Tjenesteydelser - 208674-2020

05/05/2020    S87

Danmark-København: Uddannelse og undervisning

2020/S 087-208674

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
CVR-nummer: 29634750
Postadresse: Frederiksholms Kanal 26
By: København K
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 1220
Land: Danmark
Kontaktperson: Laura Kjærulf
E-mail: SPSJURA@stukuvm.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.stukuvm.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=268670&B=KA
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=268670&B=KA
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af støtteforløb til studerende på lange videregående uddannelser med psykiske og neurologiske funktionsnedsættelser

Sagsnr.: 19-814
II.1.2)Hoved-CPV-kode
80000000 Uddannelse og undervisning
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbud af rammeaftale om levering af støtteforløb til studerende på lange videregående uddannelser med psykiske og neurologiske funktionsnedsættelser. Udbuddet er opdelt i 17 delaftaler, idet der er en delaftale for hver uddannelsesinstitution.

Rammeaftalen vedrører levering af støtte til studerende på lange videregående uddannelser med psykiske og neurologiske funktionsnedsættelser (som f.eks. skizofreni, angst eller hjerneskade) med et udpræget behov for kontinuitet i støtteforløbet, herunder for at kunne beholde den samme leverandør igennem hele deres uddannelse, som typisk strækker sig over 5 år. Disse studerende vil således være meget belastede af et leverandørskifte, hvilket ordregiver har søgt at imødegå med en kontraktperiode på 2 år med mulighed for at forlænge aftalen i 4 x 1 år. Ordregiver vil ved hver forlængelse tage konkret stilling til, om rammeaftalen stadig er markedskonform mv. eller om et genudbud samlet set vurderes at være en bedre løsning.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 298 440 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Københavns Universitet

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
75121000 Administrative tjenester på uddannelsesområdet
80410000 Diverse skoletjenester
80500000 Uddannelsestilbud
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
85121270 Psykiater- eller psykologtjenester
85312320 Konsulenttjenesteydelser
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
NUTS-kode: DK011 Byen København
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen (delaftale 1) omfatter levering af ydelser til studerende på Københavns Universitet.

Målgruppen for ydelserne er studerende på lange videregående uddannelser med psykiske og neurologiske funktionsnedsættelser.

Rammeaftalen omfatter levering af adskillige ydelser i relation til målgruppen, herunder afklaringsforløb, studiestøtte med en studiestøttegiver, studiestøtte med en faglig støttelærer, studiestøtte med en studiementor samt afholdelse af introworkshop, temaworkshops og supervision af de til opgaven tilknyttede støttegivere. Der henvises til de nærmere oplysninger herom i udbudsmaterialet.

En leverandør kan vælge at give tilbud på en eller flere delaftaler, og tildeling sker separat for hver enkelt delaftale.

II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 63 000 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 24
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Delaftalens forventede kontraktsum er estimeret til 54 000 000-63 000 000 DKK, jf. nærmere om anslåede værdier i punkt VI.3).

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Danmarks Tekniske Universitet

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
75121000 Administrative tjenester på uddannelsesområdet
80410000 Diverse skoletjenester
80500000 Uddannelsestilbud
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
85121270 Psykiater- eller psykologtjenester
85312320 Konsulenttjenesteydelser
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen (delaftale 2) omfatter levering af ydelser til studerende på Danmarks Tekniske Universitet.

Målgruppen for ydelserne er studerende på lange videregående uddannelser med psykiske og neurologiske funktionsnedsættelser.

Rammeaftalen omfatter levering af adskillige ydelser i relation til målgruppen, herunder afklaringsforløb, studiestøtte med en studiestøttegiver, studiestøtte med en faglig støttelærer, studiestøtte med en studiementor samt afholdelse af introworkshop, temaworkshops og supervision af de til opgaven tilknyttede støttegivere. Der henvises til de nærmere oplysninger herom i udbudsmaterialet.

En leverandør kan vælge at give tilbud på en eller flere delaftaler, og tildeling sker separat for hver enkelt delaftale.

II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 19 800 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 24
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Delaftalens forventede kontraktsum er estimeret til 15 000 000-19 800 000 DKK , jf. nærmere om anslåede værdier i punkt VI.3).

