1.Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych,a.Działania o charakterze dobrych praktyk,związane z ochroną cd.poniżej

II.2.14)Additional information

Zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych,,nrPOIS.02.04.00-00-0034/18

Zamów.jest współfin.z projektu„Systemy produkcji i pakowania żywności zapewniające zachowanie jej bioaktywnych składników ważnych w profilaktyce chorób cywilizacyjnych”w ramach programu pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”realizowanym od 1stycznia 2019 r.do 31grudnia 2022 r.na podstawie umowy Nr 029/RID/2018/2019

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa produktów mikrobiologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 14 do SWZ

Lot No: 14
II.2.2)Additional CPV code(s)
24957000 Chemical additives
33698100 Microbiological cultures
24200000 Dyes and pigments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL814 Lubelski
Main site or place of performance:

Dostawa do wskazanych przez Zamawiającego jednostek organizacyjnych UP na terenie Lublina

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów mikrobiologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 14 do SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy częściowej / Weighting: 40 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt VKT/U-106 /RiO/2020 "Opracowanie innowacyjnych nawozów biostymulacyjnych na bazie kwasów humusowych, aminokwasów i mikroorganizmów" w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,poddziałanie 2.3.2Bony na innowacje dla MŚP nr POIR.02.03.02-24-0065/19

II.2.14)Additional information

Zamówienie jest współfinansowane z projektu„Systemy produkcji i pakowania żywności zapewniające zachowanie jej bioaktywnych składników ważnych w profilaktyce chorób cywilizacyjnych”w ramach programu pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”realizowanym od 1stycznia 2019 r.do 31grudnia 2022 r.na podstawie umowy Nr 029/RID/2018/2019

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa produktów mikrobiologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 15 do SWZ

Lot No: 15
II.2.2)Additional CPV code(s)
33698100 Microbiological cultures
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL814 Lubelski
Main site or place of performance:

Dostawa do wskazanych przez Zamawiającego jednostek organizacyjnych UP na terenie Lublina

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów mikrobiologicznych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 15 do SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy częściowej / Weighting: 40 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamówienie jest współfinansowane z projektu„Systemy produkcji i pakowania żywności zapewniające zachowanie jej bioaktywnych składników ważnych w profilaktyce chorób cywilizacyjnych”w ramach programu pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”realizowanym od 1stycznia 2019 r.do 31grudnia 2022 r.na podstawie umowy Nr 029/RID/2018/2019

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa produktów mikrobiologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 16 do SWZ

Lot No: 16
II.2.2)Additional CPV code(s)
33698100 Microbiological cultures
24957000 Chemical additives
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL814 Lubelski
Main site or place of performance:

Dostawa do wskazanych przez Zamawiającego jednostek organizacyjnych UP na terenie Lublina

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów mikrobiologicznych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 16 do SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy częściowej / Weighting: 40 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa produktów mikrobiologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 17 do SWZ

Lot No: 17
II.2.2)Additional CPV code(s)
33698100 Microbiological cultures
24957000 Chemical additives
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL814 Lubelski
Main site or place of performance:

Dostawa do wskazanych przez Zamawiającego jednostek organizacyjnych UP na terenie Lublina

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów mikrobiologicznych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 17do SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy częściowej / Weighting: 40 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa produktów mikrobiologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 18 do SWZ

Lot No: 18
II.2.2)Additional CPV code(s)
33698100 Microbiological cultures
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL814 Lubelski
Main site or place of performance:

Dostawa do wskazanych przez Zamawiającego jednostek organizacyjnych UP na terenie Lublina

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów mikrobiologicznych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 18 do SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy częściowej / Weighting: 40 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa produktów mikrobiologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 19 do SWZ

Lot No: 19
II.2.2)Additional CPV code(s)
33698100 Microbiological cultures
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL814 Lubelski
Main site or place of performance:

Dostawa do wskazanych przez Zamawiającego jednostek organizacyjnych UP na terenie Lublina

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów mikrobiologicznych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 19 do SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy częściowej / Weighting: 40 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamówienie jest współfinansowane z projektu „Systemy produkcji i pakowania żywności zapewniające zachowanie jej bioaktywnych składników ważnych w profilaktyce chorób cywilizacyjnych”

W ramach programu pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” realizowanym od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2022 r. na podstawie umowy Nr 029/RID/2018/2019

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa produktów mikrobiologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 20 do SWZ

Lot No: 20
II.2.2)Additional CPV code(s)
33698100 Microbiological cultures
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL814 Lubelski
Main site or place of performance:

Dostawa do wskazanych przez Zamawiającego jednostek organizacyjnych UP na terenie Lublina

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów mikrobiologicznych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 20 do SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy częściowej / Weighting: 40 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamówienie jest współfinansowane z projektu „Systemy produkcji i pakowania żywności zapewniające zachowanie jej bioaktywnych składników ważnych w profilaktyce chorób cywilizacyjnych”

