Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 208839-2014

Normál nézet megjelenítése

21/06/2014    S118

Magyarország-Budapest: Kollégiumok építése

2014/S 118-208839

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Építési beruházás

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Nemzeti azonosító szám: AK10772
Postai cím: Hungária krt. 9–11.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1101
Ország: Magyarország
Címzett: dr. Farkas Gábor
E-mail: farkas.gabor@uni-nke.hu
Telefon: +36 14329164
Fax: +36 14329165

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb: felsőoktatási intézmény
I.3)Fő tevékenység
Oktatás
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)A szerződéshez rendelt elnevezés
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar számára építendő 600 férőhelyes hallgatói kollégium létesítésére irányuló beruházás tervezési, építési, szerelési munkáinak elvégzése és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások ellátása.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Építési beruházás
Tervezés és kivitelezés
A teljesítés helye: Budapest VIII. Orczy Park hrsz. 36030.

NUTS-kód HU101 Budapest

II.1.3)Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
II.1.4)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar számára építendő 600 férőhelyes hallgatói kollégium létesítésére irányuló beruházás tervezési, építési, szerelési munkáinak elvégzése és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások ellátása.

A létesítendő kollégium területe mintegy 11 358 m2, amely az alábbi műszaki paramétereknek felel meg:

1. Szállás terület (összesen 600 fő elhelyezésére)

1.1. Kollégiumi szobablokk – 138 db: 2+2 ágyas iker szobák, közös vizesblokkal, egységenként kb. 42 m2 alapterülettel. Az előtérből nyílóan a két szobaegység részére külön WC és külön mosdós/zuhanyzós egység alakítandó ki. A szobablokkokban összesen 138x4=552 fő helyezhető el.

1.2. Akadálymentesen kialakított szobablokk – 2 db: 2 ágyas szobák, egységenként kb. 26,0 m2 alapterülettel. Az előtérből nyílóan közös akadálymentes vizesblokk alakítandó ki. (WC zuhanyzó, mosdó). A szobablokkokban összesen 2x2=4 fő helyezhető el.

1.3. Senior szobablokk – 22 db: 1-2 ágyas szobák, egységenként kb. 21,0 m2 alapterülettel. Az előtérből nyílóan közös vizesblokk alakítandó ki. (WC zuhanyzó, mosdó). A szobablokkokban összesen 12x2+ 10x1 =34 fő helyezhető el.

1.4. Vendégszobák – min. 10 db: 1 ágyas apartmanok pl. vendégoktatók elhelyezésére, egységenként kb. 21,0 m2 alapterülettel. Az előtérből nyílóan vizesblokk alakítandó ki. (WC zuhanyzó, mosdó). A szobablokkokban összesen 10x1=10 fő helyezhető el.

2. Kiszolgáló funkciók lakószobákhoz:

2.1. Teakonyhák+közösségi terek: szintenként kialakított teakonyhák hozzájuk kapcsolódó fogyasztóterekkel. 60 főnként 1-1 db teakonyha (szintenként 2 db) alakítandó ki, egyenként kb. 150 m2 alapterülettel (konyha + fogyasztótér). Előnyös, ha a fogyasztóterek étkezések közötti időszakokban a közösség multifunkciós találkozóhelyeként is funkcionálnak.

2.2. Takarítószer tároló: szintenként 1 db, vízvételi lehetőséggel, takarítószerek és eszközök tárolására. Alapterülete kb. 2,0 m2

2.3. Erősáramú és gyengeáramú szinti elosztók: önálló helyiségben vagy kapcsolószekrényben kialakított technológiai területek, technológia által igényelt méretben (kb. 8-10 m2 szintenként)

2.4. Gépészeti helyiségek területe: gépi szellőzés kizárólag a teakonyhák és a földszinti közlekedő terek, multifunkcionális termek kb 150 m2

2.5. Mosó és szárító helyiség: központilag kialakított helyiség kb. 30,0-40,0 m2 alapterülettel. Javasolt a földszinti pozíció.

3. Speciális közösségi területek:

3.1. Multifunkcionális helyiség (tanuló és klubhelyiség, szakkollégium) – 4 db, egyenként kb. 50-60 m2 alapterülettel: egyenként 20-30 fő befogadására szolgáló helyiség, melyeket akusztikailag méretezett tolófallal kell egymástól leválasztani, így biztosítva egy nagyobb tér (kb. 200- 240 m2) kialakíthatóságát.

3.2. Számítástechnikai terem, kb. 30,0 - 35,0 m2

3.3. Diákönkormányzat: 2 fő egyidejű munkavégzésére, kisebb tárgyalásokra szolgáló iroda jellegű helyiség - 1 db, egyenként kb. 18,0 - 25,0 m2 alapterülettel.

