Supplies - 207858-2021

Submission deadline has been amended by:  449196-2021
27/04/2021    S81

Poland-Warsaw: Pollution-monitoring devices

2021/S 081-207858

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Miasto Stołeczne Warszawa
Postal address: pl. Bankowy 3/5
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 00-950
Country: Poland
Contact person: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Telephone: +48 224431419
Internet address(es):
Main address: https://zamowienia.um.warszawa.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Miasto Stołeczne Warszawa
Postal address: pl. Bankowy 3/5
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 00-950
Country: Poland
Contact person: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Telephone: +48 224431419
Internet address(es):
Main address: www.um.warszawa.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Halinów
Postal address: ul. Spółdzielcza 1
Town: Halinów
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 05-074
Country: Poland
Contact person: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Telephone: +48 224431419
Internet address(es):
Main address: https://www.halinow.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Izabelin
Postal address: ul. 3 Maja 42
Town: Izabelin
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 05-080
Country: Poland
Contact person: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Telephone: +48 224431419
Internet address(es):
Main address: https://www.gmina.izabelin.pl/
I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Karczew
Postal address: ul. Warszawska 28
Town: Karczew
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 05-480
Country: Poland
Contact person: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Telephone: +48 224431419
Internet address(es):
Main address: www.karczew.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Konstancin-Jeziorna
Postal address: ul. Piaseczyńska 77
Town: Konstancin-Jeziorna
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 05-520
Country: Poland
Contact person: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Telephone: +48 224431419
Internet address(es):
Main address: https://www.konstancinjeziorna.pl/
I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Lesznowola
Postal address: ul. Gminna 60
Town: Lesznowola
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 05-506
Country: Poland
Contact person: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Telephone: +48 224431419
Internet address(es):
Main address: https://www.lesznowola.pl/
I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Milanówek
Postal address: ul. Kościuszki 45
Town: Milanówek
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 05-822
Country: Poland
Contact person: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Telephone: +48 224431419
Internet address(es):
Main address: https://milanowek.pl/
I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Nieporęt
Postal address: pl. Wolności 1
Town: Nieporęt
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 05-126
Country: Poland
Contact person: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Telephone: +48 224431419
Internet address(es):
Main address: https://www.nieporet.pl/
I.1)Name and addresses
Official name: Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
Postal address: ul. Zakroczymska 30
Town: Nowy Dwór Mazowiecki
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 05-100
Country: Poland
Contact person: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Telephone: +48 224431419
Internet address(es):
Main address: https://www.nowydwormaz.pl/
I.1)Name and addresses
Official name: Miasto Otwock
Postal address: ul. Armii Krajowej 5
Town: Otwock
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 05-400
Country: Poland
Contact person: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Telephone: +48 224431419
Internet address(es):
Main address: https://otwock.pl/
I.1)Name and addresses
Official name: Miasto Piastów
Postal address: ul. 11 Listopada 2
Town: Piastów
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 05-820
Country: Poland
Contact person: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Telephone: +48 224431419
Internet address(es):
Main address: https://www.piastow.pl/
I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Radzymin
Postal address: pl. Tadeusza Kościuszki 2
Town: Radzymin
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 05-250
Country: Poland
Contact person: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Telephone: +48 224431419
Internet address(es):
Main address: https://radzymin.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Stare Babice
Postal address: ul. Rynek 32
Town: Stare Babice
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 05-082
Country: Poland
Contact person: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Telephone: +48 224431419
Internet address(es):
Main address: https://stare-babice.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Miasto Sulejówek
Postal address: ul. Dworcowa 55
Town: Sulejówek
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 05-070
Country: Poland
Contact person: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Telephone: +48 224431419
Internet address(es):
Main address: https://www.sulejowek.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Wieliszew
Postal address: ul. Modlińska 1
Town: Wieliszew
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 05-135
Country: Poland
Contact person: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Telephone: +48 224431419
Internet address(es):
Main address: https://www.wieliszew.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Wołomin
Postal address: ul. Ogrodowa 4
Town: Wołomin
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 05-200
Country: Poland
Contact person: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Telephone: +48 224431419
Internet address(es):
Main address: https://wolomin.org
I.1)Name and addresses
Official name: Miasto Ząbki
Postal address: ul. Wojska Polskiego 10
Town: Ząbki
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 05-091
Country: Poland
Contact person: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Telephone: +48 224431419
Internet address(es):
Main address: https://www.zabki.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Miasto Zielonka
Postal address: ul. Lipowa 5
Town: Zielonka
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 05-220
Country: Poland
Contact person: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Telephone: +48 224431419
Internet address(es):
Main address: https://www.zielonka.pl
I.2)Information about joint procurement
The contract involves joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://zamowienia.um.warszawa.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://zamowienia.um.warszawa.pl
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zakup, montaż, uruchomienie i utrzymanie sieci czujników jakości powietrza wraz z oprogramowaniem

