Bygge og anlæg - 208342-2019

06/05/2019    S87    - - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 

Danmark-Aarhus: Anlægsarbejde: veje

2019/S 087-208342

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Aarhus Havn
23145928
Vandvejen 7
Aarhus
8000
Danmark
Kontaktperson: Allan Pedersen
Telefon: +45 20605242
E-mail: avp@portofaarhus.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.aarhushavn.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.aarhushavn.dk/faergeterminalbelaegning
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Anden type: Kommunal selvstyrehavn
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Havnerelateret aktivitet

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Færgeterminal i Miljøhavn Belægningsentreprise

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45221111
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Færgeterminalen i Miljøhavnen er en terminal til Molslinjens hurtigfærger, idet havnens aktiviteter på Pier 3, hvor den eksisterende terminal er, skal overgives til Aarhus Kommune, i oktober år 2020.

Projektet omhandler overordnet:

- Jordopfyldning i baglandet, samt forbelastning heraf med sand,

- Uddybning foran kajtracé og fjernelse af eksisterende mole,

- Etablering af 750 m boltværker,

- Sandopfyldning af kajområdet,

- Etablering af rampeanlæg,

- Bygninger,

- Etablering af vej langs molen (Færgevej),

- Belægninger og adgangsveje i terminalområde inkl. ledninger,

- Belysningsanlæg samt tekniske installationer.

Denne entreprise omfatter belægninger og veje i terminalområdet inkl. ledninger, belysningsanlæg (delvis) samt kabelføring til tekniske installationer.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45231110
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Entreprisen omfatter i det væsentlige:

- Ca. 60 000 m2 belægning hhv. asfalt/belægningsten med tilhørende jord/ledningsarbejuder.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 6
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt flere end 6 ansøgere opfylder betingelserne for deltagelse, udvælges de ansøgere, der i lyset af den udbudte opgave, har de bedste og mest relevante referencer (75%) samt største økonomisk og finansielt fomåen (25%), jf. oplysningerne i punkt III.

Bemærk mindstekrav Teknisk og faglig kapacitet samt Økonomisk og finansiel kapacitet.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Fælles Europæisk Udbudsdokument (ESPD) skal udfyldes.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Se Dokument "Instruks til udfyldelse af ESPD" vedlagt udbudsmaterialet.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Se Dokument "Instruks til udfyldelse af ESPD" vedlagt udbudsmaterialet.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Se Dokument "Instruks til udfyldelse af ESPD" vedlagt udbudsmaterialet.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Se Dokument "Instruks til udfyldelse af ESPD" vedlagt udbudsmaterialet.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 03/06/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 06/06/2019
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 27/08/2019
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

Såfremt der måtte være spørgsmål i forbindelse med prækvalifikationen skal disse stilles skriftligt via mail til avp@portofaarhus.dk senest den 27.5.2019.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17
København Ø
2100
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
E-mail: kst@fst.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/05/2019