4. Kiegészítő területek:

4.1. Recepció, 1 fő részére, kb. 15,0 m2

4.2. Büfé raktárral, kb. 40,0 m2 fogyasztó tér nélkül

4.3. Igazgatási irodák - 3db, egyenként kb. 18,0 m2-el.

4.4. Irattár - irodák közelében, kb. 15,0 m2

4.5. Teakonyha irodaterületek számára, kb. 6,0 m2 (4 fő egyidejű leültetésére)

4.6. Vizesblokk, akadálymentes WC előcsarnok részeként, lehetőleg büfé közelében, kb. 40,0 m2

4.7. Elsősegély helyiség: kb. 18,0 - 20,0 m2

5. Közlekedő területek:

5.1. Előcsarnok, kb. 180,0 m2

5.2. Közlekedő folyosók, kb. 1 800,0 m2

5.3. Lépcsők, kb.200 m2

5.4. Liftek: 4db személylift (egyik teherliftnek megfelelő mérettel)
6. Üzemeltetési területek-igazgatási és fenntartási helyiségek:

6.1. Épületfelügyelet, kb. 16,0 m2

6.2. Személyzeti öltöző: kb. 32,0 m2

6.3. Szeméttároló: kb. 30,0 m2

6.4. Műhely: kb.15 - 20 m2

6.5. Raktárak: kb. 60-80 m2

7. Üzemeltetési területek-kiszolgáló helyiségek:

7.1. Trafó+ kapcsoló helyiségek: kb. 52,0 m2

7.2. Központi szerver helyiség: kb. 15,0 m2

7.3. Gyengeáramú fogadó helyiség: kb. 6,0 m2

7.4. Hőközpont (távhő ellátásra kapcsolódva), kb. 20,0 - 30,0 m2

7.5. Sprinkler gépház, kb. 40,0 m2

7.6. Sprinkler tartály kb. 80 m2

7.7. Szellőző gépház kb. 120,0 m2

7.8. Klímagépház kb. 60 m2

8. Épületen belüli parkolóhelyek: 11 db személygépkocsi beálló hely, 18 db moped beálló hely és 140 db kerékpár beálló hely kb. 500,0 m2

Ajánlatkérő a tervezési szolgáltatás keretében engedélyezési és kiviteli tervek, valamint gyártmány és megvalósulási terv elkészítését várja el a nyertes ajánlattevőtől.
II.1.5)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

45214700 Kollégiumok építése, 71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások, 45300000 Épületszerelési munka, 45310000 Villamos szerelési munka, 45331000 Fűtés, szellőzés és légkondicionálás szerelése, 45350000 Gépészeti szerelések

II.1.6)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.2)A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1)A szerződés(ek) végleges összértéke
Érték: 4 318 034 285 HUF
Áfa nélkül

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Ajánlati/részvételi felhívás közzététele nélküli/hirdetmény nélküli tárgyalásos
Ajánlati/részvételi felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában (HL) történő közzététele nélkül megvalósított beszerzés indokolása:
2004/18/EK irányelv

1) Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény előzetes, a HL-ben való közzététele nélküli, tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2004/18/EK irányelv 31. cikke alapján történő indokolása

Az ajánlatkérő által előre nem látható okból előállt rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban.
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 - Elnevezés: Szerződés
V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:
2.6.2014
V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
V.3)A nyertes gazdasági szereplő neve és címe

Hivatalos név: W-É-P Konzorcium
Postai cím: Vendel Park, Huber u. 1.
Város: Biatorbágy
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország

V.4)A szerződés értékére vonatkozó információk
A szerződés végleges összértéke:
Érték: 4 318 034 285 HUF
Áfa nélkül
V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: igen
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Nem ismert

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.2)További információk:
West Hungária Bau Kft. 2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1. – középvállalkozás
Épkar Zrt. 1112 Budapest, Németvölgyi u. 146. – középvállalkozás
PBE Energiamenedzsment Kft. 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. 2. em. 1. – mikrovállalkozás
A szerződés 11.6.2014-én került aláírásra.
Az eljárás ajánlattevői:
1) W-É-P Konzorcium (West Hungária Bau Kft. 2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1., Épkar Zrt. 1112 Budapest, Németvölgyi u. 146., PBE Energiamenedzsment Kft. 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. 2. em. 1.)
2) Market Építő Zrt. 1037 Budapest, Bojtár u. 53.
3) Swietelsky Magyarország Kft. 1117 Budapest, Irinyi József u. 4–20. B ép. V. em
A Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának időpontja 13.3.2014.
VI.3)Jogorvoslati eljárás
VI.3.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.3.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 137. § szerint.
VI.3.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.4)E hirdetmény feladásának időpontja:
18.6.2014