Palvelut - 209140-2019

06/05/2019    S87

Suomi-Helsinki: Rautateiden ja niihin liittyvien laitteiden korjaus, huolto ja muut palvelut

2019/S 087-209140

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Väylävirasto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 1010547-1
Postiosoite: PL 33 (Opastinsilta 12 A)
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI SUOMI / FINLAND
Postinumero: 00521
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Reijo Prokkola
Sähköpostiosoite: reijo.prokkola@vayla.fi
Puhelin: +358 295343590
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.vayla.fi
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=229304&tpk=23d6d013-c44e-457f-b96a-1a6a97c578af
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: väylien hallintointi, ylläpito ja kehittäminen

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Dynaaminen hankintajärjestelmä: Ratatietojen ylläpito- ja asiantuntijapalvelut 2019-2025

Viitenumero: VÄYLÄ/1246/02.01.10/2019
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
50220000 Rautateiden ja niihin liittyvien laitteiden korjaus, huolto ja muut palvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tämän dynaamisen hankintajärjestelmän kohteena ovat ratatietojen ylläpito- ja asiantuntijapalvelut. Palvelun sisältö on kuvattu ET-kohtaisen sopimuksen liitteessä 7 Hankinnan kohteen kuvaus.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 12 000 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
72310000 Tiedon käsittelypalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI SUOMI / FINLAND
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Ks. osallistumispyynnön kohta II.1.4).

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 06/05/2019
päättymispäivä: 30/04/2025
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Kilpailutukseen sovelletaan vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia (1398/2016, jäljempänä erityisalojen hankintalaki) pois lukien erityisalojen hankintalain 60 §, jonka sijaan sovelletaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) 56 §:ää.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Rajoitettu menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy dynaamisen hankintajärjestelmän perustaminen
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 061-141536
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 30/04/2025
Paikallinen aika: 00:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Käytetään sähköistä tilausta
Sähköinen laskutus hyväksytään
Käytetään sähköistä maksua
VI.3)Lisätiedot:

Ehdokkaan tulee rekisteröityä Hanki-palveluun (https://www.hanki-palvelu.fi/) lähettääkseen osallistumishakemuksen dynaamiseen hankintajärjestelmään ja jättääkseen myöhemmin tarjouksia (mikäli on ensin tullut hyväksytyksi dynaamiseen hankintajärjestelmään). Kuhunkin dynaamisen hankintajärjestelmän sisäiseen kilpailutukseen tullaan pyytämään tarjoukset dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksytyiltä ehdokkailta sähköisesti Hanki-palvelun kautta. Alustavan aikataulun mukaan tämän dynaamisen hankintajärjestelmän ensimmäinen sisäinen kilpailutus tullaan käynnistämään kesäkuun 2019 aikana.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Faksi: +358 295643314
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi: Väylävirasto
Postiosoite: PL 33 (Opastinsilta 12 A)
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00521
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: kirjaamo@vayla.fi
Internetosoite: https://vayla.fi/
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
03/05/2019