Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

Konferensen om Europas framtid är din chans att dela med dig av dina idéer och forma vårt framtida EU. Gör din röst hörd!

Tjänster - 208549-2014

Visa förkortad version

21/06/2014    S118

Italien-Ispra: Inköp av konsoliderade och icke-konsoliderade bankdata och tillhörande tjänster

2014/S 118-208549

Ofullständigt förfarande

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 11.3.2014, 2014/S 49-080666)

Europeiska kommissionen, GD Gemensamma forskningscentret JRC, institutet för allmänhetens skydd och säkerhet, att. Stefania Toriello, via Enrico Fermi 2749, TP 263, 21027Ispra VA, ITALIEN. Fax +39 0332789540. E-post: jrc-ipsc-procurement@ec.europa.eu


Observera:

Anbudsförfarandet har inte givit något resultat.

Upphandlingen kan komma att publiceras på nytt.

Inga anbud mottogs. Den upphandlande myndigheten kommer att inleda ett nytt förfarande i enlighet med artikel 134.1 a i tillämpningsföreskrifterna för unionens allmänna budget.