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
75121000 Administrative tjenester på uddannelsesområdet
80410000 Diverse skoletjenester
80500000 Uddannelsestilbud
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
85121270 Psykiater- eller psykologtjenester
85312320 Konsulenttjenesteydelser
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK014 Bornholm
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen (delaftale 3) omfatter levering af ydelser til studerende på Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for arkitektur, design og konservering.

Målgruppen for ydelserne er studerende på lange videregående uddannelser med psykiske og neurologiske funktionsnedsættelser.

Rammeaftalen omfatter levering af adskillige ydelser i relation til målgruppen, herunder afklaringsforløb, studiestøtte med en studiestøttegiver, studiestøtte med en faglig støttelærer, studiestøtte med en studiementor samt afholdelse af introworkshop, temaworkshops og supervision af de til opgaven tilknyttede støttegivere. Der henvises til de nærmere oplysninger herom i udbudsmaterialet.

En leverandør kan vælge at give tilbud på en eller flere delaftaler, og tildeling sker separat for hver enkelt delaftale.

II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 900 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 24
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Delaftalens forventede kontraktsum er estimeret til 3 000 000-3 900 000 DKK, jf. nærmere om anslåede værdier i punkt VI.3).

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Det Jyske Musikkonservatorium

Delkontraktnr.: 4
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
75121000 Administrative tjenester på uddannelsesområdet
80410000 Diverse skoletjenester
80500000 Uddannelsestilbud
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
85121270 Psykiater- eller psykologtjenester
85312320 Konsulenttjenesteydelser
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
NUTS-kode: DK042 Østjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen (delaftale 4) omfatter levering af ydelser til studerende på Det Jyske Musikkonservatorium.

Målgruppen for ydelserne er studerende på lange videregående uddannelser med psykiske og neurologiske funktionsnedsættelser.

Rammeaftalen omfatter levering af adskillige ydelser i relation til målgruppen, herunder afklaringsforløb, studiestøtte med en studiestøttegiver, studiestøtte med en faglig støttelærer, studiestøtte med en studiementor samt afholdelse af introworkshop, temaworkshops og supervision af de til opgaven tilknyttede støttegivere. Der henvises til de nærmere oplysninger herom i udbudsmaterialet.

En leverandør kan vælge at give tilbud på en eller flere delaftaler, og tildeling sker separat for hver enkelt delaftale.

II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 200 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 24
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Delaftalens forventede kontraktsum er estimeret til 660 000-1 200 000 DKK, jf. nærmere om anslåede værdier i punkt VI.3).

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Syddansk Musikkonservatorium

Delkontraktnr.: 5
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
75121000 Administrative tjenester på uddannelsesområdet
80410000 Diverse skoletjenester
80500000 Uddannelsestilbud
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
85121270 Psykiater- eller psykologtjenester
85312320 Konsulenttjenesteydelser
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
NUTS-kode: DK031 Fyn
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen (delaftale 5) omfatter levering af ydelser til studerende på Syddansk Musikkonservatorium.

Målgruppen for ydelserne er studerende på lange videregående uddannelser med psykiske og neurologiske funktionsnedsættelser.

Rammeaftalen omfatter levering af adskillige ydelser i relation til målgruppen, herunder afklaringsforløb, studiestøtte med en studiestøttegiver, studiestøtte med en faglig støttelærer, studiestøtte med en studiementor samt afholdelse af introworkshop, temaworkshops og supervision af de til opgaven tilknyttede støttegivere. Der henvises til de nærmere oplysninger herom i udbudsmaterialet.

En leverandør kan vælge at give tilbud på en eller flere delaftaler, og tildeling sker separat for hver enkelt delaftale.

II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 600 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 24
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Delaftalens forventede kontraktsum er estimeret til 300 000-600 000 DKK, jf. nærmere om anslåede værdier i punkt VI.3).

