Apie konkursus, susijusius su medicinos priemonių poreikiais, sužinosite COVID-19 skirtame mūsų puslapyje.

Konferencija dėl Europos ateities – tai galimybė pasidalyti savo idėjomis ir dalyvauti kuriant Europos ateitį. Išsakykite savo nuomonę!

Paslaugos - 208549-2014

Pateikti glaustą rodinį

21/06/2014    S118

Italija-Ispra: Konsoliduotų ir nekonsoliduotų banko duomenų ir susijusių paslaugų pirkimas

2014/S 118-208549

Neišsamiai parengta procedūra

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 11.3.2014, 2014/S 49-080666)

Europos Komisija, Jungtinio tyrimų centro (JRC) GD, Piliečių apsaugos ir saugumo institutas, Stefania Toriello, via Enrico Fermi 2749, TP 263, 21027Ispra VA, ITALIJA. Faksas +39 0332789540. El. paštas jrc-ipsc-procurement@ec.europa.eu


Pastaba:

Paskyrimo procedūra skelbiama nesėkminga.

Sutartis gali būti pakartotinai publikuota.

Negauta jokių pasiūlymų. Perkančioji organizacija paskelbs naują procedūrą pagal Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų taikymo taisyklių 134 straipsnio 1 dalies a punktą.