Reference number: ZP/GP/271/III-24/21
II.1.2)Main CPV code
38344000 Pollution-monitoring devices
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie i utrzymanie sieci czujników jakości powietrza wraz z oprogramowaniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy z załącznikami, który stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
38344000 Pollution-monitoring devices
90731400 Air pollution monitoring or measurement services
48000000 Software package and information systems
38120000 Meteorological instruments
72511000 Network management software services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Warszawa i gminy ościenne

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1) dostawa, montaż, uruchomienie i konserwacja oraz obsługa:

• 152 sztuk urządzeń służących do pomiaru stężeń pyłu zawieszonego (frakcje PM10, PM2,5 i PM1) oraz pomiaru dwutlenku azotu (NO2) wraz z pomiarem temperatury powietrza i wilgotności względnej powietrza oraz ciśnienia atmosferycznego,

• 13 sztuk urządzeń, w których poza pomiarem frakcji pyłu PM10, PM2,5 i PM1, pomiarem NO2 oraz temperatury powietrza, wilgotności względnej powietrza i ciśnienia atmosferycznego, będzie prowadzony pomiar ozonu (O3);

2) dostawa i wdrożenie systemu do zbierania i udostępniania danych;

3) nadzór nad funkcjonowaniem systemu do zbierania i udostępniania danych, weryfikacja danych, ocena poprawności wskazań urządzeń dla wszystkich mierzonych parametrów meteorologicznych i zanieczyszczeń powietrza.

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, montażu, uruchomienia i konserwacji urządzeń wymienionych w pkt 1.

2. Wartość zamówienia wynosi 10 002 575,80 PLN netto (wartość zamówienia podstawowego: 3 723 687,24 PLN netto; maksymalna wartość opcji: 6 278 888,56 PLN netto).

3. Termin realizacji zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy w terminie do dnia 31 października 2022 r., z zastrzeżeniem terminów dla poszczególnych etapów realizacji zamówienia oraz prawa opcji, o których mowa w § 2 wzoru umowy. W wyniku zastosowania prawa opcji termin realizacji zamówienia może ulec przedłużeniu maksymalnie do 31.10.2028.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji etapu I / Weighting: 15.00
Quality criterion - Name: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia / Weighting: 5.00
Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 30.00
Price - Weighting: 50.00
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/10/2028
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, którego realizacja skutkować będzie:

1) dostawą, montażem, uruchomieniem dodatkowych urządzeń, o których mowa w pkt § 1 ust. 3 pkt 1 i 2 wzoru umowy, oraz zintegrowaniem ich z systemem do zbierania i udostępniania danych przy założeniu, że łączna liczba tych urządzeń nie przekroczy 100 sztuk. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Zamawiający w oświadczeniu, o którym mowa w § 2 ust. 3 wzoru umowy, określi lokalizację oraz termin realizacji dostawy, montażu i uruchomienia urządzeń, przy czym nie będzie on krótszy niż 3 miesiące od daty doręczenia oświadczenia; lub

2) przedłużeniem okresu świadczenia przez Wykonawcę usług utrzymania/serwisu określonych w § 1 ust. 4 wzoru umowy o okres do 6 (sześciu) lat licząc od dnia zakończenia podstawowego okresu realizacji etapu II. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z tej opcji, Zamawiający w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 3, określi okres przedłużenia świadczenia usług utrzymania/serwisu wraz ze wskazaniem gmin, którego dotyczyć będzie prawo opcji.

Wcześniejsze skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji w zakresie powyższych pkt 1 i 2, nie stanowi przeszkody dla późniejszego skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji w pozostałym zakresie – przed upływem terminu, o którym mowa w § 2 ust. 3 wzoru umowy.

Okolicznością skorzystania z prawa opcji będzie zabezpieczenie odpowiednich środków w budżetach Zamawiającego i Gmin Partnerskich.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy z załącznikami, który stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”, umowa o dofinansowanie nr RPMA.02.01.02-14-8835/17-00.

