Varer - 207978-2019

03/05/2019    S86    - - Varer - Supplerende oplysninger - Udbud efter forhandling 

Danmark-Birkerød: Elektroniske målere

2019/S 086-207978

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Varer

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2019/S 084-202378)

Legal Basis:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Novafos A/S
31884993
Blokken 9
Birkerød
3460
Danmark
Kontaktperson: Finn Duus
Telefon: +45 86929344
E-mail: finn.duus@planprojekt.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://novafos.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/328776

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Prækvalifikation til afgivelse af tilbud på levering og montage af fjernaflæste vandmålere med tilhørende hjemtagningssystem og datahjemtagning

Sagsnr.: S18-2357
II.1.2)Hoved-CPV-kode
38552000
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Bekendtgørelse vedrørende prækvalifikation af totalleverandør til at afgive tilbud på levering og etablering af ca. 72 500 fjernaflæste vandmålere og levering, projektering, og idriftsættelse af hjemtagningssystem samt datahjemtagning via kommunikationsnetværk ejet af totalleverandør eller tredje part, som er underleverandør til totalleverandør. Derudover omfatter projektet aftale om drift og hosting af hjemtagningssystem og aftale om datahjemtagning. Begge over en periode på 12 år med mulighed for forlængelse. Krav til målere, hjemtagningssystem og datahjemtagning fremgår af udbudsbeskrivelse.

Valg af kommunikationsform til datahjemtagning er op til tilbudsgiver, men skal være baseret på en netværksløsning.

Det samlede projekt forventes afsluttet medio 2022.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/04/2019
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 084-202378

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: IV.2.2
Placering af det tekststykke, der skal ændres: dato:
I stedet for:
Dato: 15/05/2019
Tidspunkt: 12:00
Læses:
Dato: 12/06/2019
Tidspunkt: 12:00
VII.2)Yderligere supplerende oplysninger:

Fristen for modtagelse af ansøgninger om deltagelse er i udbudsbekendtgørelsen angivet til 15.5.2019, kl. 12:00.

Dette ændres til 12.6.2019, kl. 12:00.