W ramach programu pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” realizowanym od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2022 r. na podstawie umowy Nr 029/RID/2018/2019

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa produktów mikrobiologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 21 do SWZ

Lot No: 21
II.2.2)Additional CPV code(s)
33698100 Microbiological cultures
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL814 Lubelski
Main site or place of performance:

Dostawa do wskazanych przez Zamawiającego jednostek organizacyjnych UP na terenie Lublina

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów mikrobiologicznych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 21 do SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy częściowej / Weighting: 40 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamówienie jest współfinansowane z projektu „Systemy produkcji i pakowania żywności zapewniające zachowanie jej bioaktywnych składników ważnych w profilaktyce chorób cywilizacyjnych”

W ramach programu pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” realizowanym od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2022 r. na podstawie umowy Nr 029/RID/2018/2019

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa produktów mikrobiologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 22 do SWZ

Lot No: 22
II.2.2)Additional CPV code(s)
33698100 Microbiological cultures
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL814 Lubelski
Main site or place of performance:

Dostawa do wskazanych przez Zamawiającego jednostek organizacyjnych UP na terenie Lublina

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów mikrobiologicznych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 22 do SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy częściowej / Weighting: 40 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamówienie jest współfinansowane z projektu „Systemy produkcji i pakowania żywności zapewniające zachowanie jej bioaktywnych składników ważnych w profilaktyce chorób cywilizacyjnych”

W ramach programu pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” realizowanym od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2022 r. na podstawie umowy Nr 029/RID/2018/2019

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa produktów biochemicznych i hematologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 23 do SWZ

Lot No: 23
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141625 Diagnostic kits
33141500 Haematological consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL814 Lubelski
Main site or place of performance:

Dostawa do wskazanych przez Zamawiającego jednostek organizacyjnych UP na terenie Lublina

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów biochemicznych i hematologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 23 do SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy częściowej / Weighting: 40 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa produktów biochemicznych i hematologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 24 do SWZ

Lot No: 24
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141625 Diagnostic kits
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL814 Lubelski
Main site or place of performance:

Dostawa do wskazanych przez Zamawiającego jednostek organizacyjnych UP na terenie Lublina

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów biochemicznych i hematologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 24 do SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy częściowej / Weighting: 40 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamówienie jest współfinansowane z projektu „Systemy produkcji i pakowania żywności zapewniające zachowanie jej bioaktywnych składników ważnych w profilaktyce chorób cywilizacyjnych”

W ramach programu pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” realizowanym od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2022 r. na podstawie umowy Nr 029/RID/2018/2019

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa produktów biochemicznych i hematologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 25 do SWZ

Lot No: 25
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141625 Diagnostic kits
33141500 Haematological consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL814 Lubelski
Main site or place of performance:

Dostawa do wskazanych przez Zamawiającego jednostek organizacyjnych UP na terenie Lublina

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów biochemicznych i hematologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 25 do SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy częściowej / Weighting: 40 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa produktów biochemicznych i hematologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 26 do SWZ

Lot No: 26
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141625 Diagnostic kits
33141500 Haematological consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL814 Lubelski
Main site or place of performance:

Dostawa do wskazanych przez Zamawiającego jednostek organizacyjnych UP na terenie Lublina

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów biochemicznych i hematologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 26 do SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy częściowej / Weighting: 40 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa produktów biochemicznych i hematologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 27 do SWZ

Lot No: 27
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141625 Diagnostic kits
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL814 Lubelski
Main site or place of performance:

Dostawa do wskazanych przez Zamawiającego jednostek organizacyjnych UP na terenie Lublina

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów biochemicznych i hematologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 27 do SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy częściowej / Weighting: 40 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamówienie jest współfinansowane z projektu „Systemy produkcji i pakowania żywności zapewniające zachowanie jej bioaktywnych składników ważnych w profilaktyce chorób cywilizacyjnych”

W ramach programu pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” realizowanym od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2022 r. na podstawie umowy Nr 029/RID/2018/2019

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa produktów biochemicznych i hematologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 28 do SWZ

Lot No: 28
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141625 Diagnostic kits
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL814 Lubelski
Main site or place of performance:

Dostawa do wskazanych przez Zamawiającego jednostek organizacyjnych UP na terenie Lublina

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów biochemicznych i hematologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 28 do SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy częściowej / Weighting: 40 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa produktów biochemicznych i hematologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 29 do SWZ

Lot No: 29
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141625 Diagnostic kits
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL814 Lubelski
Main site or place of performance:

Dostawa do wskazanych przez Zamawiającego jednostek organizacyjnych UP na terenie Lublina

