Pentru informații privind cererile de oferte referitoare la nevoile de echipamente medicale, consultați site-ul specific cu informații despre COVID-19.

Conferința privind viitorul Europei vă oferă șansa de a vă împărtăși ideile și de a modela viitorul Europei. Faceți-vă auzit!

Servicii - 208549-2014

Afișează vizualizare compactă

21/06/2014    S118

Italia-Ispra: Achiziţionare de baze de date consolidate şi neconsolidate şi servicii conexe

2014/S 118-208549

Procedură incompletă

(Suplimentul la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 11.3.2014, 2014/S 49-080666)

Comisia Europeană, DG Centrul Comun de Cercetare (JRC), Institutul pentru protecţia şi securitatea cetăţenilor, în atenţia: doamnei Stefania Toriello, via Enrico Fermi 2749, TP 263, 21027Ispra VA, ITALIA. Fax +39 0332789540. E-mail: jrc-ipsc-procurement@ec.europa.eu


Notă:

Procedura de atribuire a fost declarată nereuşită.

Contractul poate face obiectul unei republicări.

Nu a fost primită nicio ofertă. Autoritatea contractantă va lansa o nouă procedură în temeiul articolului 134 alineatul (1) litera (a) din normele de aplicare aplicabile bugetului general al Uniunii.