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Syddansk Universitet

Delkontraktnr.: 6
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
75121000 Administrative tjenester på uddannelsesområdet
80410000 Diverse skoletjenester
80500000 Uddannelsestilbud
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
85121270 Psykiater- eller psykologtjenester
85312320 Konsulenttjenesteydelser
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
NUTS-kode: DK031 Fyn
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen (delaftale 6) omfatter levering af ydelser til studerende på Syddansk Universitet.

Målgruppen for ydelserne er studerende på lange videregående uddannelser med psykiske og neurologiske funktionsnedsættelser.

Rammeaftalen omfatter levering af adskillige ydelser i relation til målgruppen, herunder afklaringsforløb, studiestøtte med en studiestøttegiver, studiestøtte med en faglig støttelærer, studiestøtte med en studiementor samt afholdelse af introworkshop, temaworkshops og supervision af de til opgaven tilknyttede støttegivere. Der henvises til de nærmere oplysninger herom i udbudsmaterialet.

En leverandør kan vælge at give tilbud på en eller flere delaftaler, og tildeling sker separat for hver enkelt delaftale.

II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 45 000 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 24
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Delaftalens forventede kontraktsum er estimeret til 36 000 000-45 000 000 DKK, jf. nærmere om anslåede værdier i punkt VI.3).

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Aarhus Universitet

Delkontraktnr.: 7
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
75121000 Administrative tjenester på uddannelsesområdet
80410000 Diverse skoletjenester
80500000 Uddannelsestilbud
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
85121270 Psykiater- eller psykologtjenester
85312320 Konsulenttjenesteydelser
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen (delaftale 7) omfatter levering af ydelser til studerende på Aarhus Universitet.

Målgruppen for ydelserne er studerende på lange videregående uddannelser med psykiske og neurologiske funktionsnedsættelser.

Rammeaftalen omfatter levering af adskillige ydelser i relation til målgruppen, herunder afklaringsforløb, studiestøtte med en studiestøttegiver, studiestøtte med en faglig støttelærer, studiestøtte med en studiementor samt afholdelse af introworkshop, temaworkshops og supervision af de til opgaven tilknyttede støttegivere. Der henvises til de nærmere oplysninger herom i udbudsmaterialet.

En leverandør kan vælge at give tilbud på en eller flere delaftaler, og tildeling sker separat for hver enkelt delaftale.

II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 108 000 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 24
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Delaftalens forventede kontraktsum er estimeret til 99 000 000-108 000 000 DKK, jf. nærmere om anslåede værdier i punkt VI.3).

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Aalborg Universitet

Delkontraktnr.: 8
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
75121000 Administrative tjenester på uddannelsesområdet
80410000 Diverse skoletjenester
80500000 Uddannelsestilbud
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
85121270 Psykiater- eller psykologtjenester
85312320 Konsulenttjenesteydelser
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen (delaftale 8) omfatter levering af ydelser til studerende på Aalborg Universitet.

Målgruppen for ydelserne er studerende på lange videregående uddannelser med psykiske og neurologiske funktionsnedsættelser.

Rammeaftalen omfatter levering af adskillige ydelser i relation til målgruppen, herunder afklaringsforløb, studiestøtte med en studiestøttegiver, studiestøtte med en faglig støttelærer, studiestøtte med en studiementor samt afholdelse af introworkshop, temaworkshops og supervision af de til opgaven tilknyttede støttegivere. Der henvises til de nærmere oplysninger herom i udbudsmaterialet.

En leverandør kan vælge at give tilbud på en eller flere delaftaler, og tildeling sker separat for hver enkelt delaftale.

II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 19 200 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 24
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Delaftalens forventede kontraktsum er estimeret til 13 800 000-19 200 000 DKK, jf. nærmere om anslåede værdier i punkt VI.3).

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Copenhagen Business School - Handelshøjskolen

Delkontraktnr.: 9
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
75121000 Administrative tjenester på uddannelsesområdet
80410000 Diverse skoletjenester
80500000 Uddannelsestilbud
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
85121270 Psykiater- eller psykologtjenester
85312320 Konsulenttjenesteydelser
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen (delaftale 9) omfatter levering af ydelser til studerende på Copenhagen Business School - Handelshøjskolen.

Målgruppen for ydelserne er studerende på lange videregående uddannelser med psykiske og neurologiske funktionsnedsættelser.

Rammeaftalen omfatter levering af adskillige ydelser i relation til målgruppen, herunder afklaringsforløb, studiestøtte med en studiestøttegiver, studiestøtte med en faglig støttelærer, studiestøtte med en studiementor samt afholdelse af introworkshop, temaworkshops og supervision af de til opgaven tilknyttede støttegivere. Der henvises til de nærmere oplysninger herom i udbudsmaterialet.

En leverandør kan vælge at give tilbud på en eller flere delaftaler, og tildeling sker separat for hver enkelt delaftale.

II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 300 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 24
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Delaftalens forventede kontraktsum er estimeret til 2 400 000-3 300 000 DKK, jf. nærmere om anslåede værdier i punkt VI.3).

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Roskilde Universitet

Delkontraktnr.: 10
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
75121000 Administrative tjenester på uddannelsesområdet
80410000 Diverse skoletjenester
80500000 Uddannelsestilbud
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
85121270 Psykiater- eller psykologtjenester
85312320 Konsulenttjenesteydelser
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen (delaftale 10) omfatter levering af ydelser til studerende på Roskilde Universitet.

Målgruppen for ydelserne er studerende på lange videregående uddannelser med psykiske og neurologiske funktionsnedsættelser.

Rammeaftalen omfatter levering af adskillige ydelser i relation til målgruppen, herunder afklaringsforløb, studiestøtte med en studiestøttegiver, studiestøtte med en faglig støttelærer, studiestøtte med en studiementor samt afholdelse af introworkshop, temaworkshops og supervision af de til opgaven tilknyttede støttegivere. Der henvises til de nærmere oplysninger herom i udbudsmaterialet.

En leverandør kan vælge at give tilbud på en eller flere delaftaler, og tildeling sker separat for hver enkelt delaftale.

II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 15 000 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 24
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Delaftalens forventede kontraktsum er estimeret til 10 200 000-15 000 000 DKK, jf. nærmere om anslåede værdier i punkt VI.3).

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

IT-Universitetet i København

Delkontraktnr.: 11
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
75121000 Administrative tjenester på uddannelsesområdet
80410000 Diverse skoletjenester
80500000 Uddannelsestilbud
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
85121270 Psykiater- eller psykologtjenester
85312320 Konsulenttjenesteydelser
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen (delaftale 11) omfatter levering af ydelser til studerende på IT-Universitetet i København.

Målgruppen for ydelserne er studerende på lange videregående uddannelser med psykiske og neurologiske funktionsnedsættelser.

Rammeaftalen omfatter levering af adskillige ydelser i relation til målgruppen, herunder afklaringsforløb, studiestøtte med en studiestøttegiver, studiestøtte med en faglig støttelærer, studiestøtte med en studiementor samt afholdelse af introworkshop, temaworkshops og supervision af de til opgaven tilknyttede støttegivere. Der henvises til de nærmere oplysninger herom i udbudsmaterialet.

En leverandør kan vælge at give tilbud på en eller flere delaftaler, og tildeling sker separat for hver enkelt delaftale.

II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 200 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 24
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Delaftalens forventede kontraktsum er estimeret til 2 820 000-4 200 000 DKK, jf. nærmere om anslåede værdier i punkt VI.3).

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Arkitektskolen Aarhus

Delkontraktnr.: 12
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
75121000 Administrative tjenester på uddannelsesområdet
80410000 Diverse skoletjenester
80500000 Uddannelsestilbud
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
85121270 Psykiater- eller psykologtjenester
85312320 Konsulenttjenesteydelser
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen (delaftale 12) omfatter levering af ydelser til studerende på Arkitektskolen Aarhus.

Målgruppen for ydelserne er studerende på lange videregående uddannelser med psykiske og neurologiske funktionsnedsættelser.

Rammeaftalen omfatter levering af adskillige ydelser i relation til målgruppen, herunder afklaringsforløb, studiestøtte med en studiestøttegiver, studiestøtte med en faglig støttelærer, studiestøtte med en studiementor samt afholdelse af introworkshop, temaworkshops og supervision af de til opgaven tilknyttede støttegivere. Der henvises til de nærmere oplysninger herom i udbudsmaterialet.

En leverandør kan vælge at give tilbud på en eller flere delaftaler, og tildeling sker separat for hver enkelt delaftale.

II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 780 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 24
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Delaftalens forventede kontraktsum er estimeret til 480 000-780 000 DKK, jf. nærmere om anslåede værdier i punkt VI.3).

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Designskolen Kolding

Delkontraktnr.: 13
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
75121000 Administrative tjenester på uddannelsesområdet
80410000 Diverse skoletjenester
80500000 Uddannelsestilbud
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
85121270 Psykiater- eller psykologtjenester
85312320 Konsulenttjenesteydelser
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen (delaftale 13) omfatter levering af ydelser til studerende på Designskolen Kolding.

Målgruppen for ydelserne er studerende på lange videregående uddannelser med psykiske og neurologiske funktionsnedsættelser.

Rammeaftalen omfatter levering af adskillige ydelser i relation til målgruppen, herunder afklaringsforløb, studiestøtte med en studiestøttegiver, studiestøtte med en faglig støttelærer, studiestøtte med en studiementor samt afholdelse af introworkshop, temaworkshops og supervision af de til opgaven tilknyttede støttegivere. Der henvises til de nærmere oplysninger herom i udbudsmaterialet.

En leverandør kan vælge at give tilbud på en eller flere delaftaler, og tildeling sker separat for hver enkelt delaftale.

II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 10 200 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 48
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Delaftalens forventede kontraktsum er estimeret til 7 500 000-10 200 000 DKK, jf. nærmere om anslåede værdier i punkt VI.3).

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Det Fynske Kunstakademi

Delkontraktnr.: 14
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
75121000 Administrative tjenester på uddannelsesområdet
80410000 Diverse skoletjenester
80500000 Uddannelsestilbud
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
85121270 Psykiater- eller psykologtjenester
85312320 Konsulenttjenesteydelser
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen (delaftale 14) omfatter levering af ydelser til studerende på Det Fynske Kunstakademi.

Målgruppen for ydelserne er studerende på lange videregående uddannelser med psykiske og neurologiske funktionsnedsættelser.

Rammeaftalen omfatter levering af adskillige ydelser i relation til målgruppen, herunder afklaringsforløb, studiestøtte med en studiestøttegiver, studiestøtte med en faglig støttelærer, studiestøtte med en studiementor samt afholdelse af introworkshop, temaworkshops og supervision af de til opgaven tilknyttede støttegivere. Der henvises til de nærmere oplysninger herom i udbudsmaterialet.

En leverandør kan vælge at give tilbud på en eller flere delaftaler, og tildeling sker separat for hver enkelt delaftale.

II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 960 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 24
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Delaftalens forventede kontraktsum er estimeret til 120 000-960 000 DKK, jf. nærmere om anslåede værdier i punkt VI.3).

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Det Jyske Kunstakademi

Delkontraktnr.: 15
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
75121000 Administrative tjenester på uddannelsesområdet
80410000 Diverse skoletjenester
80500000 Uddannelsestilbud
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
85121270 Psykiater- eller psykologtjenester
85312320 Konsulenttjenesteydelser
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen (delaftale 15) omfatter levering af ydelser til studerende på Det Jyske Kunstakademi.

Målgruppen for ydelserne er studerende på lange videregående uddannelser med psykiske og neurologiske funktionsnedsættelser.

Rammeaftalen omfatter levering af adskillige ydelser i relation til målgruppen, herunder afklaringsforløb, studiestøtte med en studiestøttegiver, studiestøtte med en faglig støttelærer, studiestøtte med en studiementor samt afholdelse af introworkshop, temaworkshops og supervision af de til opgaven tilknyttede støttegivere. Der henvises til de nærmere oplysninger herom i udbudsmaterialet.

En leverandør kan vælge at give tilbud på en eller flere delaftaler, og tildeling sker separat for hver enkelt delaftale.

II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 900 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 48
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Delaftalens forventede kontraktsum er estimeret til 120 000-900 000 DKK, jf. nærmere om anslåede værdier i punkt VI.3).

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Det Kgl. Danske Musikkonservatorium

Delkontraktnr.: 16
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
75121000 Administrative tjenester på uddannelsesområdet
80410000 Diverse skoletjenester
80500000 Uddannelsestilbud
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
85121270 Psykiater- eller psykologtjenester
85312320 Konsulenttjenesteydelser
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen (delaftale 16) omfatter levering af ydelser til studerende på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium.

Målgruppen for ydelserne er studerende på lange videregående uddannelser med psykiske og neurologiske funktionsnedsættelser.

Rammeaftalen omfatter levering af adskillige ydelser i relation til målgruppen, herunder afklaringsforløb, studiestøtte med en studiestøttegiver, studiestøtte med en faglig støttelærer, studiestøtte med en studiementor samt afholdelse af introworkshop, temaworkshops og supervision af de til opgaven tilknyttede støttegivere. Der henvises til de nærmere oplysninger herom i udbudsmaterialet.

En leverandør kan vælge at give tilbud på en eller flere delaftaler, og tildeling sker separat for hver enkelt delaftale.

II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 500 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 24
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Delaftalens forventede kontraktsum er estimeret til 600 000-1 500 000 DKK, jf. nærmere om anslåede værdier i punkt VI.3).

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Rytmisk Musikkonservatorium

Delkontraktnr.: 17
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
75121000 Administrative tjenester på uddannelsesområdet
80410000 Diverse skoletjenester
80500000 Uddannelsestilbud
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
85121270 Psykiater- eller psykologtjenester
85312320 Konsulenttjenesteydelser
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen (delaftale 17) omfatter levering af ydelser til studerende på Rytmisk Musikkonservatorium.

Målgruppen for ydelserne er studerende på lange videregående uddannelser med psykiske og neurologiske funktionsnedsættelser.

Rammeaftalen omfatter levering af adskillige ydelser i relation til målgruppen, herunder afklaringsforløb, studiestøtte med en studiestøttegiver, studiestøtte med en faglig støttelærer, studiestøtte med en studiementor samt afholdelse af introworkshop, temaworkshops og supervision af de til opgaven tilknyttede støttegivere. Der henvises til de nærmere oplysninger herom i udbudsmaterialet.

En leverandør kan vælge at give tilbud på en eller flere delaftaler, og tildeling sker separat for hver enkelt delaftale.

II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 900 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 24
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Delaftalens forventede kontraktsum er estimeret til 120 000-900 000 DKK, jf. nærmere om anslåede værdier i punkt VI.3).

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Tilbudsgiver skal indlevere en tro og love-erklæring om, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de i udbudslovens § § 135, 136 og 137, stk. 1, nr. 2 nævnte udelukkelsesgrunde. Der skal ligeledes indleveres erklæringer fra de underleverandører, som tilbudsgiver baserer sig på. Skabelon til udfyldelse er vedlagt som bilag C.

Krav til teknisk / faglig erfaring

Tilbudsgiver skal indlevere en sammenlignelig reference/opgave, som tilbudsgiver har udført inden for de seneste 3 år (regnet fra tilbudsfristen). Ved sammenlignelig tjenesteydelse forstås leverance af en af følgende 2 ydelser:

1) individuel vejledning/rådgivning til studerende på de korte, mellemlange eller de lange videregående uddannelser, eller

2) Individuel vejledning/rådgivning af unge med psykiske funktionsnedsættelser.

Skabelon til udfyldelse er vedlagt som bilag D.

Som mindstekrav kræves 1 sammenlignelig reference udført inden for de seneste 3 år.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

CSR

I kontrakten er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for principperne i FN’s Global Compact, og som formuleret i OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder, inddraget i relevant omfang. Der er desuden stillet kontraktmæssige krav i henhold til ILO-konvention 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30. juni 2014.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.10)Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
Oplysninger om nationale udbud er tilgængelig på: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/1564
IV.1.11)Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Udbudsproceduren er opdelt i (1) en tilbudsfase og (2) en tildelingsfase.

Tildeling af kontrakten vil ske til den tilbudsgiver, som afgiver tilbuddet med det bedste forhold mellem pris og kvalitet, jf. udbudsbetingelserne.

