Storitve - 207890-2018

16/05/2018    S92    Evropska komisija - Storitve - Obvestilo o javnem naročilu - Odprti postopek 

Belgija-Bruselj: Študija izvedljivosti o: pobudi Glasba premika Evropo – študija izvedljivosti za ustanovitev evropskega glasbenega observatorija in analiza vrzeli v zvezi s potrebami po financiranju glasbenega sektorja

2018/S 092-207890

Obvestilo o naročilu

Storitve

Legal Basis:

Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Evropska komisija, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, Directorate D – Culture and Creativity
Rue Joseph II. 70
Brussels
1049
Belgija
Kontaktna oseba: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3533
E-naslov: EAC-UNITE-D1@ec.europa.eu
Telefaks: +32 22998243
Šifra NUTS: BE10

Internetni naslovi:

Glavni naslov: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3533

Internetni naslov profila kupca: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3533

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3533
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3533
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Študija izvedljivosti o: pobudi Glasba premika Evropo – študija izvedljivosti za ustanovitev evropskega glasbenega observatorija in analiza vrzeli v zvezi s potrebami po financiranju glasbenega sektorja

Referenčna številka dokumenta: EAC/14/2018
II.1.2)Glavna koda CPV
71241000
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Splošni cilj tega razpisa je pripraviti študijo izvedljivosti za ustanovitev evropskega glasbenega observatorija in izvesti analizo vrzeli v zvezi s potrebami po financiranju glasbenega sektorja.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 350 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 2
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 2
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Študija izvedljivosti za vzpostavitev evropskega glasbenega observatorija

Št. sklopa: 1
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
79314000
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: BE100
II.2.4)Opis javnega naročila:

Posebni cilj študije je analizirati različne scenarije za vzpostavitev in delovanje observatorija, vključno z upoštevanjem modelov iz drugih evropskih (kulturnih) observatorijev in zlasti evropskega avdiovizualnega observatorija, ob upoštevanju posebnih značilnosti in zahtev evropskega glasbenega sektorja. Študija se mora osredotočiti na naslednje vidike:

— obseg prihodnjega observatorija (kateri podatki bodo zajeti),

— identifikacijo vrzeli v razpoložljivosti podatkov,

— stroške in organizacijsko osnovo za verodostojno delovanje observatorija.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 175 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Analiza tržnih trendov in vrzeli v zvezi s potrebami po financiranju glasbenega sektorja

Št. sklopa: 2
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
71241000
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: BE100
II.2.4)Opis javnega naročila:

Prvi posebni cilj študije je zagotoviti najsodobnejšo oceno trenutnih tržnih trendov in raziskati priložnosti, ki jih digitalno gospodarstvo ponuja glasbi, zlasti v zvezi s pravičnejšimi strukturami plačil. V okviru študije bo v zvezi z vsakim opredeljenim trendom raziskano:

— kaj program Ustvarjalna Evropa trenutno obravnava v zadostni meri in kako;

— česa evropski instrumenti financiranja trenutno ne obravnavajo v zadostni meri in kako bi lahko to obravnaval naslednji program.

— Zagotovljena bo prepričljiva utemeljitev potreb po prihodnji podpori na evropski ravni ob upoštevanju načela subsidiarnosti in evropske razsežnosti.

Drugi posebni cilj študije je temeljita analiza deležnikov, in sicer z zagotovitvijo preglednosti identifikacije in vključitvijo vseh pomembnih partnerjev glasbenega sektorja s poudarkom na evropski ravni.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 175 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 10
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Merila za izbor, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5)Informacije o pridržanih naročilih
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:
III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4)Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6)Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 02/07/2018
Lokalni čas: 10:30
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Angleščina, Bolgárščina, Danščina, Nemščina, Grščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Latvijščina, Litvanščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Španščina, Švedščina, Češčina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 9 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 03/07/2018
Lokalni čas: 14:30
Kraj:

Rue Joseph II 70, 1049 Brussels, Belgija

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Odpiranja ponudb se lahko udeležita največ 2 zastopnika na ponudnika.

Ponudnik mora iz organizacijskih in varnostnih razlogov vsaj 3 delovne dni prej posredovati polno ime in številko osebne izkaznice ali potnega lista vsakega zastopnika na naslov:

eac-unite-d1@ec.europa.eu z navedbo referenčne številke naročila v zadevi svoje e-pošte.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Splošno sodišče
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxemburg
L – 2925
Luksemburg
Telefon: +352 43031
E-naslov: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefaks: +352 43032100

Internetni naslov: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3)Postopek revizije
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
08/05/2018