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów biochemicznych i hematologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 29 do SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy częściowej / Weighting: 40 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa produktów biochemicznych i hematologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 30 do SWZ

Lot No: 30
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141625 Diagnostic kits
33141500 Haematological consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL814 Lubelski
Main site or place of performance:

Dostawa do wskazanych przez Zamawiającego jednostek organizacyjnych UP na terenie Lublina

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów biochemicznych i hematologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 30 do SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy częściowej / Weighting: 40 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamówienie jest współfinansowane z projektu „Systemy produkcji i pakowania żywności zapewniające zachowanie jej bioaktywnych składników ważnych w profilaktyce chorób cywilizacyjnych”

W ramach programu pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” realizowanym od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2022 r. na podstawie umowy Nr 029/RID/2018/2019

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa produktów biochemicznych i hematologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 31 do SWZ

Lot No: 31
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141625 Diagnostic kits
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL814 Lubelski
Main site or place of performance:

Dostawa do wskazanych przez Zamawiającego jednostek organizacyjnych UP na terenie Lublina

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów biochemicznych i hematologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 31do SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy częściowej / Weighting: 40 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamówienie jest współfinansowane z projektu „Systemy produkcji i pakowania żywności zapewniające zachowanie jej bioaktywnych składników ważnych w profilaktyce chorób cywilizacyjnych”

W ramach programu pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” realizowanym od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2022 r. na podstawie umowy Nr 029/RID/2018/2019

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa produktów biochemicznych i hematologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 32 do SWZ

Lot No: 32
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141625 Diagnostic kits
33141500 Haematological consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL814 Lubelski
Main site or place of performance:

Dostawa do wskazanych przez Zamawiającego jednostek organizacyjnych UP na terenie Lublina

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów biochemicznych i hematologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 32 do SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy częściowej / Weighting: 40 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa produktów biochemicznych i hematologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 33 do SWZ

Lot No: 33
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141625 Diagnostic kits
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL814 Lubelski
Main site or place of performance:

Dostawa do wskazanych przez Zamawiającego jednostek organizacyjnych UP na terenie Lublina

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów biochemicznych i hematologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 33 do SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy częściowej / Weighting: 40 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamówienie jest współfinansowane z projektu „Systemy produkcji i pakowania żywności zapewniające zachowanie jej bioaktywnych składników ważnych w profilaktyce chorób cywilizacyjnych”

W ramach programu pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” realizowanym od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2022 r. na podstawie umowy Nr 029/RID/2018/2019

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie stawia warunków w w/w zakresie

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia warunków w w/w zakresie

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia warunków w w/w zakresie

OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY,JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE.

1.Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie,że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Rozdz.XVIiXVII SIWZ.1)Oświadczenie,o którym mowa w ust.1Wykonawca składa w formieJednolitegoEuropejskiegoDokumentuZamówienia(zwanym dalejJEDZ) stanowiącego Zał.nr2 do Rozp.Wykonawczego Komisji(EU)2016/7 z dnia5stycznia2016r.ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.Informacje zawarte wJEDZstanowią wstępne potwierdzenie,że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.2)Instrukcję wypełnieniaJEDZoraz edytowalną wersję form.JEDZ można znaleźć pod adresem:https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia3)Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postepowaniu na dzień składania ofert.4)W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,JEDZskłada każdy z Wykonawców.Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie,w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.5)W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostepniających zasoby Wykonawca przedstawia,wraz z oświadczeniem,o którym mowa w pkt.1)także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby,potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu,w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.2.Zamawiający wezwie Wykonawcę,którego oferta została najwyżej oceniona,do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż10dni od dnia wezwania,aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:1)Informacja z KrajowegoRejestruKarnego w zakresie określonym w art.108ust.1pkt1i 2ustawyPzp sporządzona nie wcześniej niż 6miesięcy przed jej złożeniem.2)Informacja z KrajowegoRejestruKarnego w zakresie określonym w art.108ust.1pkt 4ustawy Pzp,dotycząca orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego sporządzona nie wcześniej niż 6miesięcy przed jej złożeniem.3)Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych wJEDZ w zakresie braku podstawy wykluczenia z postępowania, o której mowa w art.108ust.1pkt 3ustawyPzp zgodnie z załączonym do SWZ wzorem 4)Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych wJEDZ w zakresie braku podstawy wykluczenia z postępowania,o której mowa w art.108ust.1pkt 4 Pzp,tj.o braku wydania wobec Wykonawcy prawomocnego orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego zgodnie z załączonym doSWZ wzorem5)Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych wJEDZ w zakresie podstawy wykluczenia z postępowania, o której mowa w art.108ust.1pkt 5ustawyPzp,dotyczącej zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji zgodnie z załączonym doSWZ wzorem.6)Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych wJEDZ w zakresie podstawy wykluczenia z postępowania,o której mowa w art.108ust.1pkt6ustawyPzp,zgodnie z załączonym doSWZ wzorem.7)Oświadczenie Wykonawcy,w zakresie art.108ust.1pkt 5ustawyPzptj.o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16lutego2007r.o ochronie konkurencji i konsumentów(Dz.U.z2020rpoz.1076i1086)z innym Wykonawcą,który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej

