Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Usługi - 208549-2014

Wyświetl widok skrócony

21/06/2014    S118

Włochy-Ispra: Zakup skonsolidowanych i nieskonsolidowanych danych bankowych oraz powiązane usługi

2014/S 118-208549

Procedura niekompletna

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 11.3.2014, 2014/S 49-080666)

Komisja Europejska, DG Wspólne Centrum Badawcze JRC, Instytut Ochrony i Bezpieczeństwa Obywateli, do kontaktów: Stefania Toriello, via Enrico Fermi 2749, TP 263, 21027 Ispra VA, WŁOCHY. Faks +39 0332789540. E-mail: jrc-ipsc-procurement@ec.europa.eu


Uwaga:

Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne.

Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji.

Nie otrzymano ofert. Instytucja zamawiająca rozpocznie nową procedurę zgodnie z art. 134 ust. 1 lit. a) zasad stosowania mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii.