Tjenesteydelser - 208679-2020

05/05/2020    S87

Danmark-København: Uddannelse og undervisning

2020/S 087-208679

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Borups Allé 177
By: København NV
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2400
Land: Danmark
Kontaktperson: Bente Ryberg
E-mail: i937@kk.dk
Telefon: +45 24205156
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/129012020.aspx
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Allerød Kommune
By: Allerød
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
E-mail: kommunen@alleroed.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.alleroed.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Ballerup Kommune
By: Ballerup
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
E-mail: borger@balk.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://ballerup.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Dragør Kommune
By: Dragør
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
E-mail: dragoer@dragoer.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://dragoer.dk/borger/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Egedal Kommune
By: Ølstykke
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
E-mail: kommune@egekom.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.egedalkommune.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Fredensborg Kommune
By: Kokkedal
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
E-mail: fredensborg@fredensborg.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.fredensborg.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Frederiksberg Kommune
By: Frederiksberg
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
E-mail: raadhuset@frederiksberg.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.frederiksberg.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Furesø Kommune
By: Værløse
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
E-mail: kommunikation@furesoe.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.furesoe.dk/borger/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Gentofte Kommune
By: Charlottenlund
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
E-mail: gentofte@gentofte.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.gentofte.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Gladsaxe Kommune
By: Søborg
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
E-mail: kommunen@gladsaxe.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://gladsaxe.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Helsingør Kommune
By: Helsingør
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
E-mail: mail@helsingor.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.helsingor.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Herlev Kommune
By: Herlev
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
E-mail: herlev@herlev.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://herlev.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Hillerød Kommune
By: Hillerød
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
E-mail: hillerod@hillerod.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.hillerod.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Hvidovre Kommune
By: Hvidovre
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
E-mail: hvidovre@hvidovre.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.hvidovre.dk/Borger
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Hørsholm Kommune
By: Hørsholm
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
E-mail: kommunen@horsholm.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.horsholm.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Lyngby-Taarbæk Kommune
By: Kgs. Lyngby
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
E-mail: lyngby@ltk.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ltk.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Rudersdal Kommune
By: Holte
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
E-mail: rudersdal@rudersdal.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.rudersdal.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Rødovre Kommune
By: Rødovre
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
E-mail: rk@rk.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.rk.dk/forside/
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/129012020.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/129012020.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af dagbehandling - Københavns Kommune

II.1.2)Hoved-CPV-kode
80000000 Uddannelse og undervisning
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Dagbehandling er et helhedstilbud til udsatte børn og unge med særlige behov eller handicap.

Den udbudte opgave omfatter dagbehandlingstilbud til børn og unge i Københavns Kommune. København Kommune indgår rammeaftalerne med de vindende tilbudsgivere om de lokalt placerede dagbehandlingstilbud og varetager det kontraktuelle tilsyn med disse på vegne af alle kommuner. Alle kommuner er berettiget til at gøre brug af de udbudte rammeaftaler, dvs. visitere børn til de vindende tilbudsgivere.

Tilbudsgiverne kan alene byde ind med dagbehandlingstilbud, som senest på tidspunktet for aftalestart er fysisk placeret i København Kommune. Bemærk, at tilbudsgiverne kan byde ind med (i) tilbud, som senest den 1. august 2020 er etableret, og/eller (ii) tilbud, som etableres senest 1. oktober 2020.

Udbuddet inddeles i 3 kategorier (delaftaler) efter børnenes behandlings- og støttebehov, se kravspecifikationen.

Tryk her:

https://permalink.mercell.com/129012020.aspx

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 992 516 120.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Kategori 1

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
80000000 Uddannelse og undervisning
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
85310000 Sociale foranstaltninger
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Københavns Kommune har opstillet følgende begrænsning(er) i antallet af leverandører pr. målgruppe:

1) Kategori 1: 7 leverandører

2) Kategori 2: 6 leverandører

3) Kategori 3: 3 leverandører.

Kommunernes brug af rammeaftalerne sker efter en faglig behovsvurdering, idet Kommunen i hvert tilfælde vurderer, hvordan nærhedsprincippet, den enkelte unges elevprofile[r], evner og ønsker passer ind i de respektive tilbud under rammeaftalerne.

II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 027 428 234.00 DKK
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 60
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Bemærk: Dette udbud er et genudbud.

Københavns Kommune har været nødsaget til at annullere sin delkontrakt på udbudsbekendygørelse nr. 2020/S 015-032061, dvs. med virkning for de tilbud, som er fysisk placeret i Københavns Kommune.

Derfor omfatter dette genudbud alene de tilbud, som er fysisk placeret i Københavns Kommune.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Kategori 2

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
80000000 Uddannelse og undervisning
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
85300000 Sociale foranstaltninger og hermed beslægtet virksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Københavns Kommune har opstillet følgende begrænsning(er) i antallet af leverandører pr. målgruppe:

1) Kategori 1: 7 leverandører

2) Kategori 2: 6 leverandører

3) Kategori 3: 3 leverandører.

Kommunernes brug af rammeaftalerne sker efter en faglig behovsvurdering, idet Kommunen i hvert tilfælde vurderer, hvordan nærhedsprincippet, den enkelte unges elevprofile[r], evner og ønsker passer ind i de respektive tilbud under rammeaftalerne.

II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 831 696 075.00 DKK
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 60
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Bemærk: Dette udbud er et genudbud.

Københavns Kommune har været nødsaget til at annullere sin delkontrakt på udbudsbekendygørelse nr. 2020/S 015-032061, dvs. med virkning for de tilbud, som er fysisk placeret i Københavns Kommune.

Derfor omfatter dette genudbud alene de tilbud, som er fysisk placeret i Københavns Kommune.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Kategori 3

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
80000000 Uddannelse og undervisning
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
85300000 Sociale foranstaltninger og hermed beslægtet virksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Københavns Kommune har opstillet følgende begrænsning(er) i antallet af leverandører pr. målgruppe:

1) Kategori 1: 7 leverandører

2) Kategori 2: 6 leverandører

3) Kategori 3: 3 leverandører.

Kommunernes brug af rammeaftalerne sker efter en faglig behovsvurdering, idet Kommunen i hvert tilfælde vurderer, hvordan nærhedsprincippet, den enkelte unges elevprofile[r], evner og ønsker passer ind i de respektive tilbud under rammeaftalerne.

II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 133 391 811.00 DKK
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 60
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Bemærk: Dette udbud er et genudbud.

Københavns Kommune har været nødsaget til at annullere sin delkontrakt på udbudsbekendygørelse nr. 2020/S 015-032061, dvs. med virkning for de tilbud, som er fysisk placeret i Københavns Kommune.

Derfor omfatter dette genudbud alene de tilbud, som er fysisk placeret i Københavns Kommune.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Tilbudsgivere, der befinder sig i en obligatorisk udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens § § 135-136, vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte aftale, medmindre tilbudsgiver fremlægger dokumentation for, at tilbudsgiver er pålidelig, jf. udbudslovens § 138. Tilsvarende vil tilbudsgivere, som befinder sig i en af de frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. (1)-(6) blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte aftale, medmindre tilbudsgiver fremlægger dokumentation for, at tilbudsgiver er pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Tilbudsgiver skal som del af tilbuddet udfylde Tilbudsskema A4. Københavns Kommune forbeholder sig at indhente serviceattest som dokumentation for, at erklæringen er retvisende.

Der henvises til udbudsbetingelsernes afsnit 5.2 og 5.3 samt udbudsbekendtgørelsens pkt. VI. 3. for så vidt angår økonomisk- og teknisk formåen.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Rammeaftalen stiller krav til forsikring og sikkerhedsstillelse. Rammeaftalen indeholder endvidere en arbejdsklausul samt CSR-bilag. Disse er bodsbelagt.

Hver rammeaftale indgås for en periode på 5 år med mulighed for forlængelse i 2 x 1 år.

Elever der allerede er påbegyndt et dagbehandlingstilbud hos en leverandør (vindende tilbudsgiver), overgår til rammeaftalen (priser og vilkår), når aftalen træder i kraft (forventeligt den 1.8.2020).

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.10)Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11)Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Kommunerne har opstillet følgende konkurrenceparametre: Økonomi (30 %) og kvalitet (70 %).Tilbudsgiverne skal i tilbudsskema A5 oplyse en pris for hver kategori, som tilbuddet omfatter. Alle priser skal oplyses ekskl. moms. Evalueringen af "Kvalitet" sker på baggrund af de af tilbudsgiver udarbejdede cases, idet der lægges vægt på de kvalitetskrav, som er beskrevet i kravspecifikationens afsnit 5. Til brug for evalueringen af tilbuddet, skal dette indeholde et udfyldt tilbudsskema A5.

IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 015-032061
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 03/06/2020
Tidspunkt: 10:00
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Kommunerne har valgt ikke at stille mindstekrav til tilbudsgivernes økonomiske og finansielle formåen.

Det er dog vigtigt for kommunerne ar sikre, at de tilbudsgivere, som byder ind, har den fornødne økonomiske robusthed til at varetage de udbudte opgaver.

Tilbudsgiverne skal derfor oplyse en række økonomiske nøgletal i tilbudsskema A4, idet disse oplysninger vil blive anvendt til at foretage en vurdering af, om tilbudsgiver har den fornødne økonomiske robusthed til at varetage den udbudte aftale.

Det er vigtigt for kommunerne at sikre, at de tilbudsgivere, som byder ind, har den fornødne tekniske robusthed til at varetage de udbudte opgaver.

Tilbudsgiverne skal derfor som en del af tilbuddet (Tilbudsskema A4) fremsende følgende:

Referenceliste som indeholder en beskrivelse af de lignende opgaver, som tilbudsgiver har leveret inden for de seneste 3 år. Referencerne bør indeholde: Tidspunkt for levering, beskrivelse af det leverede, navn og kontaktdetaljer på modtager.

Såfremt tilbudsgiver er en nystartet virksomhed, kan dokumentation fra ledende medarbejdere og ansattes tidligere arbejde tjene som reference. Det er i den forbindelse Københavns Kommune der vurderer, om de oplyste referencer vil være tilstrækkelige til at kunne dokumentere, at tilbudsgiver har den fornødne tekniske formåen.

Rammeaftalerne indgås for en periode på 5 år med mulighed for forlængelse i 2 x 1 år.

For god ordens skyld bemærkes, at den værdi, som er oplyst i udbudsbekendtgørelsen, alene er en anslået værdi baseret på kommunernes historiske pladsbehov samt det højeste, oplyste prisinterval for hver kategori. Den oplyste værdi for rammeaftalen er derved udtryk for kommunernes bedste skøn, men afspejler ingen forpligtelse for kommunerne til at aftage ydelser svarende til den oplyste værdi. Værdien er opgjort over 7 år. Rammeaftalerne er ikke eksklusive.

Bemærk: Københavns Kommune forbeholder sig at indlede forhandlinger efter tilbudsfristens udløb. Såfremt Københavns Kommune benytter denne mulighed for forhandling, orienteres alle tilbudsgiverne herom, ligesom rammerne for en sådan forhandling i denne forbindelse beskrives.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/05/2020