CIĄG DALSZY PONIŻEJ

Minimum level(s) of standards possibly required:

Niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej–zgodnie z załączonym doSWZwzorem8)odpis lub informacja z KrajowegoRejestruSądowego lub z CentralnejEwidencji Informacji o DziałalnościGospodarczej w zakresie art.109ust.1pkt 4Pzp,sporządzonych nie wcześniej niż 3miesiące przed jej złożeniem,jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.W tym zakresie zastosowanie ma art.127ust.1pkt1ustawyPzp.pod warunkiem wskazania przez Wykonawcę w jednolitym dokumencie danych umożliwiających dostęp do tych środków.3.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami RPzamiast:1)informacji z KrajowegoRejestruKarnego,o której mowa w ust.2pkt.1)i 2)składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy albo w przypadku braku takiego rejestru,inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju,w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,w zakresie,o którym mowa w ust.2pkt.1)i 2).Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż6miesięcy przed jego złożeniem.2)odpisu albo informacji z KrajowegoRejestruSądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o DziałalnościGospodarczej o których mowa w ust.2pkt8)składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,potwierdzające odpowiednio,że nie otwarto jego likwidacji,nie ogłoszono upadłości jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd,nie zawarł układu z wierzycielami,jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 3miesiące przed jego złożeniem.4.Jeżeli w kraju,w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,nie wydaje się dokumentów,o których mowa w ust.3niniejszego rozdziału lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków,o których mowa w art.108ust.1pkt.1,2i 4ustawyPzp zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy,ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,lub oświadczenie osoby,której dokument miał dotyczyć,złożone pod przysięgą lub,jeżeli w kraju,w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą,złożone przed organem sądowym lub administracyjnym,notariuszem,organem samorządu zawodowego lub gospodarczego,właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.5.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,wykazanie braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie wymaganym przez Zamawiającego w RozdzialeXVIust.1SWZ następuje przez każdego z Wykonawców oddzielnie(każdy z Wykonawców ma obowiązek składania dokumentów na wezwanie Zamawiającego).6.W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,Zamawiający żąda na podstawie art.119ustawyPzp,od wykonawcy,który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów i oświadczeń zgodnie z ust.2 pkt.1-6)i 8).7.Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych,jeżeli:1)może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17lutego2005o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu,o którym mowa w ust.1dane umożliwiające dostęp do tych środków2)podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia,o którym mowa w ust1.8.Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych,które Zamawiający posiada,jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.9.Zamawiający nie żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki, na których Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego określone zostały w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 37 do SIWZ

Zamawiający dopuszcza zmiany treści zawartej umowy na warunkach szczegółowo opisanych w treści projektowanych postanowień umowy.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Zamawiający wyznaczył termin składania ofert o 5 dni krótszy niż określony w art. 138 ust. 1 ustawy Pzp - składanie ofert odbywa się w całości przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w sposób określony w art. 63 ust. 1 ustawy Pzp (art. 138 ust. 4 ustawy Pzp)

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 24/05/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 21/08/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 24/05/2021
Local time: 10:30
Place:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy Zamawiającego https://uplublin.eb2b.com.pl/

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, zamawiający wymaga dokumentów, wymienionych w rozdz. XVIII SWZ i na zasadach w nim wskazanych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

2.Do przygotowania oferty należy wykorzystać Formularz „Oferta Wykonawcy”, którego wzór stanowi Załącznik nr 34 do SWZ oraz Formularz asortymentowo-cenowy którego wzór stanowi Załącznik nr 1-33 do SWZ.

3. Do oferty należy dołączyć:

a) Formularz „Oferta Wykonawcy”, którego wzór stanowi Załącznik nr 34 do SWZ;

b) Formularz asortymentowo-cenowy, w zależności od części postępowania, na którą składana jest oferta, zgodnie z załącznikiem Nr 1 – 33 do SWZ.

c) Oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) aktualne na dzień składania ofert zgodnie z instrukcją zawartą w Rozdziale XVIII ust. 1 SWZ,

d) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;

e) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

f) Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XVII ust. 2 SWZ – jeżeli dotyczy

g) Dokument, o którym mowa w Rozdziale XVII ust.SWZ – jeżeli dotyczy

4. Szczegółowa klauzula informacyjna z art. 13 RODO zawarta jest w Rozdziale XXXV SWZ

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: UZP, KIO
Town: Warszawa
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1.Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu

O udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
22/04/2021