Ordregiver vil i denne forbindelse lægge følgende underkriterier til grund:

1) Pris (60 %)

2) Kvalitet (40 %).

Underkriteriet ”Kvalitet” vil bestå af følgende delkriterier:

1) Afklaringsforløb (30 %)

2) Bemanding og monitorering (40 %)

3) Samarbejde (30 %).

IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 17/08/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Ydelsen er omfattet af bilag XIV til udbudsdirektivet, og udbuddet gennemføres derfor efter udbudslovens afsnit III § § 186-190 (light-regimet) angående offentlige kontrakter vedrørende sociale og andre specifikke tjenesteydelser.

Tilbudsgiveren kan i dette udbud basere sig på andre aktørers faglige og økonomiske formåen for at opfylde de egnethedskrav, der er anført i punkt III.1.4. Tilbud kan endvidere afgives af en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium). Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen udpege en fælles befuldmægtiget.

I relation til punkt II.1.5) og punkt II.2.6) bemærkes, at de anførte beløb udgør et skøn over den forventede samlede kontraktsum for rammeaftalernes fulde løbetid. I punkt II.5) er angivet en anslået værdi på 298 440 000 DKK. Det er ordregivers vurdering, at det forventede træk på rammeaftalerne vil være 246 120 000 – 298 440 000 DKK. Det anførte interval er begrundet i usikkerhed om rammeaftalernes endelige værdi. Intervallets nedre grænse er udtryk for ordregivers skøn over den forventede mindsteværdi af alle delkontrakter, mens intervallets øvre grænse udtrykker den forventede højest anslåede værdi af samtlige delkontrakter. Der er herved taget højde dels for ordregivers forventninger baseret på et mest sandsynligt træk på rammeaftalen og dels for den forventede usikkerhed, der er forbundet med dette skøn. I forhold til den nedre grænse angivet i punkt II.2.6) gøres der særligt opmærksom på, at tilbudsgiverne ikke er garanteret et mindstetræk på de enkelte delaftaler, og det anførte skøn indebærer således ikke et tilsagn fra ordregiver om et mindstetræk på de enkelte rammeaftaler. Ordregivers skøn er baseret på et skønnet historisk forbrug. Tilbudsgiver gøres særligt opmærksom på, at tilbudsgiver er bundet af de tilbudte priser, uanset hvilken omsætning der konkret opnås under de enkelte rammeaftaler, dvs. også i tilfælde af, at den konkrete omsætning afviger fra estimaterne i såvel opad- eller nedadgående retning.

I relation til punkt II.2.7) bemærkes, at den anførte kontraktlængde er fra kontraktunderskrivelse. Ud over den anførte kontraktlængde vil der i forbindelse med kontraktens ophør være behov for en tidsmæssigt fleksibel udløbsfase med henblik på at sikre en uforstyrret levering af ydelserne i forbindelse med eventuelt genudbud.

I relation til punkt IV.1.11) bemærkes, at udbuddet er opdelt i 17 delaftaler, idet der er en delaftale pr. uddannelsesinstitution. Ikke alle uddannelsesinstitutioner med lange videregående uddannelser er dækket af en de 17 delaftaler, idet udbuddet alene omfatter de uddannelsesinstitutioner, hvor ordregiver forventer, at der vil opstå et behov. Skulle der mod forventning opstå et behov for levering af ydelserne til uddannelsesinstitutioner, som ikke er omfattet af en af de 17 delaftaler, vil ordregiver tildele den pågældende kontrakt i overensstemmelse med de udbudsretlige regler.

Der vil blive afholdt et orienteringsmøde for interesserede tilbudsgivere. Se nærmere oplysninger herom i udbudsbetingelsernes afsnit 6.

Ordregiver vil udarbejde et kort referat fra orienteringsmødet, som vil blive offentliggkort via det elektroniske udbudssystem.

Tilbudsgiver skal ikke indlevere det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) som led i udbuddet.

Hvis tilbudsgiveren baserer sig på anden enheds tekniske og faglige erfaring, skal der indleveres en støtteerklæring.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbuds-givere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/04/2020