Services - 209026-2019

06/05/2019    S87    - - Services - Contract notice - Open procedure 

Netherlands-Rotterdam: Public utilities

2019/S 087-209026

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Gemeente Rotterdam
24483298 0003
Wilhelminakade 179
Rotterdam
3002 AN
Netherlands
Contact person: Daniel de Antoni
Telephone: +31 618345146
E-mail: mbd.deantoni@rotterdam.nl
NUTS code: NL

Internet address(es):

Main address: http://www.rotterdam.nl

Address of the buyer profile: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=122444

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=122444
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

1-C-90001-18: De beste Oplaadpunten voor elektrische auto's in gemeentelijke parkeergarages in Rotterdam

II.1.2)Main CPV code
65000000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

De onderhavige concessie heeft samengevat betrekking op de plaatsing, beheer, onderhoud en Exploitatie van Oplaadpunten in gemeentelijke semi-openbare parkeergarages, P&R-terreinen (met een eigen hoofdaansluiting) en Stallingsgarages. Oplaadpunten worden aangesloten op het (aanwezige) energienetwerk van de Gemeente.

De Aanbestedende Dienst beoogt met deze concessie om te komen tot een uniforme dienstverlening en uitrol van Oplaadpunten waarmee een basisnetwerk wordt geboden aan inwoners, bezoekers en bedrijven van de stad met een elektrische auto.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
34144900
65300000
65400000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL
Main site or place of performance:

Rotterdam

II.2.4)Description of the procurement:

Op dit moment zorgen mobiliteit en transport voor een derde van de CO2-uitstoot binnen het stedelijk gebied. Een bereikbare en gezonde stad is prioriteit in Rotterdam. Daarom heeft de Gemeente een koersnota schone lucht 2015 – 2018 vastgesteld. In deze koersnota wordt aangegeven wat de Gemeente op korte en op lange termijn aan verbetering van de luchtkwaliteit wenselijk acht. Daarnaast is opgenomen hoe de Gemeente deze verbetering tot stand wil brengen. Met de nieuwe maatregelen luchtkwaliteit kan een volgende grote stap op weg naar verbetering van de gezondheid van Rotterdammers worden gezet.

Eén van de maatregelen uit de koersnota schone lucht is het stimuleren van het gebruik van elektrisch vervoer. De Gemeente wil hiermee de luchtkwaliteit verbeteren, de CO2-uitstoot verminderen en geluidsreductie in het verkeer bewerkstelligen.

De Gemeente wil hieraan bijdragen door het uitbreiden van de oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen (hierna EV’s).

Het aantal EV’s in Rotterdam groeit en daarmee ook de behoefte aan Oplaadpunten in de stad. Deze aanbesteding richt zich op de uitbreiding van Oplaadpunten voor elektrische auto’s (EV’s) in Garages.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 84
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

De looptijd van de Concessieovereenkomst bedraagt zeven (7) jaar met daarna een mogelijkheid om deze één (1) maal met drie (3) jaar te verlengen. Verlenging van deze Concessieovereenkomst komt uitsluitend tot stand na wederzijdse instemming van beide partijen.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Inschrijver dan wel de Combinatie dient uiterlijk op het moment van gunning van de overeenkomst adequaat verzekerd te zijn voor de met de uitvoering van de Raamovereenkomst verband houdende beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheidsrisico’s. De

Verzekering dient dekking te bieden van minimaal EUR 1 000 000 per aanspraak tot ten minste EUR 2 500 000 per verzekeringsjaar. Indien derden worden ingezet bij de uitvoering

Van de Raamovereenkomst dient de verzekering ook schade als gevolg van handelen of nalaten van bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden te dekken.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Inschrijver dient zijn technische bekwaamheid aan te tonen dat wil zeggen over aantoonbare kennis en ervaring te beschikken. De vereiste, kennis en ervaring moet zijn opgedaan in en moet blijken uit 1 relevante referentieopdracht per kerncompetentie, die in de afgelopen 3 jaar is uitgevoerd. De gevraagde kerncompetenties voor deze opdracht zijn:

1. Het leveren, plaatsen, onderhouden en beheren van minimaal 250 laadpunten voor EV’s in parkeergarages (binnenruimte) en / of openbare ruimte voor 1 opdrachtgever;

2. Het met een centraal (back-office) exploiteren van minimaal 250 Oplaadpunten voor EV’s in parkeergarages (binnenruimte) en / of openbare ruimte voor 1 opdrachtgever gedurende minimaal 1 jaar;

3. Het gedurende minimaal 1 jaar uitvoeren van een 24-uurs storingsdienst.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 17/06/2019
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 4 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 17/06/2019
Local time: 13:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Rechtbank Rotterdam
Rotterdam
Netherlands
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
01/05/2019