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Nie dotyczy.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Nie dotyczy.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zakup, montaż, uruchomienie i utrzymanie sieci czujników jakości powietrza wraz z oprogramowaniem:

Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że:

1. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie należycie zrealizowali:

a) co najmniej jedną usługę wdrożenia systemu pomiarowego z co najmniej 25 urządzeniami pomiaru jakości powietrza w ramach jednego zamówienia;

b) co najmniej jedną usługę polegającą na obsłudze systemu pomiarowego składającego się z co najmniej 50 urządzeń pomiarowych;

2. dysponują lub będą dysponować zespołem osób, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, w roli:

a) instalatorów urządzeń pomiarowych – minimum 2 osoby, z których każda posiada minimum 12-miesięczne doświadczenie w instalacji urządzeń pomiarowych;

b) serwisantów – minimum 2 osoby, z których każda posiada minimum 12-miesięczne doświadczenie w realizacji utrzymania urządzeń pomiarowych w tym ich kalibracji;

c) analityka – minimum 1 osoba posiadająca minimum 12-miesięczne doświadczenie w weryfikacji wyników z urządzeń pomiarowych do badania jakości powietrza.

Zamawiający dopuszcza łączenie ww. ról.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do jej treści, zostały określone w Załączniku nr 3 do SWZ (we wzorze umowy).

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 31/05/2021
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 28/08/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 31/05/2021
Local time: 12:30

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. Złożenie oferty odbywa się poprzez:

a) wypełnienie zdefiniowanego przez Zamawiającego w systemie formularza oferty – zakres danych wypełnianych przez Wykonawcę w systemie został określony w pkt 23 i 25 SWZ;

b) załączenie do oferty w systemie oświadczenia w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) – zakres danych wypełnianych przez Wykonawcę jest możliwy do pobrania z systemu w sposób określony w instrukcji, o której mowa w pkt 5.2 SWZ. Szczegółowe zasady wypełniania JEDZ zostały określone w pkt 15 SWZ;

c) w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, załączenie do oferty w systemie:

— oświadczenia (JEDZ), o którym mowa w lit. b, dotyczącego każdego podmiotu,

— zobowiązania każdego podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzającego, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określającego w szczególności:

• zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,

• sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,

• czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą;

d) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, załączenie do oferty w systemie:

— oświadczenia (JEDZ), o którym mowa w lit. b, dotyczącego każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,

— oświadczenia z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (sporządzonego wg wzoru określonego w Załączniku nr 2 do SWZ).

2. Załączenie do oferty w systemie następujących podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych oraz oświadczeń i dokumentów innych niż wymienionych wyżej:

2.1. podmiotowe środki dowodowe:

W niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą podmiotowych środków dowodowych, tj.:

a) wykazu osób podlegających ocenie w kryterium „Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia”, wg wzoru załącznika nr 4 do SWZ

Uwaga! Dokument nie podlega uzupełnieniu. Dokument musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej;

2.2. przedmiotowe środki dowodowe:

W niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, tj.:

1) na potwierdzenie wymagań wskazanych w części I pkt 4 i 5 OPZ:

a) wykazu oferowanych urządzeń, część I: Lista oferowanych urządzeń, wg wzoru załącznika nr 5 do SWZ;

b) specyfikacji urządzeń potwierdzającej spełnienie wymagań w odniesieniu do parametrów technicznych urządzeń;

c) dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w cz. I pkt 4.9 OPZ;

2) w celu potwierdzenia informacji podlegających ocenie w kryterium „Jakość” opisanym w pkt 25.5 SWZ:

a) wykazu oferowanych urządzeń, część I: Lista oferowanych urządzeń i część II: Oferowana jakość urządzeń, wg wzoru załącznika nr 5 do SWZ;

b) specyfikację wskazującą zastosowane rozwiązania techniczne.

Uwagi do dokumentów z ppkt 1 i 2

Ww. przedmiotowe środki dowodowe nie podlegają uzupełnieniu (dotyczy ppkt 1 i 2).

Dokumenty muszą zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej;

2.3. inne oświadczenia lub dokumenty:

a) w przypadku gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy – dokument (np. pełnomocnictwo) potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy;

b) w przypadku gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – dokument zawierający dowody, o których mowa w pkt 19 SWZ.

3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od otrzymania wezwania, aktualnych na dzień złożenia, podmiotowych środków dowodowych, o których mowa poniżej.

13.1. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

a) dowody, że wykazane w oświadczeniu JEDZ usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są:

— referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi zostały wykonane,

— oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów.

W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych – referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3.2. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania:

a) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ich złożeniem;

b) w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów:

— informacje, o których mowa w lit. a, dotyczące każdego podmiotu;

c) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców:

— informacje, o których mowa w lit. a, dotyczące każdego Wykonawcy;

d) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, sporządzone wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 do SWZ.

4. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania, w tym SWZ wraz z załącznikami, można uzyskać również pod adresem: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/wyszukiwarka.php

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Internet address: www.uzp.gov/kio
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
22/04/2021